PRESSTITUTES 4: STAN DE JONG

MET DE RELEASE VAN EEN NIEUW BOEK OVER DE DEVENTER MOORDZAAK WORDT STAN DEFINITIEF AFGESERVEERD * STAN MAAKT LIEVER EURO-PROPAGANDA VOOR NEELIE KROES

WAAROM WERD KOEN VOSKUIL IN 2000 GEGIJZELD? HAD DAT TE MAKEN MET DE ZAAK-DEMMINK?

Wat een dramatische ontwikkelingen in het journalistieke leven van collega Stan de Jong. Reeds enkele weken na het uitkomen van zijn alom geprezen en wijd en zijd als standaardwerk toejuichte magum opus over Europa-redder Neelie Kroes (met Koen Voskuil) komt er een boek uit over zijn voormalige troetelkind de Deventer Moordzaak dat de lezing van zijn boek over deze kwestie uit 2003 [backgrounds] grotendeels bevestigd: Louwes moest wordt geofferd. Maar in plaats van reden tot vreugde voor Stan is het nieuwe boek eerder een ‘journalistieke executie’. Want Stan is ‘omgegaan’ naar het kamp van de macht en schrijft nu boeken over Neelie Kroes. Wanneer komt zijn boek (opnieuw met Koen Voskuil) over Joris Demmink? Maar er is meer!

In een recente opmerking op deze site stelt Koen Voskuil -de enige MSM-journalist die nog over de zaak-Demmink schrijft, wat natuurlijk positief is- dat Stan de Jong het ‘bij het rechte eind had’ over de ’tweede Joris’, zijn theorie dat de ’topambtenaar Joris’ die figureert in de Netwerk-uitzendingen van 1998 en daarin op tape kinderen bestelt voor het weekeind niet Joris Demmink is maar een andere ’topambtenaar’ Joris. Hij zegt zelfs dat dit ‘gemakkelijk is op te zoeken’. Waarom schrijft hij er dan zelf niets over? Waarom lost hij dit ‘probleem’ dan niet op? Wij hebben dit hele punt intensief uitgezocht en zelfs gesproken met een Joris die heeft ‘bekend’ de pedofiel te zijn uit de Netwerk-uitzendingen. Het gaat hier om Joris Franken van VWS. Probleem is alleen dat het hier niet gaat om een topambtenaar ‘uit de Staatsalmanak’ maar om een mineure techneut. Uit tal van andere feiten en omstandigheden -de dienstauto met chauffeur die is gesignaleerd bij de Kubuswoningen, de linken met Lothar G. en Marc Dutroux, de zaak-Schadwald, de internationale contacten van Demmink- blijkt dat het in 1998 maar om een Joris kan gaan: Joris Demmink. Bovendien werd reeds vanaf het allereerste begin gesteld dat het gaat om een topambtenaar van het Ministerie van Justitie -eerst door Netwerk in 1998 en daarna opnieuw door EenVandaag in 2007. Stan is misbruikt voor het verspreiden van contra-informatie en Koen moet hem nu de hand boven het hoofd houden -waarschijnlijk tegen beter weten in- omdat ze nu samen een boek hebben geschreven over Neelie. Wat een tragedie, temeer daar Voskuil zichzelf hiermee ook direct diskwalificeert.

Maar er is meer. In 2000 werd Koen Voskuil gegijzeld omdat hij weigerde de naam te noemen van een bron. Deze bron had hem -uiteraard naar waarheid- verteld dat de politie onder valse voorwendselen een inval had gedaan in een woning van Mink K. [backgrounds]. Voskuil is dus gegijzeld geweest en schrijft nu over Demmink. Ook Bart Mos en Joost de Haas van De Telegraaf schreven -baanbrekende artikelen- over Demmink en zijn gegijzeld geweest. Ook deze gijzeling stond in direct verband met de zaak-Mink K. Deze coincidenties alleen zijn al te bizar voor woorden.

Maar nog bizarder wordt het als we ons beseffen dat er wel degelijk een directe link is tussen de zaken Mink K. en Joris Demmink. Of meerdere linken eigenlijk. Zoals advocate Adele van der Plas die zowel optreedt voor Mink K. als voor Baybasin. In die laatste hoedanigheid heeft ze zich ontwikkeld tot een van Demmink’s grootste vijanden. Daarnaast staat vast dat Mink K. handelde in ‘gevoelige informatie’ over Justitie-topmensen met als doel deze te chanteren. Volgens Mos en De Haas had Mink hiervoor zelfs een apart fonds met miljoenen erin -om de mensen die deze ‘gevoelige informatie’ aanleverden (veelal mensen binnen de politie) te kunnen betalen. Via ex-AIVD’er Paul Herrie is deze info terecht gekomen bij Mos en De Haas die er hun baanbrekende artikelen op baseerden over het Justitie-pedo netwerk. Uit dit alles volgt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat alle drie de gijzelingen -Voskuil in 2000 en Mos en De Haas in 2006- direct te maken hebben met de zaak-Demmink en dat Voskuil is gegijzeld omdat Justitie bang was dat ook hij via zijn blijkbaar uitstekende bronnen beschikte over de ‘gevoelige informatie’ over hoge pedofielen binnen Justitie en de overheid.

Bart Mos en Joost de Haas zijn volledig kalltgestellt qua Joris Demmink. Stan de Jong idem dito. Koen Voskuil schrijft nog wel over Demmink, maar doet voor zover we kunnen nagaan geen eigen onderzoek. Hij komt nergens mee: geen interview met Adele, niet met de familie Poot, niets over Baybasin, niets over Klokkenluideronline, niets over het zwijgen vanuit de politiek, niets over de mysterieuze herbenoeming van Demmink, niets over de intimidaties aan de media, niets over De Demmink Doofpot… niets. En waarom wil hij dat wij het getapte gesprek met hem weghalen? Worden daar ‘foute’ dingen gezegd? Wij denken dat de kans dat Voskuil op een oprechte manier (a charge: het onthullen van misstanden) met deze zaak bezig is rond de 0% ligt.

WordPress Themes