PCM-advocaat: geloof onze kranten niet!

Marc Ynzonides“Je moet niet alles geloven wat er in kranten staat.” Aldus reageerde PCM-advocaat Marc Ynzonides vanochtend op de rechtbank te Amsterdam op stellingen van de advocaat van Multi Vastgoed Joop Janssen dat PCM een zinkend schip is. Janssen citeerde hierbij naar hartelust uit PCM-kranten, met name uit NRC Handelsblad. ‘Geen bedrijf staat er zo slecht voor als PCM’ zo klonk het staccato uit de mond van de Stibbe-advocaat waarbij hij verwees naar een artikel van de hand van Menno Tamminga waarin PCM financieel ten grave wordt gedragen. Volgens Ynzonides moeten we dergelijke stukken echter met een korreltje zout nemen. De advocaat van PCM die zegt dat we wat er in PCM-kranten staat niet moeten geloven: dit soort bizarre situaties krijg je als een concern in doodsnood niet meer weet hoe het zich moet verweren tegen de vijanden en bedreigingen die van alle kanten komen aanstormen.

Een van die vijanden is Multi Vastgoed (MV), een van Europa’s grootste projectontwikkelaars. PCM en MV hadden overeenstemming bereikt over een ambitieus nieuw project (de ‘Parooldriehoek’) ter huisvesting van het ‘multimedia-concern’. Maar PCM wilde van de overeenkomst af. Logisch, want de helft van alle journalisten moet worden ontslagen en tsja, dan heb je nu eenmaal veel minder vierkante meters nodig. Bovendien wilde (moest) PCM (van Apax) iets veel goedkopers bedenken. Het opzeggen van bestaande verplichtingen kost geld, in dit geval een kleine 20 miljoen Euro. Maar PCM wilde niet betalen. Dus legde Multi Vastgoed beslag op zowat heel PCM. Dat was nodig, zo legde Janssen uit, omdat PCM financieel op de ondergang afstevent. Als bewijs voor deze stelling citeerde hij ondermeer Menno Tamminga. Vele bedrijfsonderdelen zijn in zekerheid aan banken vergeven en voor de rest is PCM (en hier citeerde Janssen de beroemde accountancy-professor Blokdijk, opnieuw met dank aan Menno Tamminga) ‘grotendeels een hol vat’ dat bestaat uit immaterieele activa zoals titelnamen en uitgaverechten die niet liquide zijn te maken. Ergo: om nog iets terug te zien van de geleden ontwikkelingsschade (het hele project gaat nu niet door!) moet MV wel beslag leggen op het hele concern! Maar goed, PCM ontkent dus bij monde van Ynzonides dat PCM bijna bankroet is ook al schrijven de eigen kranten dat zelf.

De paniek bij PCM is er echter niet minder om. Financieel directeur Groenewegen van PCM moest zelfs verklaren dat ‘de salarissen deze maand gewoon kunnen worden uitbetaald’. Een concern in paniek maakt rare sprongen en zo ook PCM. Rare sprongen? PCM, zo bleek op de zitting, aarzelt niet toevlucht te nemen tot de meest weerzinwekkende strategieen om onder het contract met MV uit te komen. Op talloze punten, zo gaf Janssen aan, voelde zijn client zich bedrogen en belogen volgens de beproede PCM-methode. Janssen: “PCM schreef dat ze de ovenkeenkomst niet meer zien zitten. Vervolgens kwamen ze daar weer op terug. Dan zeiden ze weer dat ze iets anders wilden, dat ze naar Diemen zouden gaan. Ze trokken een externe huisvestings-adviseur aan. Toen gingen ze opeens naar het INIT-gebouw. Teon zeiden ze weer dat ze de overeenkomst wel weer na wilden komen maar met allerlei nieuwe ingrijpende voorwaarden. Er is met deze mensen geen garen te spinnen. Logisch dat MV nu zekerheid wil.” Volgens Janssen heeft PCM erkend schadeplichtig te zijn een ook een regeling aangeboden, maar vervolgens ‘weloverwogen besloten deze regeling niet na te komen’. Maar dit is niet het enige punt waarop PCM ’te kwader trouw’ heeft onderhandeld.

