NRC beschermt Demmink opnieuw

JOS VERLAAN WASTE DEMMINK OOK IN 2007 AL WIT

In een compleet leugenachtig artikel pro-staat, pro-macht en pro-pedonetwerken heeft NRC Handelsblad het opnieuw opgenomen voor de criminele pedofiel Joris Demmink. Lees hier hoe Jos Verlaan het CEAS-rapport over de Baybasin-rechtsgang waardeert en hier en ook hier de feitelijke weergave van de gang van zaken bij de CEAS-commissie van MSM-strafrecht puppet Ybo Buruma. Lux et Libertas wijdt de volgende zinsnede aan deze juiste artikelen: Maar vooral op diverse websites bleven de beschuldigingen de topambtenaar achtervolgen, gebaseerd op onduidelijke rapporten van een Turkse geheime dienst, deels anonieme getuigenverklaringen en een onderzoeksrapport van oud-rechercheur Klaas Langendoen, bekend van de IRT-affaire. Maar waar het NRC in werkelijkheid om te doen is blijkt uit de passages die Verlaan wijdt aan de chantage van Nederland door Turkije op basis van het Demmink-pedodossier, feiten die vaststaan: het witwassen van Demmink. Juist vanwege deze chantage waarvan Baybasin dus het slachtoffer werd deed de Koerd in 2007 aangifte tegen Demmink wegens ondermeer kindermisbruik. Verlaan:

Met het CEAS onderzoek valt wel de grondweg voor Baybasins aangifte tegen de topambtenaar van Justitie. Want als het niet aannemelijk is dat er in Nederland gemanipuleerd is met die telefoontaps, is het ook niet aannemelijk dat die topambtenaar daar als gevolg van chantage opdracht toe gaf.

Waar Adele van de Plas (de advocate van Baybasin) geheel naief aangaf ‘verbijsterd’ te zijn door het CEAS-rapport (ze was hiervoor voortdurend gewaarschuwd en gewezen op het belang van een effectieve media-strategie), ben ik toch weer verbijsterd over de wijze waarop NRC de feiten miskent en manipuleert. Niet over het feit dat ze het doen: als geen ander ben ik op de hoogte van de  weerzinwekkende manipulaties door de MSM. Maar toch wel over het gemak waarmee ze het doen, het simplisme, het totale gebrek aan nivo en aan wil zich ook maar te verdiepen in de werkelijkheid en de waarheid. Zou Verlaan op de hoogte zijn van het boek De Demmink Doofpot? Van de keiharde feiten die daarin worden neergelegd die de chantage-lezing ondersteunen?

Other Links to this Post

WordPress Themes