KRANT IN DOODSNOOD: TERREUR

ROEL JANSEN GAAT ‘IN GESPREK’ MET NOUT WELLINK: DETAILS * HORROR BIJ NRC IN STRIJD OM GELD EN ABONNEES: EEN ‘KLANT’ VERTELT *

De analyse van de publiciste Heleen Crul in de krant van 30 juli van de NRC met de kop: Callcenter, ov-chipkaart, zelf scan – nergens mensen, was leerzaam: Je komt in de dienstverlening steeds minder een mens en steeds meer een alibi tegen dat de plaats heeft ingenomen van de ene mens die een dienst bewijst aan de andere. Eerst dacht ik: Goed dat “mijn” krant die ontwikkeling signaleert!
Tot ik me realiseer dat de NRC daarin zelf vooroploopt. Op 22 februari 2011 ontving ik een acceptgiro voor het komende jaar waarin keurig verwerkt was de vermindering van het abonnementsgeld omdat de krant een aantal keren niet was bezorgd.

In een begeleidend briefje werd ik attent gemaakt op het gemak en het voordeel
als ik zou overgaan op betaling via automatische incasso.

Weet je wat, dacht ik, dat doe ik. In mijn naïviteit schreef ik een briefje
aan NRC, Postbus 8986, 3009 Rotterdam waarin ik meedeelde dat ik in wilde gaan
op hun suggestie. Naïef omdat ik dacht dat iemand dat briefje zou lezen en de
automatische incasso zou regelen. Geen reactie. Maar ik bleef de krant wel
ontvangen.

Op 22 april ontving ik een aanmaning van de debiteurenafdeling dat ik zo
spoedig mogelijk moest betalen. De vermindering van het abonnementsgeld was
ongedaan gemaakt, op de euro-acceptgiro stond de volle mep. De maat bleek vol te
zijn want vanaf dat moment ontving ik de NRC-Next niet meer. De NRC heeft voor
zijn abonnees een servicepagina waarop je kunt melden dat je op een dag de krant
niet hebt ontvangen. Toen ik dat meldde verscheen daar de boodschap dat ik geen
recht meer had op de krant.

Ik besloot op zoek te gaan naar de mens achter de NRC. Vroeger had ik daarmee
goede ervaringen. Ik kreeg als ik de krant niet had ontvangen iemand aan de
telefoon die het vervelend vond dat de bezorger mij had overgeslagen: “Laten
we het zo oplossen: Ik stuur u enkele tegoedbonnen. Als u de krant weer niet
krijgt dan kunt u er een halen bij de boekhandel op de hoek”. Het was de tijd
van “mijn” NRC. Nu heb ik drie kwartier aan de telefoon van de klantenservice gewacht terwijl de vertrouwenwekkende mededeling klonk: “Al onze medewerkers zijn in gesprek, een ogenblikje geduld alstublieft”: Na 45 minuten precies had ik er genoeg van en legde ik de telefoon neer.

Toen schreef ik een briefje waarin ik mijn verbazing uitsprak dat ik zo lang
had gewacht maar niemand aan de lijn had gekregen. De reactie van de NRC was
adequaat: Op 18 mei ontving ik een brief van hun incassobureau, Classic Incasso
geheten, met de mededeling “dat ze tot een noodzakelijke interventie
overgingen en dat ik binnen 5 dagen moest betalen. Met een forse verhoging van
de hoofdsom met een vertragingsrente en incasso kosten. “

Schaterend van plezier heb ik geantwoord dat ik in afwachting was van het
moment dat ze mij van mijn bed kwamen lichten niet betaalde.

Daarna liep ik op de servicepagina aan tegen een formulier waarmee ik me
opnieuw kon abonneren en wel met de automatische incasso. Ze hadden me er eerst
uitgegooid maar na dat formulier en nadat het abonnementsgeld was geïncasseerd,
kwam, na drie maanden onthouding, de NRC weer. Er moet ergens een knopje met
een knipperlicht op hun computer zitten die piept: Heeft wel recht op de krant.
Geef nieuw abonneenummer. Heeft wel recht op de krant. Tot iemand dat alarm moet
hebben gehoord.
Laat nou in de eerste week van mijn hernieuwde abonnement dat artikel van
Heleen Crul met de bovenstaande kop verschijnen. Die kritische NRC toch!

Het lijkt een sprookje van Eind goed, al goed.
Nee dus. De NRC laat zich in met een Incassobureau dat een maffioso toon
aanslaat en mij afgelopen zaterdag het volgende toestuurde. Lees met me mee en
ween over een krant die deze toon tegen een lezer aanslaat.

5 augustus 2011
Geachte heer,
Eerdere betalingsverzoeken ten spijt mochten wij tot op heden nog geen
volledige betaling ontvangen. U had reeds geruime tijd geleden aan uw
verplichtingen moeten voldoen maar kennelijk bent u niet bereid om deze kwestie
langs minnelijke weg op te lossen.
U heeft inmiddels meer dan voldoende gelegenheid gehad tot betaling over te
gaan zonder dat gerechtelijke interventie noodzakelijk was. Indien onderstaand
saldo dan ook niet alsnog binnen 3 dagen na heden aan ons wordt overgemaakt , is
het nemen van gerechtelijke stappen onvermijdelijk. De hieraan verbonden
consequenties, financieel en anderszins, heeft u alsdan volledig aan uzelf te
wijten. Mede in uw eigen belang adviseren wij u dan ook met klem tot tijdige
betaling over te gaan.
Onder voorbehoud van alle rechten en weren.
Hoogachtend,
Cees Hop

WordPress Themes