PRESSTITUTES 5: PETER OLSTHOORN

REACTIE VAN MICHA KAT OP DE DEMMINK-DISCUSSIE OP LEUGENS.NL * PETER OLSTHOORN SPEELT NATUURLIJK GEEN EERLIJK SPEL, NET ZOMIN ALS KOEN VOSKUIL * ANGST EN LAFHEID REGEREN JOURNALISTIEK

Peter Olsthoorn negeert primo al het bewijs tegen Joris Demmink dat in 14 jaar onderzoek door echte journalisten tegen hem is verzameld en is gebundeld in De Demmink Doofpot. Daarnaast probeert hij –secundo– net als alle andere MSM-journalisten de hele affaire nadrukkelijk in de sfeer van ‘roddel’ te trekken -zie de kop van zijn serie Joris Demmink, roddel en pedofilie. Ten derde, en dat is misschien nog wel het ergste, sleurt hij in deel 5 van zijn serie twee Turkse mannen door de stront die het lef hebben gehad tegen Demmink te getuigen zonder daarvoor ook maar een relevant journalistiek feit op tafel te leggen, los dan van het ijzersterke Mustafa maakt op de video een erg nerveuze indruk, schudt voortdurend met de knieën. Ten vierde wordt deze hele ‘constructie’ dan nog eens ‘bekroond’ met een roep tot een ‘gedegen onderzoek’ naar de hele kwestie (‘de onderste steen komt boven’) door…. Joris Demmink zelf! Dat neemt niet weg dat de Justitie in Nederland met de aangiften en het aangereikte materiaal serieus onderzoek moet doen zo melden de dappere ‘waarheidsvinders’ Olsthoorn en Biesemaat. Is dit alles voldoende argumentatie Olsthoorn bij te zetten in het graf waar de landverraders en de pseudo-journalisten zullen wegrotten, bespuugd door de eerzame en waarheidslievende burger? Nee, het is nog niet genoeg want Olsthoorn blijkt ook nog eens –quinto– te worden betaald door Demmink en niet zo’n beetje ook: 76.500 Euro per jaar voor het in de lucht houden van zijn Leugens-website! En nog is de koek niet op! Nee, want on top of all that blokkeerde Olsthoorn ook nog eens –ten zesde– zijn site voor reacties, haalde reacties weg en belet mij tot op dikt moment te posten!

Hier volgt een email die ik kreeg van een lezer en die de spijker op de kop slaat:

Dag Micha. Ik las je commentaar over Peter Olsthoorn, en de artikelen die hij schrijft inzake de aanklachten tegen Demmink over pedofilie.
Olsthoorn- zeker in deze Demmink serie op Leugens.nl – steekt zijn nek op journalistieke manier letterlijk en figuurlijk niet uit door in fellere bewoordingen, duidelijker en onmiskenbaar aan te sturen in zijn artikelserie op een proces tegen Demmink. Zoals jij terecht concludeert. Hij zoekt niet de naar waarheid. Integendeel! Olsthoorn zoekt naar argumenten om de 2 Turkse getuigenissen te discrediteren. Zoals jij ook al concludeerde.

Waarom begint Olsthoorn eigenlijk over Demmink op Leugens.nl? ?

1: Zijn enerzijds beginnen over Demmink als heikel onderwerp op zijn internetsite Leugens.nl, en zijn anderzijds totaal niet inhoudelijk ingaan op alle misdaden, leugens, afpersing en chantage die het pedofielennetwerk rond Demmink nog steeds in de doofpot weet te houden, heeft maar 1 doel.

Peter Olsthoorn, is voorzitter van de NvJ. sectie internet zoals jij weet.

Internet heeft nog de reputatie “rebels, eerlijk, onafhankelijk, nog niet gesponsord door legale corporate criminele netwerken of de legale criminele overheidsambtenarennetwerken om zo als virtuele propaganda-roeptoeter te kunnen worden gebruikt”. De main stream media heeft die reputatie wel. Zelf bij de burgerschapen (volgers zonder na te denken) begint die opvatting langzaam maar zeker door te sijpelen in de volgzaam voorgeprogrammeerde schapen-bovenkamers.

Binnen de internet sectie waar Peter voor de NvJ als voorzitter werkt is het dus zaak om – als VOORZITTER VAN DIE SECTIE – geloofwaardig het internet image van rebels, eerlijk, onafhankelijk, niet gesponsord door legale corporate criminele netwerken of de legale criminele overheidsambtenarennetwerken, hoog te houden. De Demmink story is met name de laatste 4 jaren hoofdzakelijk een internet story geworden. Een internet story die steeds meer op het internet de aandacht trekt van steeds meer NLlers. Dat wordt ook binnen de internetjournalistieke wereld onderkend. Om Olsthoorn’s geloofwaardigheid als voorzitter van de NvJ sectie internet journalistiek hoog te houden, voelt hij zich daardoor bijna verplicht om over de Demmink story te schrijven.

