Het einde van de journalistiek (3)

GROEP-MICHA KAT VRAAGT HERZIENING AAN BIJ DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK INZAKE BESLISSING IN VAATSTRA-ZAAK: DE EERSTE HERZIENING? * DURFT DE RAAD HET AAN EEN PRINCIPIELE UITSPRAAK TE DOEN IN OORLOG TUSSEN OUDE EN NIEUWE MEDIA?

EXTRA: DOCUMENTAIRE OVER DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Vanaf 1 maart is het mogelijk herziening aan te vragen van uitspraken van de Raad voor de Journalistiek. Micha Kat cs. hebben dat eind vorige week gedaan inzake het oordeel over hun klacht tegen ondermeer de Leeuwarder Courant. Lees hier [herziening,rvdj] het uitgebreide verzoek tot herziening. Het verzoek vindt plaats tegen de achtergrond van de totale ineenstorting van de MSM-journalistiek wereldwijd als gevolg van ‘Murdoch-gate’ dat zich als een olievlek uitbreidt. Door indiener en gemachtigde Andre Vergeer wordt het verzoek als volgt wordt ingeleid:

HERZIENINGSVERZOEK

Door André Vergeer

Micha Kat, Eric Donk, Wim Dankbaar en Klaske Ferwerda (vanaf nu klagers) hebben gisteren, 15 juli 2011, herziening gevraagd van de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek in hun klacht tegen de Leeuwarder Courant http://www.rvdj.nl/2011/42
Herzieningsverzoek: zie PDF Eric
Klagers verwijten de Leeuwarder Courant (LC) dat deze zich al jarenlang opwerpt als spreekbuis voor- en in samenspanning handelt met het openbaar ministerie (OM) en hen in het artikel van 29 januari jl. zo ongeveer met de grond gelijk hebben geprobeerd te maken omdat zij het aandurfden om kritiek te leveren op datzelfde OM. Daarbij schroomde de LC niet om aperte leugens te plaatsen of mensen aan het woord te laten die uitdrukkelijk meer te vertellen hadden maar het toch maar even niet deden of er achteraf spijt van hadden. Leugens, die op hun beurt weer werden ondersteund door die andere instanties die ook al niet graag in het daglicht treden als er wat mis gegaan is.
De Raad trok de ‘polder-conclusie’ dat beiden wel eens gelijk konden hebben en stak een heel voorzichtig vingertje op tegen de LC. Maar daar leggen klagers zich niet bij neer omdat er met de waarheid niet mag worden gemarchandeerd. Zeker niet geheel toevallig kwam het OM twee dagen na het gewraakte artikel met een nieuw (leugenachtig) rapport om hun doofpotonderzoek nog eens nader te verantwoorden. En, je raadt het al, een rapport dat opnieuw via de LC het levenslicht zag. Klagers hebben de journaliste van de LC verweten dat haar schrijfbureau waarschijnlijk op het parket te Leeuwarden staat en niet op de Sixmastraat.
Klagers hebben de Raad impliciet verzocht om een principe-uitspraak over het werk van journalisten die achter de waarheid aangaan in een dergelijk doofpotschandaal en journalisten die slechts de ‘overheidsstandpunten’ wensen te vertolken. Een onderwerp dat niet alleen in Nederland nogal actueel is maar ook gezien de afluisterschandalen die nu in Engeland spelen v.w.b. de Press Complaint Commission (PCC).
Voor een korte en overzichtelijke schets van het werk en de invloed van de Raad voor de Journalistiek op de huidige journalistiek, zie http://www.youtube.com/watch?v=xzdpUJ8HYss
De echte journalist doet zijn werk naar eer en geweten (soms op de rand van het toelaatbare) maar zal die waarheid altijd brengen, Raad of geen Raad voor de Journalistiek.
André.

Hieronder een ‘interessante’ documentaire over de Raad voor de Journalistiek:

 • By localmc, 18 juli, 2011 @ 0:18

  Rupert Murdoch : Outfoxed: Rupert Murdoch’s War on Journalism

  “Outfoxed” examines how media empires, led by Rupert Murdoch’s Fox News, have been running a “race to the bottom” in television news. This film provides an in-depth look at Fox News and the dangers of ever-enlarging corporations taking control of the public’s right to know. The film explores Murdoch’s burgeoning kingdom and the impact on society when a broad swath of media is controlled by one person. Media experts, including Jeff Cohen (FAIR) Bob McChesney (Free Press), Chellie Pingree (Common Cause), Jeff Chester (Center for Digital Democracy) and David Brock (Media Matters) provide context and guidance for the story of Fox News and its effect on society. This documentary also reveals the secrets of Former Fox news producers, reporters, bookers and writers who expose what it’s like to work for Fox News. These former Fox employees talk about how they were forced to push a “right-wing” point of view or risk their jobs. Some have even chosen to remain anonymous in order to protect their current livelihoods. As one employee said “There’s no sense of integrity as far as having a line that can’t be crossed.” Interviews licensed by Brave New Films for remixing: Creative Commons Sampling Plus (creativecommons.org/licenses/sampling+/1.0/) Official Site: outfoxed.org

  http://video.google.com/videoplay?docid=6737097743434902428#docid=1315719834301238577

  (Interviews) [fox news, FNC, media]

  http://video.google.com/videoplay?docid=6737097743434902428#docid=-8775995341064689390

Other Links to this Post

WordPress Themes