Ook Navy Seals blijven geheim

FOTO’S OSAMA BLIJVEN GEHEIM, MAAR HET VOLK KRIJGT WEL ZIJN VRIENDEN!

Team 6 van de Navy Seals die Obama zouden hebben gedood in een heroisch vuurgev terwijl hij ongewapend terwijl hij zijn vrouw zijn 12-jarige dochter als menselijk schild en geen poging deed zich over zich verzette blijkt te bestaan uit naamloze geesten zonder gezicht en zonder verhaal. Volgens de NYT zou de eenheid bestaan uit 80 militairen maar de krant kiest voor een andere focus: de hond die bij de operatie een heldenrol zou hebben gespeeld. Echter, ook van deze hond kan de identiteit -voorlopig- niet worden vrijgegeven. Obama twijfelt nog of er foto’s van deze hond openbaar kunnen worden gemaakt. Door de beslissing de Navy Seals ‘geheim te verklaren’ is ook deze route ter bevestiging van de lezing van het Witte Huis afgesloten: geen helden bij FoxNews en CNN. NRC Handelsblad schrijft met geen letter over de Navy Seals en hun schimmige identiteiten. Wel meldt de krant dat een senator de foto van de ‘dode Osama’ die niet mag worden vrijgegeven heeft ‘gezien’ in een kennelijke poging

het bestaan van authentieke foto’s alsnog een laatste impuls te geven. ‘Volgens senator Ayotte gaat het ECHT om Osama!’

De ‘controverses’ over de toedracht bij het vermoorden van Osama [wel/geen vuurgevecht, wel/geen vrouw als menselijk schild, wel/geen verzet] zijn des te merkwaardiger in het licht van de foto van de situation room die is vrijgegeven en waarop we Obama en zijn staf getuigen zien zijn van -die suggestie wordt althans heel duidelijk gewekt- de bestorming en mogelijk de executie van Bin Laden. Ook de betrokken Navy Seals kunnen geen opheldering bieden. Foto’s worden niet vrijgegeven. Het lijk is ‘in zee gedumpt’ en kan vermoedelijk niet meer worden teruggevonden. Maar gelukkig is er heel snel direct na zijn executie DNA afgenomen! Dat bleek volgens NRC Handelsblad overeen te komen met dat van ‘zijn zus’ die verder niet met naam kan worden genoemd en waarvan ook -voorlopig- geen foto kan worden vrijgegeven. Voor de compleetheid: Osama had alleen half-zussen [backgrounds] maar dat vermeldt NRC niet.

Hier een verder overzicht van de Obama-Osama hoax

WordPress Themes