PRESSTITUTES 1: ERIC SMIT

BIJ DE INEENSTORTING VAN DE MSM: EEN NIEUWE SERIE OVER DE PRESSTITUTES VAN NEDERLAND * WEG MET DE FEITEN! ALLES VOOR GELD!

Net als Stan de Jong, Jeroen de Jager, Bas Haan en zovelen anderen was Eric Smit een excellente journalist. Een jaar geleden zetten wij hem zelfs op de zevende plaats van onze all time canon van de journalistiek. Maar blijkbaar werd hij een te groot gevaar voor de macht. Dus werd hij gekocht. Met tonnen en tonnen belastinggeld werd Eric Smit van bulldog gereduceerd tot schoothond. Een bange, laffe en scheldende schoothond zoals blijkt uit het filmpje die zich diep en diep schaamt voor het bloedgeld waarmee hij ons nobile officium heeft verraden, ongetwijfeld mede daartoe aangezet door zijn mafia-advocaat Matthijs Kaaks. Hoe Smit thans opereert,

komt fraai naar voren in zijn stuk over de kwestie-Koolhoven waarover op deze site reeds het een en ander te lezen was. Zo meldden we ondermeer dat een bron vanuit De Telegraaf ons meldde dat de gewezen sterverslaggever niet is geschorst of op non-actief is gesteld, maar op staande voet is ontslagen omdat er een beerput openging aan corruptie en gekochte artikelen. Een eerste voorbeeld daarvan is te vinden in het hiervoor gelinkte stuk. Maar Smit wordt tegenwoordig in leven gehouden met geld van het….. Stimuleringsfonds voor de Pers! Zeg maar: het Propagandafonds voor de MSM! Een club reactionaire pijprokers die samen plannetjes smeden over hoe ons volk en vooral hoe onze jeugd de ‘linkspropaganda’ van NRC en VPRO door de strotten moet worden geduwd maar ook alles doen om de ‘oude status quo’ in medialand te handhaven! Natuulijk, merken als NRC, Volkskrant en VARA zijn anno 2011 zo beschimmeld en besmet, dat ze het daar niet meer mee redden. Dus worden en nieuwe, ’trendy’ en zogenaamd ‘kritische’ pseudo-onafhankelijke teaser-media opgericht e/o gesteund -Geenstijl, Sargasso, Joop, Follow the Money- om de jeugd op ‘moderne wijze’ te indoctrineren en de fascinerende leugen-wereld van de MSM binnen te voeren. Presstitute Eric Smit laat zich hiervoor misbruiken en betalen! Maar nog erger: als hij hierop wordt aangesproken begint hij als een speenvarken te schreeuwen: laat je opnemen! Jij bent al lang geen journalist meer en gooit steeds weer de hoorn op de haak! Nee, in de wereld van de presstitutes tellen onafhankelijke mensen die niet meevreten uit de staatsruif niet mee! In die wereld tel je alleen mee als je als ‘beloning’ voor het verkopen van je ziel mag aanschuiven bij Pauw & Witwasman zoals Smit werd vergund!

Omdat Smit nu wordt betaald door het Pers-Propaganda Fonds mag hij niet inhakken op de MSM dus ook niet op De Telegraaf. In zijn artikel De val van sterreporter Martijn Koolhoven wordt dat meer dan duidelijk:

*Smit zwijgt over de criminele samenspanning tussen Koolhoven en Heilbron om een vijand van die laatste uit te schakelen

*Smit zwijgt in alle toonaarden over de misdadige opzet de studio van de fotograaf te laten afbranden waarbij de mogelijkheid dat deze e/o zijn gezin zouden omkomen nadrukkelijk in ogenschouw werd genomen

*Smit eigent zich de feiten zoals gepresenteerd door Zembla niet eens toe en laat ze volledig voor rekening van dat programma ondanks het ‘bewijs’ in de vorm van het ontslag van Koolhoven, een ongekende actie voor De Telegraaf die aantoont dat deze beerput pijlloos diep moet zijn.

*Smit zwijgt op laffe wijze over de evidente ‘seksuele betaling’ door Heilbron aan Koolhoven wat deze zaak nog weer vunziger en smeriger maakt. Dit steekt te meer daar Smit zelf getuige is geweest van de wijze waarop Koolhoven met vrouwen omgaat op een feestje van Micha Kat in april 2008.

*Smit zwijgt al helemaal over de verzieke bedrijfscultuur binnen De Telegraaf waar deze wantoestanden mogelijk waren en zonder enige twijfel zijn goedgekeurd en aangemoedigd, precies zoals we hebben gezien in de affaire in Engeland bij de Murdoch-media. De parallel tussen die affaire en de Koolhoven-zaak wordt door Smit dan ook angstvallig vermeden.

*Smit rept met geen woord over andere (mogelijke) voorbeelden van gekochte stukken door Koolhoven hoewel er in het oorspronkelijke bericht over zijn aftocht op PowNews duidelijk gesuggereerd werd dat er veel meer aan de hand is.

*In een wanhopige poging nog een splinter van zijn journalistieke integriteit overeind te houden roept Smit in het filmpje dat Koolhoven als gevolg van zijn door de pijprokers gesubsidieerde propaganda-artikel ‘een probleem heeft’.

WordPress Themes