PRESSTITUTES 2: KUSTAW BESSEMS

We hebben Kustaw Bessems een keer ontmoet bij een optreden van een gemeenschappelijke kennis in het TV-programma Woestijnridders van Paul Witwasman. Leuke vent, scherpe denker, interessante discussie-partner. Hij zat eerst bij Trouw en stapte reeds vrij snel na de komst van De Pers over naar het gratis trein-krantje. Daar schrijft hij ondermeer over juridische zaken (zie ook filmpje). Maar waarom is hij nu een presstitute? Hij is toch juist weggegaan bij een staatsmedium en zit nu bij de ‘vrije jongens’? Nou, die jongens zijn dus helemaal niet ‘vrij’ en in vele opzichten nog erger dan de staatspers! De Pers heeft in

de vier jaar van zijn bestaan nog geen enkele primeur van betekenis weten te scoren maar wel een lange lijst van missers en blunders kunnen samenstellen. Zou dat ermee te maken hebben dat hun juridisch adviseur mafia-advocaat Matthijs Kaaks [video] is? Historisch in de geschiedenis van De Pers was het moment waarop Micha Kat samen met Eric Smit [inmiddels ook presstitute; zie deel 1 van deze serie] een aantal stukken zou gaan schrijven over de rechterlijke macht. Aan de orde zou ook komen het fenomeen van de ‘rechterswissel’ tijdens de procedure ten gunste van de staat. Hoofdredacteur Ben Rogmans reageerde furieus en schreeuwde “Dat komt in Nederland niet voor! Ik ken zelf vele mensen binnen de rechterlijke macht en heb het nagevraagd!” Dat zei hij letterlijk [backgrounds]. Inmiddels zijn we vier jaar verder, zijn twee rechters gesneuveld wegens meineed en lopen en getuigenverhoren over de rechterswissel in de Chipshol-zaak waarover alle landelijke media hebben bericht. Van Rogmans, ooit verkozen tot ‘journalist van het jaar’ is nooit meer iets vernomen.

Zou Bessems lering hebben getrokken uit deze episode uit de geschiedenis van zijn krant? Quod non en daarom voeren we hem thans op als presstitute. Net als Rogmans is Bessems 100% in dienst van de macht en van de criminele kinderverkrachters op Justitie. Daarom mag hij ook regelmatig bij Pauw & Witwasman komen zitten, het meest gecontroleerde en gecensureerde programma van Europa. Zelfs stagiairs van Berlusconi en Putin komen naar Hilversum om aan de hand van Paul en Jeroen te leren hoe ze moeten spinnen, bedriegen en manipuleren! Een zeldzaam smerig klusje klaarde Bessems toen Micha Kat op het punt stond de Haagse rechtbank te gaan dagvaarden om af te dwingen dat hij zijn eigen strafzaak mocht filmen. Tot op dat moment weerde deze rechtbank onze camera’s met geweld. Bessems presteerde het om enkele dagen voordat het KG zou plaatsvinden met een artikel te komen waarin de president van de Haagse rechtbank -tegen hem is inmiddels aangifte gedaan wegens meineed- met veel vertoon verklaarde ‘een groot voorstander’ te zijn van camera’s in de rechtszaal en dat alle zittingen in feite standaard zouden moeten worden opgenomen. Hier de achtergronden. Mooi, zou je zeggen: nu hoeven we dat KG niet meer te voeren! Maar wat gebeurde? Het Haagse Hof besloot achter onze ruggen om op een moment dat ons niet bekend was een geheime zitting te houden waarop al onze vorderingen werden afgewezen zonder motivering! Geen letter hierover van Kustaw natuurlijk. Hij had zijn presstitute-rol met verve gespeeld: het leugenachtige beeld naar buiten brengen van een -corrupte- president die voor ‘openheid’ en ’transparantie’ is terwijl zijn buren van het Hof stiekem een zitting organiseren buiten Kat om zodat hij niet alleen niet kan filmen, maar zelfs ook niet eens aanwezig kan zijn! Hier een YouTube over deze verwikkelingen:

Recent haalde Bessems een vergelijkbare truc uit inzake de ‘vrijheid van meningsuiting’ en de Holocaust. Volgens hem ‘moet het in ons land mogelijk zijn’ de Holocaust te ontkennen. Een nobel standpunt. Probleem is alleen dat Bessems er voetstoots vanuit gaat dat de vigerende lezing van de Holocaust de juiste is die niet verder hoeft te worden onderzocht en dat tegen die achtergrond de idiote ‘Holocaust-onkenners’ maar met rust moeten worden gelaten net als mensen die zeggen dat ze het kind zijn van Beatrix en Johan Cruijff. Hiermee treedt Bessems dus in feite op voor de Holocaust-mafia. Het is bijna niet meer te volgen mensen, maar we moeten dit ongeveer zo zien: als Bessems op Radio 1 in ‘debat’ gaat met Ronnie ‘Auschwitz’ Naftaniel over de Holocaust-ontkenning, zijn beiden het over de feiten volledig eens. Het enige punt van debat is dan: laten we gekken die ‘waanzin’ roepen buiten schot (Bessems) of gaan we zelfs die vervolgen en terroriseren (Ronnie ‘Auschwitz’ Naftaniel)? Over de vraag wat er zou moeten gebeuren met mensen die serieus journalistiek onderzoek doen naar de Holocaust zonder mensen te willen kwetsen of beledigen durven ze niet eens in te gaan! Tot zover Kustaw Bessems. Jood, puppet van Paul Witwasman, presstitute.

WordPress Themes