‘Bezwijkend’ NRC schond eigen regels rond ‘wonderpil’

accomplia2.jpgNu het conflict met NRC Handelsblad en Wim Wonderpil Kohler over diens publicaties over het medicijn Rimonabant dreigt te escaleren, heeft uw ombudsman nog eens wat close reading toegepast op de oorspronkelijke publicatie van begin 2006 in het magazine M onder de kop ‘de ontdekking van een wonderpil’; onderkop: ‘Rimonabant helpt tegen vetzucht, roken, drinken en nieuwe welvaartziekten’. Hieruit komen de volgende feiten naar boven die een rol kunnen gaan spelen in een mogelijke procedure:

1. Wim Kohler schreef: “De wetenschapsredactie van deze krant wacht bij nieuwe medicijnen meestal op echte publicaties in de wetenschappelijke vakpers, maar (sic!) bezweek in maart 2005 toen op het congres van het American College of Cardiology in Orlando, Florida, enkele spectaculaire resultaten werden gemeld.”

2. Wim Kohler begint zijn stuk met een uitgebreide (en juichende) beschrijving van een onderzoek dat ‘door producent Sanofi werd betaald en georganiseerd’. Onderzoeker Andre Scheen op wie Kohler blind vaart ‘stond onder strakke regie van het bedrijf’. Kohler: “Scheen brengt het onderkoeld, maar veel van zijn collega’s zijn razend enthousiast.”

3. Wim Kohler citeert de Nederlandse diabetes- en overgewichtinternist Eric Sijbrands van het EMC te Rotterdam: “Ik denk dat Rimonabant in principe een wonderpil is.” Wim Kohler vervolgt dan voor eigen rekening: “Voor die uitspraak is alle aanleiding. Rimonabant lijkt wel de asperine van de 21ste eeuw, een wondermiddel tegen alle kwalen.”
Read more »

Wim Kohler neemt geen genoegen met wijzigingen

kohler2.jpgUw immer waakzame ombudsman mocht op 20 december de onderstaande brief ontvangen van de advocate van NRC-wetenschapsjournalist Wim Kohler:

Geachte heer Kat,

Op mijn brief van 5 december heb ik van u geen inhoudelijke reactie ontvangen. Uitsluitend via de website www.nrcombudsman.nl heb ik kunnen constateren welke aanpassingen u in de tekst heeft aangebracht. Als ik u een brief stuur en u vervolgens ruim uitstel verleen voor een reactie, verwacht ik een rechtstreeks antwoord en geen reactie via uw website.

In het artikel heeft u de vergelijking van de heer Kohler met de persoon Mengele gewijzigd in die met Jack Kevorkian. In de context van uw artikel blijft ook deze vergelijking beledigend. Tevens gebruikt u deze vergelijking nog steeds als opmaat naar de -ongewijzigde- beschuldiging dat NRC ‘een misdadige poging heeft gedaan haar lezers te vergiftigen en tot zelfmoord te drijven‘. Ook de opmerking aan het slot ‘deze Kohler zijn leven lang te blijven achtervolgen met zijn kwakzalverige handelswijze tot hij zo gek wordt dat hij de hand aan zichzelf slaat’ heeft u gehandhaafd, zij het met vervanging van het woord ‘criminele’ door ‘kwakzalverige’. Daarmee blijft de strekking ongewijzigd, hetgeen voor clienten niet acceptabel is.
Read more »