Een van de pijnlijkste aspecten van de zaak is dat PCM de bouwer van het beoogde nieuwe hoofdkantoor, Heijmans, eenzijdig heeft benaderd en onder druk heeft gezet zich uit het project terug te trekken. Vervolgens zou PCM kunnen dan aanvoeren dat ‘het project niet van de grond komt’ en dat het zich daarom wel moet terugtrekken. Dat gebeurde op de zitting ook. Sterker: PCM claimde zelfs recht op schadeloosstelling te kunnen hebben van MV omdat zij hun project niet waar kunnen maken! PCM lijmde Heijmans door te gaan huren in hun INIT-gebouw. MV was duidelijk ziendend van woede over deze handelswijze. Janssen: “PCM heeft het project zelf gefrustreerd. Mijn client werd buiten het overleg gehouden tussen PCM en Heijmans. Heijmans wil PCM nu als huurder houden en is daarom minder van zins de samenwerkingsovereenkomst met MV nog gestand te doen. Echter, op het moment dat PCM de overeenkomst moest bevestigen, was de deelname van Heijmans nog onomstreden.”

President Van der Valk-Bouwman gaf de kemphanen nog twee weken een deal te sluiten. Lukt dat niet, wijst hij vonnis. Dat vonnis kan er moeilijk anders uitzien dan dat het beslag gehandhaafd blijft. Met andere woorden: dat de eis van PCM om het beslag op te heffen wordt afgewezen. In dat geval stevent PCM linea recta af op insolventie, mede ook omdat er onder beslaglegging geen sprake kan zijn van herfinanciering van de Engelse ‘vampier-leningen’ die PCM thans leegzuigen. Maar om een deal te sluiten moet PCM (met een negatief eigen vermogen van ook 25 miljoen!) binnen twee weken tussen de 20 en 25 miljoen Euro ophoesten. Geen bank gaat ze dat lenen. De enige financieringsmogelijkheid is APAX of desinvesteren. Volgens Janssen heeft PCM om die reden de panden van De Volkskrant en Trouw reeds op de markt gegooid.

Wat een puinhoop heeft PCM ervan gemaakt! Over de beeindiging van de samenwerkingsovereenkomst met MV loopt ook nog een aparte bodemprocedure bij de rechtbank in het kader waarvan de getuigenverhoren reeds zijn aangevraagd. Dan zullen mensen als Groenwegen en Bouwman onder ede hun mafiose wijze van zakendoen moeten blootleggen. Dit KG ging alleen maar over de vraag of de beslaglegging in stand blijft. Intussen brandt een vraag op ieders lippen: zal PCM nog lang genoeg bestaan om de visionaire strateeg Bouwman een plaats te gunnen in de Raad van Commissarissen?

  • By F.W. Voigt, 16 mei, 2006 @ 19:31

    De Ombudsman: ” ‘Geen bedrijf staat er zo slecht voor als PCM’ zo klonk het staccato uit de mond van de Stibbe-advocaat waarbij hij verwees naar een artikel van de hand van Menno Tamminga waarin PCM financieel ten grave wordt gedragen.
    …..
    Als bewijs voor deze stelling citeerde hij ondermeer Menno Tamminga. Vele bedrijfsonderdelen zijn in zekerheid aan banken vergeven en voor de rest is PCM (en hier citeerde Janssen de beroemde accountancy-professor Blokdijk, opnieuw met dank aan Menno Tamminga) ‘grotendeels een hol vat’ dat bestaat uit immaterieele activa zoals titelnamen en uitgaverechten die niet liquide zijn te maken.”

    Uitstekend van Menno Tamminga dat hij deze kwestie zonder remmingen uit de doeken doet. Het zou mij niet verbazen wanneer deze man als bekwaam journalist te boek staat.

Other Links to this Post

WordPress Themes