NRC (Kuitenbrouwer) gaat zelf naar de AIVD

Er komt een kamerdebatje over het afluisteren door de AIVD van de Telegraaf-journalisten Joost de Haas en Bart Mos. Lux et Libertas zwijgt ondertussen in alle toonaarden over de affaire: te pijnlijk. Het legt te zeer het eigen falen bloot en de eigen gezagsgetrouwheid. Gezagsgetrouwheid? Bij NRC aarzelen journalisten niet om zelf de BVD/AIVD te benaderen als ze bij hun ‘journalistiek onderzoek’ op zaken stuiten die de ‘staatsveiligheid’ in gevaar kunnen brengen! Meer specifiek: Frank Kuitenbrouwer, juridisch ‘specialist’ van Lux et Libertas is informant van justitie! Hoe kan ik dat zo zeker zeggen? Ten eerste heeft Kuitenbrouwer jarenlang functies bekleed binnen de absolute top van het juridische establisment van Nederland. Daarover hebben we al vaak gesproken. Namens de Nederlandse Staat heeft Kuitenbrouwer rechters geselecteerd en daarnaast staat bij nog altijd op de payroll van Buitenlandse Zaken als lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.
Van zo iemand hoef je qualitate qua al niet te verwachten dat zijn primaire orientatie is het controleren van de macht. Maar een bron die ik sprak, Joop van den Hemel, vertelde me een schokkend verhaal met als een van de conclusies dat Kuitenbrouwer onder een hoedje speelt met justitie. Deze horrorstory werd eerder uit de doeken gedaan op klokkenluideronline. Kuitenbrouwer kreeg een dossier op zijn bureau over (he, dat is toevallig! Precies het spoor waarop oook De Haas en Mos terecht kwamen) structurele incompetentie en corruptie bij Justitie. Hij zegt: het is niets voor NRC Handelsblad en verwijst het slachtoffer door naar twee in Nederland werkende buitenlandse journalisten. Vervolgens tipt hij de BVD dat deze journalisten beschikken over voor Nederland zeer schadelijke informatie. Vervolgens intimideert de BVD deze journalisten, een koud kunstje voor een club die er zelfs niet voor blijkt terug te deinzen Nederlandse journalisten af te luisteren. Ik heb Kuitenbrouwer over deze kwestie wel eens gebeld. Hij schreeuwde en tierde van woede waar ik het vandaan haalde dat hij zou ‘spioneren’ voor de BVD. Net als Marc Chavannes schreeuwde en tierde toen ik hem vroeg wat zijn favoriete websites zijn. We zijn benieuwd naar de manier waarop NRC verslag doet van het kamerdebat over de afluisterkwestie!

WordPress Themes