BIZAR SPEL ANONYMOUS EN INTERNET

STEEDS MEER AANWIJZINGEN VOOR ANONYMOUS ALS GEHEIM WAPEN VAN DE NWO * PROBEREN DE BILDERBERGERS HET INTERNET UIT TE SCHAKELEN VIA ‘ANONYMOUS’ ? * KLOKKENLUIDERONLINE EEN VAN DE EERSTE SLACHTOFFERS VAN ‘ANONYMOUS’ * VANDAAG GROTE AANVAL VERWACHT

Vandaag staat de grootste aanval op het www uit de geschiedenis op het programma onder de codenaam Operation Blackout. Zelfs de New York Times bericht er nu over. Mede hierom lijkt het wel zeker wat we eerder stelden naar aanleiding van de claim van ‘Anonymous’ klokkenluideronline te hebben gehackt: we hebben hier te maken met een shadow operation van de NWO het internet -althans voor zover dat een bedreiging vormt voor de agenda van de Bilderbergers- plat te leggen. Of gaan ze bij de NWO zo ver in hun terreur het hele internet kapot te willen maken? Dat is niet onlogisch: de economie wordt tenslotte ook om zeep geholpen. We gaan het zien. Of niet zien.

SJUUL PARADIJS OP DE SCHOPSTOEL

TELEGRAAF IMPLODEERT QUA OPLAGE * KRITIEK OP CRIMINEEL PARADIJS ZWELT AAN * TMG GEHEEL GEBOUWD OP FRAUDE EN GEBAKKEN LUCHT

Je zou zeggen: no further questions. TMG is toch een beursgenoteerd bedrijf? Laten de aandeelhouders hun belangen straffeloos verkrachten -en hun investeringen vernietigen- door incompetente criminelen als Fred Arp, Piet-Hein Meeter en Jules Paradijs? Eindelijk klinkt dan voorzichtig -op internet, een obscure website– de roep om het vertrek van Jules. Too little, too late. Dat moge duidelijk zijn. Hier blijkt namelijk dat de oude papieren MSM so wie so ten dode zijn opgeschreven voor wie dat nog niet wist. Maar als je belt met De Telegraaf om te vragen hoe het is te werken voor een concern dat via list en bedrog overeind wordt gehouden wordt de hoorn op de haak gegooid. Zo hoort dat ook bij een ‘bedrijf’ als TMG.

TELEGRAAF-ACCOUNTANT HAD CORRUPTE CEO

KAN HET NOG ERGER? IS DE BEERPUT NOG DIEPER? JA, JA EN JA! * CEO VAN DELOITTE NEDERLAND, DE ORGANISATIE DIE DE CIJFERS VAN TMG ‘CONTROLEERT’ WEGGESTUURD NA BELANGENVERSTRENGELINGEN * PIET-HEIN MEETER SLOEG ALS STUDENT MICHA KAT K.O.

Het gaat lekker, mensen. In volle vaart glijden we naar beneden over de Telegraaf fraude-glijbaan! Eerst CFO Fred Arp die blijkt samen te spannen met de ‘onafhankelijke’ accountants van Deloitte waar hij meer dan 20 jaar heeft gewerkt, ondermeer als controleur van… De Telegraaf! Dan de expliciete beschuldigingen van boekhoudfraude door een voormalige topman. Vervolgens -hoofdstuk 3- blijkt er een exodus aan de gang van bestuurders die het zinkende schip verlaten. Daarna komt aan het licht dat TMG stiekem heeft zitten rommelen met hun externe accountant -eerst Deloitte, toen KPMG en toen weer Deloitte- en dat het weigert daarover opening van zaken te geven. En dan nu, in hoofdstuk 5, moet CEO Piet-Hein Meeter van Deloitte Nederland -de huidige accountant van TMG- aftreden wegens belangenverstrengelingen: hij hield belangen in bedrijven die werden ‘gecontroleerd’ door Deloitte! Hier de verklaring op de Deloitte-site. Deze Meeter heeft Micha Kat overigens in 1982 KO geslagen in de borrelzaal van het Amsterdamsch Studenten Corps op de Raamgracht…

NET SLUIT ZICH ROND JOHAN FRISO

ER ZIJN STUKKEN OPGEDOKEN DIE FRISO DIRECT IN VERBAND BRENGEN MET SANTANISCHE PEDO-NETWERKEN * FRISO’S BOEZEMVRIEND LODEWIJK BEYST IS VERBONDEN AAN DRIE ORGANISATIES DIE WERKEN MET KINDEREN * KREEG FRISO KINDEREN AANGELEVERD VANUIT DE KINDER-KAMPEN VAN LODEWIJK BEYST? * LODEWIJK BEYST HAALT ZIJN WEBSITE LEEG

Het gaat nu snel mensen, met de ontmaskering van Johan Friso. Zijn boezemvriend Lodewijk Beijst (of Beyst; foto?) blijkt verbonden te zijn aan maar liefst drie organisaties die kinderen ‘helpen’: Stichting De Ster Kinderkampen, Stichting Metakids en Child At Venture. Gelukkig hadden we deze namen overgetikt, want Lodewijk heeft zijn website www.beyst.com inmiddels leeggehaald. Naast zijn ‘zijdelingse betrokkenheid’ bij de wereld van het helpen van zielige kleine kinderen is Lodewijk met name bezig als ondernemer, huisjesmelker en organisator van rally’s. Een niet alledaagse mix van activiteiten zullen we maar zeggen. Op het www is vrijwel niets te vinden over Lodewijk los van deze passage op een duistere Duitse website: Since he was a young boy Lodewijk new he would become an entrepreneur like his father. So he did. After finishing his Masters Degree in Business at the Erasmus University in Rotterdam he has (co) founded several companies. It started in 1998 with the company SuperServer, a facilitator of convenience shops in office buildings. Since then al kinds of service oriented businesses saw the light, such as an internet based parcel express service and a b2b dry cleaning business. Read more »

ANONYMOUS IS DE NWO: HET BEWIJS

DE AANVAL OP KLOKKENLUIDERONLINE WAS DEEL VAN EEN WERELDWIJD OFFENSIEF VAN DE MACHT DE ALTERNATIEVE MEDIA OP INTERNET UIT TE SCHAKELEN ONDER DE DEKMANTEL VAN ‘ANONYMOUS’: DE BEWIJZEN

We hebben altijd geweten dat de NWO achter de hack zat van KLOL zoals we hier uitgebreider hebben uiteengezet. Meer dan duidelijk was direct dat ‘Anonymous’ werd gebruikt als een dekmantel en een schild voor de NWO voor clandestiene en illegale operaties. Dit wordt nu bevestigd nu aan het licht is gekomen dat de NWO via ‘Anonymous’ bezig is met een wereldwijd offensief tegen het vrije internet onder de naam Operation Global Blackout. Hier meer achtergronden. Ook Alex Jones besteedt uitgebreid aandacht aan deze kwestie in The Alex Jones Show van donderdag 22 maart. Het goede nieuws: blijkbaar is KLOL zo belangrijk en zo bedreigend dat het door ‘Anonymous’ als een van de eerste sites werd uitgekozen voor de takedown!

WordPress Themes