NRC: Obama wel en niet bewapend

“We are never deceived; we deceive ourselves.” – Goethe

Voor een compleet overzicht van de Obama-Osama hoax: zie de speciale uitzending van Alex Jones

Als een groggy bokser hangt het eens zo respectabele NRC Handelsblad in de touwen, murw gebeukt door de stompzinnige en doorzichtige oorlogspropaganda van de VS. Berichtte Lux et Libertas op 2 mei dat Bin Laden ‘al schietend ten onder ging’, reeds een dag later

is de door de CIA gecreerde ‘leider’ van het door de Amerikanen gefabriceerde ‘Al Qaida’ opeens weer ‘ongewapend‘. In een lachwekkende poging de eigen leugen te verdoezelen wordt daar dan weer aan toegevoegd ‘maar hij verzette zich wel’, zonder verdere uitleg uiteraard. Probeerde hij de US Navy Seals te bijten? Te slaan met zijn baard? We kunnen dit alles alleen al vanuit journalistiek-technische gronden op geen enkele wijze serieus nemen. Hier de backgrounds over de wijzigingen in de lezing over de dood van Obama die de VS reeds direct moest toestaan omdat Obama cs. al na een dag verstrikt raakten in de eigen leugens. En dan hebben we het nog niet eens over het lachwekkende ‘zeemansgraf’ en het vervalsen van tal van foto’s!

De MSM zijn thans onze grootste vijand. In tien jaar tijd is de overgang van journalistiek naar spreekbuizen van de Ministeries van Volksvoorlichting, Waarheid en Propaganda gerealiseerd met NRC Handelsblad als de meest staats-geile en leugenachtige voortrekker. De woorden ‘Lux et Libertas’ klinken nu niet anders dan het ‘Arbeit macht frei’ boven de poort van Auschwitz: de hondsbrutale en weerzinwekkende omdraaiing van de werkelijkheid die het volk samen met een dikke up yours van de macht in het gezicht wordt geslingerd.

WordPress Themes