HOE MATT DRUDGE DE MEDIA VERANDERDE

ODE VAN ALEX JONES AAN DE GRONDLEGGER VAN DE NIEUWE MEDIA DIE DE MSM NU GEHEEL AAN HET VERNIETIGEN ZIJN

ISRAEL-GAZA: WEER VS-JOURNALIST KALLTGESTELLT

OPNIEUW GRIJPT DE JOODSE MEDIA-TERREUR KEIHARD IN ALS EEN MSM-REPORTER ISRAEL IN EEN SLECHT DAGLICHT STELT

MAGNAY

CNN-journalist weg om Israël-tweet
maandag 21 juli 2014

CNN heeft een verslaggever teruggeroepen die verslag deed van het Israëlische-Palestijnse conflict. Ze is nu overgeplaatst naar Moskou. Aanleiding was een tweet waarin zij Israëliërs die juichten na bombardementen op Gaza tuig noemde. Diana Magnay deed live-verslag van het bombardement vanaf een heuvel in Israëlisch gebied. Op het moment dat een Israëlische raket neerkwam op Gaza begonnen enkele Israëliërs te juichen. Na het live-verslag tweette de CNN-journalist: “Israëliërs op de heuvel boven Sderot juichen terwijl bommen landden op Gaza. Ze dreigen onze auto te vernielen als we een slecht woord spreken. Tuig.” ZIE OOK DE HUFFINGTON POST

WAARHEIDS-REPORTER UIT GAZA WEGGEHAALD

JOURNALIST VAN NBC DIE ZAG HOE DE JODEN VIER VOETBALLENDE PALESTIJNSE KINDEREN AFSLACHTTEN OP HET STRAND VAN GAZA EN DAAR UITGEBREID EN INDRINGEND OVER BERICHTTE IS OPEENS VERVANGEN DOOR EEN ANDERE CORRESPONDENT * ELKE BERICHTGEVING DIE ISRAEL KAN BESCHADIGEN NU ONMOGELIJK GEMAAKT

mOHYELDIN

NBC News Pulls Veteran Reporter from Gaza After Witnessing Israeli Attack on Children. Ayman Mohyeldin, the NBC News correspondent who personally witnessed yesterday’s killing by Israel of four Palestinian boys on a Gazan beach and who has received widespread praise for his brave and innovative coverage of the conflict, has been told by NBC executives to leave Gaza immediately. According to an NBC source upset at his treatment, the executives claimed the decision was motivated by “security concerns” as Israel prepares a ground invasion, a claim repeated to me by an NBC executive. But late yesterday, NBC sent another correspondent, Richard Engel, along with an American producer who has never been to Gaza and speaks no Arabic, into Gaza to cover the ongoing Israeli assault (both Mohyeldin and Engel speak Arabic). LEES VERDER OP DE SITE VAN FIRSTLOOK.ORG

STERVENDE MSM WILLEN AF VAN OPLAGE-CIJFERS

JE KON EROP WACHTEN: NA JAREN VAN IMPLODERENDE OPLAGECIJFERS WILLEN DE MSM NU VRIJ KUNNEN BEDRIEGEN EN MANIPULEREN EN DAAROM MOET HET HOI (HOLLANDS OPLAGE INSTITUUT) WORDEN OPGEDOEKT

Derk-Sauer

Het Instituut voor Media Auditing HOI, dat oplagecijfers voor de meeste Nederlandse uitgaven bijhoudt, wordt met opheffing bedreigd. Onvrede over ondoorzichtigheid van de totstandkoming van de cijfers zou er volgens vakblad Adformatie toe hebben geleid dat veel uitgevers hun abonnement hebben opgezegd. De branche zou een gecertificeerde, transparantie nieuwe oplagemeting willen nastreven, waar niet per se een bestuurlijk apparaat als HOI voor nodig is. Organisaties NDP Nieuwsmedia (onder meer dagbladen) en de Groep Publiekstijdschriften (GPT) van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) zou leden adviseren het abonnement op HOI op te zeggen. Volgens Adformatie zou de helft van het aantal HOI-leden dat inmiddels hebben gedaan, wat “zo goed als zeker” betekent dat HOI in 2015 ophoudt te bestaan. Een van de voorstellen is om de meting in het vervolg onder te brengen in het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), dat momenteel al printcijfers bijhoudt. Alle partijen benadrukken het belang van (behoud van) betrouwbare, gecertificeerde oplagecijfers en wijzen op de effecten die voortschrijdende digitalisering op metingen heeft. MEER BIJ ADFORMATIE

JOODSE MEDIA: SHAME ON YOU, NOS

WEARECHANGEROTTERDAM GRILLT DE NOS OVER DE BERICHTGEVING INZAKE DE JOODSE TAKEOVER VAN DE WERELD * NOS-‘VERSLAGGEEFSTER’ TANJA BRAUN VOELT ZICH ‘NIET AANGESPROKEN’

WordPress Themes