TELEGRAAF ONDER VUUR

We besteedden al ruime aandacht aan de Zembla-reportage over De Telegraaf op KLOL en in het stuk hieronder. Maar er is meer over te zeggen en dat doen we hier op deze site over de ineenstorting van de MSM. Laten we beginnen te constateren dat Wakker Nederland niet bereid is ook maar een lettergreep terug te zeggen of wederhoor mogelijk te maken. Een verbijsterende houding voor journalisten, maar in wezen niet anders dan de houding van NRC Handelsblad toen dat corrupte medium het vuur aan de schenen werd gelegd door Micha Kat.

Een tweede constatering, reeds gedaan op KLOL, is dat Zembla om alle grote en echt belangrijke zaken die het in de kern corrupte en criminele karakter van Wakker Nederland aantonen heen draait. Met name misten we meer backgrounds over de mysterieuze bakkerszoon Jules Paradijs die nog geen drie woorden Nederlands achter elkaar kan uitspreken zonder fouten en blunders. Wie is de malloot? Hoe is het mogelijk dat iemand met aangetoonde banden tot diep in de criminele milieu’s hoofdredacteur wordt van de grootste krant van Nederland? Dat we met Paradijs te maken hebben met iemand die onbekend is met de basale wetten van beschaving en sociale omgang werd reeds duidelijk uit de behandeling waarop hij Micha Kat trakteerde [backgrounds] toen deze op het punt stond naar Bangkok te vertrekken om daar correspondent te worden:

[playlist JDTV aflvering 16: De Telegraaf]

Een derde constatering betreft de persoon Martijn Koolhoven. Ik heb vrij veel met hem samengewerkt omdat hij over juridische zaken schreef, met name over corrupte advocaten en notarissen. We tipten elkaar regelmatig en een tijd lang was er sprake van een vruchtbare samenwerking net als met andere mensen van De Telegraaf. Koolhoven was te gast op mijn afscheidsborrel die ik gaf bij gelegenheid van mijn vertrek voor De Telegraaf naar Azie; op het moment van de borrel was ik reeds ‘ontslagen’ door Paradijs, maar Koolhoven wist dat niet en was komen opdraven in een auto met chauffeur. Vervolgens heeft hij die avond alle aanwezige vrouwen proberen mee te sleuren die auto in om seks met ze te kunnen hebben. Ik schrijf dit hier omdat in de Zembla-documentaire aan de orde kwam dat Koolhoven hand- en spandiensten verrichtte voor Rob Heilbron van Sapph die dan als ‘betaling’ modellen leverde voor Telegraaf-feestjes zoals het 25-jarig jubileum van Koolhoven als verslaggever van de krant.

Ten vierde. De tweede grote zaak die Zembla behandelt, naast Sapph, is het verhaal over de ICCO-medewerkers die ‘asielzoekers zouden meenemen naar Nederland’. Volgens Zembla was het een fake-verhaal. Maar echt overtuigend was dit niet, althans lang niet zo overtuigend als de evidente fraude door Koolhoven in het verhaal over fotograaf Leo de Deugd. De keuze van juist dit item door Zembla -waar zoveel sterkere voorbeelden van Telegraaf-fraude voorhanden zijn- verbaast te meer, daar de indruk wordt gewekt dat de ‘linksmensen’ (ICCO en Zembla) elkaar te bal toespelen. Maar ronduit verbijsterend wordt de keuze van dit onderwerp als we constateren dat het juist Buitenlandse Zaken zelf is en Joris Demmink die zich op massale schaal hebben schuldig gemaakt -en waarschijnlijk nog doen- aan het importeren van zogenaamde ‘asielzoekers’ voor de seks- en pedo-industrie. Hier alle achtergronden. Juist deze overheids-mensensmokkelaars en pedo-criminelen worden door De Telegraaf witgewassen!

Als vijfde constatering stellen we vast, dat De Telegraaf niet alleen geen weerwoord wil geven, maar ook niet bereid is terug te slaan via het publiceren van artikelen over de wantoestanden in de linksmedia. Waarom niet? Waarom laat De Telegraaf zich als een groggy bokser KO slaan door eveneens compleet corrupte en malverserende links-journalisten? Hierop kan maar een antwoord mogelijk zijn: dat is ze van hogerhand verboden. De mega-spindocters van de Nederlandse media hebben blijkbaar besloten dat De Telegraaf een tik moet krijgen. De linksmedia, zo cruciaal voor het in de lucht houden van de corrupte en plunderende pedo-politici en de Bilderberg-monarchie, dreigden in de totale onttakeling van de MSM te zeer te worden gemarginaliseerd. Het zijn echter niet meer dan de finale en pathetische strapatsen van het ten dode opgeschreven MSM-bolwerk dat nu is gedoemd over te gaan tot ‘kannibalisme’. En deze laatste woorden leiden tot de zesde, laatste en meest verbijsterende constatering naar aanleiding van de Zembla-uitzending: het blijft oorverdovend stil in alle media en vooral ook binnen het journalistieke vakgebied. De grootste krant van Nederland een leugenfabriek geleid door mafiose pseudo-journalisten die eigen belangen nastreven en zich laten omkopen met hoeren? Geen nieuws voor de journalistieke websites, noch voor alle professoren en lectoren in de ‘kwaliteitsjournalistiek’. De verklaring: de MSM wordt thans van Telegraaf tot VPRO als een bolwerk gezien en het toebrengen van verdere schade aan De Telegraaf wordt niet gezien als zijnde in het belang van de linksmedia.

WordPress Themes