2: Olsthoorn slaat 2 vliegen in 1 klap door toch over de Demmink doofpot te schrijven op Leugens.nl.

– Hij houdt enerzijds zijn internetjournalistieke imago in stand van “rebels, waarheidzoekend, onafhankelijk, etc..” door erover te schrijven.

– Anderzijds steunt hij in deze serie op een zeer suggestieve manier het Demmink netwerk. Door voortdurend de ernst en echtheid van de misdaden gepleegd door het netwerk rond Demmink te downgraden, bijv. door over de getuigenissen van de 2 Turkse slachtoffers jegens Demmink’s verkrachting te suggereren dat Baybasin deze getuigen zou kunnen hebben omgekocht. Analyseer bijv. alleen maar de suggestieve kop van die serie. Demmink, roddels en pedofilie. Bewust beginnen met het woord roddels na de naam “Demmink”geeft de lading mee dat alles wat er over Demmink en het pedonetwerk dat met die man samenhangt gezegd, geschreven of getoond wordt, berust op roddels rond pedofilie. Dus dat alles wat er over het Demmink pedonetwerk geschrven wordt, als bewijs naar voor wordt gebracht of wordt getoond, berust op roddels. M.a.w. dat alles wat over Demmink gezegd, geschreven, getoond is, alle aangiften die tegen hem zijn gedaan, berusten op roddels of valse verklaringen.

Olsthoorn kenmerkt zich door een opportunistische houding, met als doel eigengewin ten koste van de waarheid. Eigengewin ten koste van de slachtoffers die Demmink en zijn gelijkgestemden in het pedonetwerk in dit geval hebben gemaakt en zullen blijven maken als niemand ze stopt middels waarheidsvinding en veroordeling indien de aanklachten bewezen worden.

Acht je het zinvol om hem daarover persoonlijk te bellen? Heb je zijn nummer niet?
Dan kan ik je zijn tel. no geven, als je dat nog niet mocht hebben. Uitdrukkelijk onder voorwaarde dat je mijn naam niet noemt en niet zegt of schrijft dat je Olsthoorn’s nummer van mij hebt.

Groet.

Vili Ross

Een raadsel is wat Ton Biesemaat beweegt zich in te laten met deze stinkende drek, want we kennen Ton als een echte ‘waarheidsvinder’ en niet als een kruiper voor pedofielen. Ton zond ons deze email:

Dag Micha Kat,

Moet je eens kijken hoe betrouwbaar jij bent ten opzichte van bronnen van je. Vili Ross vraagt je zijn naam en andere gegevens niet te noemen. Wat doe jij? Jij gooit dat gewoon naar buiten. [Dit ging alleen over het verkrijgen van het telefoonnummer van Olsthoorn. So far voor de betrouwbaarheid van Biesemaat, MK].

Krijg ik ook nog een keer een doodvonnis van je uit het verre Azië? Heb je er wel eens over nagedacht hoe laf dat is? Als je zo’n held bent dan zou je dat recht in iemands gezicht moeten zeggen. Bij mij mag je dat doen. Zullen we dat afspreken als je toch in Nederland bent vanwege je geplande mars naar de Riouwstraat? Jammer dat Eric Donk van JDTV het niet meer voor je wil registreren met de camera. Toch gek dat hij ruzie met je gekregen heeft. Hoe zou dat toch komen: eenzame held Micha Kat in Azië, verlaten door al die corrupte Nederlandse journalisten en voormalige naaste medewerkers van hem? Zelfs zo’n eerzaam iemand als advocate Adele van der Plas wordt door jou nog door de modder getrokken. Iedereen is of wordt slecht en dan is er nog de eenzame ridder Micha Kat. Strijder tegen het kwade die in zijn duistere bos verdwaald is en aan spookbeelden doodvonnissen uitreikt.

Waarheidsvinding houdt inzake de Demmink- en Baybasin-affaire in dat beide partijen en de informatie die daaruit voort komt kritisch tegen het licht worden gehouden. Voor gelovigen is dat moeilijk te bevatten. Of de paus is een heilige of de paus is de duivel op Aarde. Maar er bestaat nog zoiets als objectiviteit in plaats vanuit de emotionele loopgraaf in Azië vermeende tegenstanders met de dood bedreigen.

Niet dat ik met deze email de illusie heb jou – als Holocaust-gaskamer-ontkenner – tot enige vorm van redelijkheid te kunnen terugbrengen maar dan heb ik het toch maar gezegd.

Ton Biesemaat

Opvallend is dat er met geen woord wordt ingegaan op de casus-Demmink en de overweldigende bewijzen die op tafel liggen tegen de SG. In plaats daarvan probeert Biesemaat mij aan te vallen op dezelfde manier als hij ook de Turkse getuigen tegen Demmink aanvalt: ze zijn onbetrouwbaar! En dan die wanhopige sneer over de Holocaust! Weer heeft ‘waarheidsvinder’ Biesemaat de feiten niet maar journalist Kat wel. Later meer hierover.

WordPress Themes