NRC BUIGT DEEMOEDIG HET HOOFD

PATATBAKKER PETER VANDERMEERSCH: “NRC WIL POSITIEF INFORMEREN” * TOTALE HYSTERIE ROND FRISO-BERICHTGEVING WIJST MAAR OP EEN DING: ONAFHANKELIJKE JOURNALISTIEK VERBODEN, ALLEEN OPSCHRIJVEN WAT RVD-LEUGENFARBRIEK BEWEERT

Hoe langer en ‘diepgaander’ er wordt ‘geanalyseerd’, hoe minder er duidelijk is over de situatie-Friso. En dat is nou PRECIES wat de MSM willen. Wat is er precies gebeurd rond die lawine? Wie waren erbij? Wat gebeurde er met Friso du moment dat hij werd ‘opgegraven’ en hoe was hij er toen aan toe? Wat gebeurde er in het ziekenhuis? Wat deed Florian Moosbrugger op het moment supreme? Ligt hij wel in dat ziekenhuis? Zou het hele NRC-verhaal een spin kunnen zijn in samenspraak met de RVD met als doel ‘zeker te stellen’ voor de buitenwereld dat Friso inderdaad in Innsbruck ligt en niet is weggesmokkeld naar Argentinie zoals verschillende posters op deze site suggereren? Uiteindelijk weten we niets. Maar NRC buigt ‘deemoedig het hoofd’ voor de macht en de Staat. Precies zoals wij al voorspeld hebben in 2004 in het boek Lux, Libertas en Leugens.

NRC GESLOOPT DOOR FRISO-GATE

En nu is er de ‘kwestie-Friso’: geheel juiste berichtgeving wordt onder druk van Oranje ‘herzien’ via een nog nooit vertoond offensief van media-terreur en powerplay waaraan NRC reeds direct heeft toegegeven, eerst via een ‘pre-rectificatie’ door ‘ombudsman’ Sjoerd de Jong en vervolgens via de toezegging van de hoofdredactie een ‘onafhankelijke deskundige’ de Friso-berichtgeving te laten ‘analyseren’ om te kunnen beslissen of de krant wel genoeg ‘solidariteit’ heeft laten zien met het koningshuis. ‘Patriottisme’ noemden we dat in de jaren rond de tweede wereldoorlog; de ‘onafhankelijke derde’ heette toen de Kulturkammer.
NRC tekent zijn eigen definitieve doodvonnis door nu onder het juk van het pedo-koningshuis door te kruipen. Voor ons als nieuwe media is het smullen: de MSM worden compleet vernietigd door de tsunami van corruptie, belangenverstrengelingen en staatsterreur. De genoemde kwesties bij NRC begin jaren negentig speelden in de fase dat de krant van onafhankelijk medium onder leiding van Ben ‘Bilderberg’ Knapen werd omgebouwd tot NWO-koerier. Thans in 2012 is de krant allang gelijkgeschakeld: we moeten Friso-gate dan ook interpreteren als een laatste vlammetje journalistiek binnen een krant die reeds geheel wordt overheerst en gedomineerd door Nazi’s, hoeren (Rijlaarsdam) en Schreibtischmorderer die de Bilderberg-propaganda klakkeloos overtypen. Op naar de 10.000 bezoekers per dag, unieke!

BIJ HET EINDE VAN HET BEGRIP NIEUWS

EXTRA: CHARLATAN EN NEP-OMBUDSMAN SJOERD DE JONG KIEST DE KANT VAN DE RVD EN DE TELEGRAAF IN DE ZAAK-JANNETJE * NU ZELFS NSB’ERS ER VERRADERS BINNENIN HET REEDS FASCISTISCHE NSB HANDELSBLAD

NRC ZIT GOED IN BERICHTGEVING FRISO

LAATSTE NIEUWS: ARTS TULLEKEN DIE RVD-SPIN DOORKRUISTE WORDT NU GEDEMONISEERD

ALS ER MOET WORDEN GEKOZEN TUSSEN DE TELEGRAAF/RVD EN NRC HANDELSBLAD WINT NRC MET VLAG EN WIMPEL * BIZAR MEDIA-GEVECHT ROND DE HERSENEN VAN JOHAN FRISO * NRCOMBUDSMAN EN KLOL ONTHULLEN EN ANALYSEREN DE SPINS

Bizarre toestanden in de berichtgeving over de toestand van Friso. Maar het is maar al te duidelijk wat er speelt. De RVD en de Oranje-mafia hebben er belang bij de situatie rond Friso zo ernstig cq. zo onduidelijk mogelijk voor te stellen. Ze worden hierin gesteund door De Telegraaf. NRC Handelsblad krijgt bij toeval -via de man van verslaggeefster Jannetje Koelewijn- toegang tot een snipper waarheid en publiceert deze. Oranje/RVD reageren furieus omdat hun plan/spin wordt doorkruist. Opvallend is daarbij dat het ziekenhuis Oranje volledig steunt, maar die steun zal ongetwijfeld zijn gekocht. Meer achtergronden op KLOL met speciale aandacht voor de misdadige rol van -opnieuw- De Telegraaf en de bizarre verwevenheid van de zaak-Vaatstra met de zaak-Friso. Waarom wil Oranje de situatie rond Friso eigenlijk zo ernstig mogelijk houden? Lees het op KLOL! Maar we willen Read more »

VERKLARING INZAKE GERLOF LEISTRA

NIET MICHA KAT, MAAR GERLOF LEISTRA ZOU VOOR DE RECHTER MOETEN KOMEN WEGENS MISDADIGE JOURNALISTIEK, SMAAD EN BEDROG * POWERPLAY ZAL ARROGANT ELSEVIER NIET KUNNEN REDDEN VAN DE GESEL VAN DE WAARHEID

LEES HIER HET LAATSTE STUK VAN GERLOF OP ZIJN WEBLOG EN PRIK DE LUCHTBALLON LEK

Gisteren hadden we Gerlof Leistra opnieuw aan de lijn. Hij wilde nu niet meer praten en schreeuwde ‘ik ben klaar met je’. Op mijn vraag naar zijn alibi voor de moord op Marianne Vaatstra riep hij: “Ik hoop dat je zo snel mogelijk voor de rechter komt te staan als je naar Nederland durft te komen.” Intussen weigert Arendo Joustra antwoorden te geven op zijn relatie met Joris Demmink. Hij zal worden opgeroepen als getuige in de komende zaak net als -opnieuw- Joris Demmink. Maar belangrijker is het volgende. Of Leistra daadwerkelijk aanwezig is geweest bij rituele moordpartijen [BACKGROUNDS] weet ik niet. Ik doe slechts mijn plicht als journalist en bericht naar waarheid over bronnen, feiten en omstandigheden die zulks aannemelijk maken. Het is niet de plicht van een journalist de waarheid te schrijven. Dat kan natuurlijk ook niet. Sterker: de MSM schrijven bijna nooit de waarheid en liegen en bedriegen willens en wetens. Gerlof Leistra voorop. Want hij schrijft klakkeloos over wat Justitie hem dicteert terwijl hij weet cq. zou moeten weten dat Justitie al decennia een verwoestend track record heeft van list, leugen en bedrog. Zelfs als hij wordt benaderd door burgers en tipgevers die hem de onweerlegbare feiten ter hand stellen inzake de moord op Marianne houdt hij zich doof. Alleen wat Justitie zegt is de waarheid. Ook deze tipgevers Read more »

WordPress Themes