NRC IN DEMMINK-PEDOCOMPLOT

Hier het deel dat aan dit filmpje voorafging. NRC heeft (nog) geen letter geschreven over de aangiftes tegen Demmink die thans het landelijke nieuws halen.

Other Links to this Post

WordPress Themes