NRC demoniseert waarheidsvinders

En daar gaan ze weer: ‘komplottdenkers’ zouden volgens een stuk op de site van NRC Handelsblad machtswellustelingen en bedriegers zijn. Uiteraard wordt er in het hele stuk geen voorbeeld genoemd van een komplot dat ook als zodanig is ontmaskerd, los dan van het absurde ‘de maanlanding is opgenomen in een TV studio’ hetgeen thans door niemand -voor zover valt na te gaan- wordt beweerd en zelfs niet te vinden is op de ‘meest abjecte’ en ‘gevaarlijkste complot-websites’ ter wereld. Het is het ultieme bewijs voor de paniek van de oude media: probeer de waarheidsvinders belachelijk te maken met zaken die zij nooit hebben beweerd. Een ander voorbeeld dat NRC aanhaalt van een ‘complot’ is dat Obama ‘zijn geboortecertificaat zou hebben vervalst’. In plaats van zelf onderzoek te doen naar deze kwestie en het certificaat te publiceren dat alle komplotten in een keer naar de prullenbak verwijst,

volstaat de kwaliteitskrant met het belachelijk maken van de mensen die hier wel onderzoek naar doen. Laat er nu net rond deze tijd een boek uitkomen waarin wordt aangetoond dat er van alles mis is met de antecedenten van Obama zijn geboorte-certificaat incluis. Opnieuw een pijnlijke blunder van NRC, maar dat kan ook moeilijk anders als je in paniek om je eigen ondergang omdat je totaal corrupt bent geworden de media die nog wel aan waarheidsvinding doen belachelijk probeert te maken. Hier kiezen de MSM voor precies dezelfde ‘strategie’ als met 9-11: ze zoeken zelf niets uit, publiceren een op een de statements van de macht en als iemand daar vraagtekens bij durft te zetten, wordt deze direct afgemaakt als ‘complotdenker’. Inmiddels staat vast dat 9-11 een inside job was.  Hoe diep is een krant gezonken die zelf hetzij leugens publiceert hetzij staatspropaganda (meestal ook leugens) hetzij commercieele propaganda/reclame (bijna altijd leugens) en daarnaast die spaarzame media die wel kiezen voor feit en waarheid probeert te demoniseren en kapot te maken?

WordPress Themes