Het einde van de journalistiek (5)

MURDOCH-GATE WORDT GROTER EN GROTER * IN ENGELAND DREIGT COMPLETE CHAOS * LINKSE SAMENZWERING OM MURDOCH TE SLOPEN EN HET NIEUWSMONOPOLIE TERUG TE BRENGEN IN HANDEN VAN DE STAAT?

De feiten: widespread criminality binnen News International * Falende corporate governance met 80-jarige despoot die familieleden en vriendjes benoemde * Sabotage door News International van politie-onderzoek naar phone hacking * Structurele praktijk van omkoping van politie-mensen bij News International * Bizarre verwevenheid News International met de Conservative Party

maar is er nog een verhaal achter het verhaal? Alex Jones weet het zeker: aan de gecoordineerde aanval op het Murdoch-imperium ligt een linkse samenzwering ten grondslag om af te rekenen met het rechtse Murdoch-media imperium dat in de ogen van de Obama’s zeker in de VS veel te veel invloed heeft gekregen, met name via Fox News. Jones liet stukken zien waaruit blijkt dat bepaalde ‘linkse’ krachten hebben gezworen Fox te vernietigen via infiltraties en dergelijke. Deze campagne zou worden aangestuurd door de site mediamatters [backgrounds] die wordt gefinancierd door George Soros. Dat wil natuurlijk allerminst zeggen dat de feiten zoals hierboven aangehaald niet zouden kloppen, maar het punt is: overal is stront, waar je ook kijkt, dus waar het om gaat is: hoe kun je verklaren dat juist deze stront nu uitgebreid in de media komt?

WordPress Themes