Rob Meines distantieert zich van zaak-Rimonabant

meines2.jpgName partner Rob Meines van lobbybureau Meines & Partners gisteren aan de lijn. Hij wilde toch even verhaal halen over de wijze waarop ik hem in verband heb gebracht met ‘Rimonabant-gate’ bij NRC Handelsblad. Hoewel ik nooit met zoveel woorden heb beweerd dat de journalistieke wanproduktie in Lux et Libertas (mede) het gevolg was van het pharma-lobbywerk van Meines, is dat natuurlijk wel gesuggereerd en daar baalde Rob behoorlijk van. “Mijn bureau heeft echt helemaal niets te maken gehad met die artikelen en dan moet je dus ook niet suggereren dat ik mijn contacten bij NRC heb gebruikt om een vermeende klant te helpen waar ik zelfs nog nooit van gehoord heb. Ook mijn vrouw Rixt heeft er niets mee te maken, ook niet toen ze tot voor twee jaar bij Nefarma werkte. Nefarma mag namelijk niet optreden voor individuele producenten. Dat zou namelijk weer oneerlijk zijn ten opzichte van andere producenten.” Rob zei dat hij mijn aanvankelijke telefoontjes niet had kunnen beantwoorden wegens de drukte rond de Irak-opmerkingen van Ben Bot die  aan zijn bureau verbonden is. Verder was het een prettig gesprek met Rob dat werd afgesloten met de constatering dat ‘de goede banden geen schade hebben opgelopen’. Rob had er zeker begrip voor dat je bij excessieve journalistieke ontsporingen zoals die van Wim Wonderpil Kohler op zoek gaat naar oorzaken en verklaringen.
Read more »

Drama-Dag nog erger dan geDAGd, PCM richting fraude

nina.jpgOp 10 mei schreef uw ombudsman reeds dat de gratis krant DAG al bij geboorte stervende was. Een krant die als kop van het eerste nummer kiest ‘eindelijk regen’ heeft geen bestaansrecht, nog los van de reeds vanaf DAG 1 totaal onmogelijke commerciele perspectieven. Ruim een half jaar later is DAG de facto kapot. Negen miljoen verlies, en dat bij het reeds stervende PCM-concern. Het heeft weinig zin hier nogmaals te wijzen op de onbegrijpelijke en hysterische blunders van het PCM-bestuur. Laat ze maar. ‘DAG gaat zich nu richten op de hoger opgeleiden’, ‘DAG verlegt koers en komt bij Volkskrant’, zieliger en hopelozer pogingen zijn toch niet denkbaar? Uw ombudsman heeft medelijden met de jonge journalisten die bij DAG werken en de illusie wordt geboden ervaring op te doen bij een echte krant terwijl de waarheid is dat ze bij een spookkrant werken zonder bestaansrecht die er alleen maar gekomen is omdat het falende management ‘iets moest doen’ met de gratis-krantenmarkt. Maar ernstiger nog dan dit alles is dat PCM toevlucht moet nemen tot frauduleus boekhoudkundig gegoochel om het concern in de lucht te houden.
Read more »

Een ontmoeting met Rob ‘public affairs’ Meines

meines.jpgOok sterk: probeert uw ombudsman de hele week in contact te komen met farma-spindoctor Rob Meines (‘Rob heeft ruime ervaring in…..’) die de hele week niet heeft teruggebeld, ziet ie Meines opeeens op Zaterdagmiddag spinnen in coffeeshop Peppermint aan de Haagse Frederikstraat waar uw ombudsman regelmatig spinnende (en spannende) ontmoetingen heeft met bronnen uit de snelle wereld van media en macht… Dat heeft uw ombudsman nu altijd, being the right man on the right place on the right time... “Ha die Rob! Ik heb je de hele week proberen te bellen over die Rimonabant-zaak” en ik steek joviaal mijn hand uit. De spindoctor drukt ook mij de hand en zegt (we kennen elkaar van het spinnen) “Dag Micha.” Maar dan verstrakt zijn gezicht. De spindoctor en specialist in media-relaties zegt: “Ik heb die website van je gelezen. Man, tot dat moment had ik van mijn leven nog nooit van Rimonabant gehoord! Dat moet je niet meer doen zulke dingen, dat moet je niet meer doen!” Toen beende hij de coffeeshop uit, ongetwijfeld op weg naar nieuwe spinning activities. Wat moeten we hier van denken?
Read more »

WordPress Themes