Search: presstitutes

PRESSTITUTES 7: TOM NIEROP

HOOFDREDACTEUR VAN DE ACCOUNTANT STUURDE MICHA TIEN JAAR GELEDEN DE LAAN UIT OMDAT MICHA ALS EERSTE BEGON TE SCHRIJVEN OVER TAX SHELTERS * 2015: DE BIG FOUR FACILITEREN BELASTINGONTDUIKING ‘OP INDUSTRIELE SCHAAL‘ * OOK MICHA ZAG AL: PWC LEIDT HIER DE DANS, MET KPMG

nierop

Tom Nierop, sinds jaar en dag hoofdredacteur van De Accountant, propaganda-blad voor de sector van de beroepsorganisatie, wist in 2005 niet hoe hij het had toen zijn vriend Micha met een knallend onthullingsverhaal kwam waarin werd beschreven hoe met name PWC en KPMG in opdracht van bedrijven en rijke particulieren voor miljarden aan belasting ontdoken door de verkoop van zogeheten tax shelters: ingenieuze constructies met fancy namen waarmee geld werd rondgepompt rond de wereld via oorden als Jersey, Luxemburg, Maagdeneilanden en Barbados. Dit alles was tien jaar geleden nog allemaal grotendeels geheim. Zijn reactie: Micha werd per direct ontslagen. Nu, in 2015, breekt dit alles dan eindelijk door in the open -natuurlijk louter en alleen ‘dankzij’ de crisis en de liquidity crunch– waarbij zelfs sprake is van het faciliteren van belastingontduiking ‘op industriele schaal‘ en van list, leugen en bedrog van de tax-topmannen van de big four, nota bene zelfs ten overstaan van het Engelse parlement. Het stuitende -en dat maakt van Nierop een echte crimineel- is natuurlijk dat hij riant krijgt betaald van de mensen die zich aan deze wandaden schuldig maken om dit alles onder het tapijt verborgen te houden, ten detrimente van de samenleving als geheel en de burger. Tom Nierop krijgt van ons met ere de titel van presstitute nummer 7 in onze serie.

PRESSTITUTES 6: TON BIESEMAAT

Het is oorlog, mensen. Infowar. In oorlogstijd leert men zijn vrienden kennen en ook zijn vijanden. Zo is het altijd geweest en zal het altijd blijven. Leuk is het niet, maar oorlogen zijn nooit leuk. Daar zal zelfs Biesemaat het mee eens zijn. In 1940 was het net zo: dramatische breuken ontstonden binnen vriendenclubs en zelfs binnen families aan dezelfde eettafel: broer Kees was verzet, broer Klaas NSB. Olsthoorn is NSB. Biesemaat zit op de rand. Kan hij nog terug?

PRESSTITUTES 5: PETER OLSTHOORN

REACTIE VAN MICHA KAT OP DE DEMMINK-DISCUSSIE OP LEUGENS.NL * PETER OLSTHOORN SPEELT NATUURLIJK GEEN EERLIJK SPEL, NET ZOMIN ALS KOEN VOSKUIL * ANGST EN LAFHEID REGEREN JOURNALISTIEK

Peter Olsthoorn negeert primo al het bewijs tegen Joris Demmink dat in 14 jaar onderzoek door echte journalisten tegen hem is verzameld en is gebundeld in De Demmink Doofpot. Daarnaast probeert hij –secundo– net als alle andere MSM-journalisten de hele affaire nadrukkelijk in de sfeer van ‘roddel’ te trekken -zie de kop van zijn serie Joris Demmink, roddel en pedofilie. Ten derde, en dat is misschien nog wel het ergste, sleurt hij in deel 5 van zijn serie twee Turkse mannen door de stront die het lef hebben gehad tegen Demmink te getuigen zonder daarvoor ook maar een relevant journalistiek feit op tafel te leggen, los dan van het ijzersterke Mustafa maakt op de video een erg nerveuze indruk, schudt voortdurend met de knieën. Ten vierde wordt deze hele ‘constructie’ dan nog eens ‘bekroond’ met een roep tot een ‘gedegen onderzoek’ naar de hele kwestie (‘de onderste steen komt boven’) door…. Joris Demmink zelf! Dat neemt niet weg dat de Justitie in Nederland met de aangiften en het aangereikte materiaal serieus onderzoek moet doen zo melden de dappere ‘waarheidsvinders’ Olsthoorn en Biesemaat. Is dit alles voldoende argumentatie Olsthoorn bij te zetten in het graf waar de landverraders en de pseudo-journalisten zullen wegrotten, bespuugd door de eerzame en waarheidslievende burger? Nee, het is nog niet genoeg want Olsthoorn blijkt ook nog eens –quinto– te worden betaald door Demmink en niet zo’n beetje ook: 76.500 Euro per jaar voor het in de lucht houden van zijn Leugens-website! En nog is de koek niet op! Nee, want on top of all that blokkeerde Olsthoorn ook nog eens –ten zesde– zijn site voor reacties, haalde reacties weg en belet mij tot op dikt moment te posten! Read more »

PRESSTITUTES 4: STAN DE JONG

MET DE RELEASE VAN EEN NIEUW BOEK OVER DE DEVENTER MOORDZAAK WORDT STAN DEFINITIEF AFGESERVEERD * STAN MAAKT LIEVER EURO-PROPAGANDA VOOR NEELIE KROES

WAAROM WERD KOEN VOSKUIL IN 2000 GEGIJZELD? HAD DAT TE MAKEN MET DE ZAAK-DEMMINK?

Wat een dramatische ontwikkelingen in het journalistieke leven van collega Stan de Jong. Reeds enkele weken na het uitkomen van zijn alom geprezen en wijd en zijd als standaardwerk toejuichte magum opus over Europa-redder Neelie Kroes (met Koen Voskuil) komt er een boek uit over zijn voormalige troetelkind de Deventer Moordzaak dat de lezing van zijn boek over deze kwestie uit 2003 [backgrounds] grotendeels bevestigd: Louwes moest wordt geofferd. Maar in plaats van reden tot vreugde voor Stan is het nieuwe boek eerder een ‘journalistieke executie’. Want Stan is ‘omgegaan’ naar het kamp van de macht en schrijft nu boeken over Neelie Kroes. Wanneer komt zijn boek (opnieuw met Koen Voskuil) over Joris Demmink? Maar er is meer! Read more »

PRESSTITUTES 3: BAS HAAN

Nieuwuur-journalist (voorheen Netwerk en NOVA) Bas Haan is van een andere categorie dan Eric Smit en Kustaw Bessems, de eerste twee presstitutes in deze serie. Haan wordt echt van hogerhand ingezet om de publieke opinie te manipuleren in mega-zaken zoals de Deventer Moordzaak en -nu recent- de zaak-Spendlove. Zijn missie: in opdracht van de macht en Demmink -die hij natuurlijk niet kent, nooit van gehoord zelfs- ‘corrigeren’ van ‘complottheorieen’ -merk op hoe vaak hij het daar in het filmpje over heeft- inzake ‘rechterlijke dwalingen’. Dit doet Bas uiteraard op basis van ‘gedegen onderzoek’ en ‘de feiten’. Jammer alleen dat de echte feiten steeds een heel ander verhaal vertellen dan Bas Haan! Read more »

WordPress Themes