NRC ZWICHT VOOR BEA-TERREUR

In de meestal monarchistische krant NRC klinkt een verfrissend geluid van columnist Afshin Ellian . Onder de titel ‘De majesteit, het symbool van nationale verdeeldheid‘ is te lezen: ‘Het ergste kwam later. Dat waren de kersttoespraken van Beatrix. Het is een verschrikking om ze aan te horen….’. En verder: ‘Wij weten waarvoor u predikt: uw eigen multinational, en die is gebaat bij laffe volgers.’ Langzaam begint het ongegeneerd najagen van eigenbelang door het staatshoofd door te dringen in de Nederlandse dagbladpers. Er blijft hoop op een omslag van de publieke mening. http://digitaleeditie.nrc.nl/NH/2010/12/20101231___/2_10/index.html

Aldus een comment dat op 1 januari 2011 werd geplaatst op de site Prorepublica.nl naar aanleiding van de column van Ellian in NRC van 31 december 2010.

Amper drie maanden later wordt Afshin Ellian de keien op geschopt, zogenaamd omdat zijn columns ’te extremistisch’ zouden zijn voor de linkse multiculti-mafia [backgrounds]. De waarheid: NRC gaat onder het juk door van Bilderberg-Bea die daarmee opnieuw een bewijs afgeeft van haar ziekelijke Ceausescu-neigingen. De terreur die Oranje uitoefent op de media is zelfs zo compleet, dat als ZKH iemand ‘wegzuivert’ zelfs dat niet eens mag worden benoemd en er andere ‘redenen’ moeten worden bedacht voor het kaltstellen van de betreffende scribent.

Intussen komen er ook steeds meer aanwijzingen over de verknooptheid van Oranje met de pedo-mafia van Joris Demmink. Niet geheel zonder betekenis in het licht van de recente weigering door NRC van de Demmink-advertenties van Jan Poot [bezoek van nieuwe Demmink-website voor backgrounds]. Dus NRC gaat niet alleen onder het juk door van Demmink, ook onder dat van Beatrix. Of hebben we het hier over hetzelfde juk?

We vermoeden overigens dat de Oranje-kliek intussen toch wel zit te sidderen van angst met al die revoluties en opstanden overal ter wereld tegen de plunderende en verkrachtende Bilderberg-elite waavan zij zulke prominente leden zijn! Een voorgenomen staatsbezoek aan Oman moest reeds worden afgezegd, iets wat voor zover wij kunnen nagaan niet eerder is gebeurd… Langzaam maar zeker wordt Oranje opgejaagd wild dat in steeds minder landen welkom zal zijn en dat hun geroofde miljarden via schimmige transfers van de Kaaiman-eilanden via Barbados en Guernsey in veiligheid zal proberen te brengen….

Moeten we de opmerkelijke oprispingen van Groen Links en de PVV om te komen tot een ‘ceremonieel koningschap‘ tegen deze achtergrond interpreteren, als een laatste reddingsboei die wordt uitgeworpen voor de bedorven en beschimmelde Oranje-monarchie?

WordPress Themes