NRC accepteert prijs van mafia-bank

Ongeveer precies op het moment dat bekend werd dat de curator van het grootste en meest verwoestende faillissement uit de wereldgeschiedenis, dat van Lehman Brothers, de Amerikaanse Citibank gaat vervolgen wegens het achteroverdrukken van 1,3 Lehman-miljard, komt in het nieuws dat twee economie-redacteuren van NRC een prijs van Citibank in ontvangst gaan nemen. Het gaat om de journalisten Marcel aan de Brugh en Piet Depuydt. Met name die laatste is in dit verband alarmerend omdat Depuydt een veel genoemd boek heeft geschreven over de ondergang van Fortis dat reeds direct de indruk wekte van een witwas-operatie, ondermeer inzake de ontluisterende rol van Wouter Bos [backgrounds], een rol die wel werd besproken in het boek

van de Belgische journalisten Stefaan Michielsen en Michael Sephiha (De Tijd) ‘Bankroet; hoe Fortis al zijn krediet verspeelde’ (Lannoo/De Tijd 2009). Dit boek kreeg in ons land uiteraard om die reden geen enkele aandacht. Dat juist Depuydt nu deze prijs in ontvangst neemt van een bank die in zowat alle grote financiele schandalen van de laatste decennia -van Enron via WorldCom tot Lehman- een hoofdrol speelde is eens te meer een bewijs voor het witwas-karakter van zijn Fortis-boek daar immers Citigroup zonder enige twijfel betrokken was bij Fortis, ABN Amro, RBS, en Santander. Eerder deze week hadden we een kort gesprekje met Aan de Brugh waarin we hem vroegen waarom hij deze prijs in ontvangst neemt. We hebben hem beloofd (nog) niets van dit gesprek te publiceren omdat hij ‘een paar dagen over deze vraag wilde nadenken’. We bellen hem donderdag of vrijdag opnieuw. Lux et Libertas!

WordPress Themes