MEET DE ZOMBIE-JOURNALISTEN

BAS HAAN OVER DE DEVENTER MOORDZAAK, SIMON VUYK OVER DE VUURWERKRAMP, ALBERTO STEGEMAN OVER DE PEDO-NETWERKEN, BRENNO DE WINTER OVER INTERNET: HET ZIJN DE ZOMBIE-JOURNALISTEN VAN NEDERLAND MET ALS MISSIE HET VERKOPEN VAN DE LEUGEN

Opvallend zijn steeds de schreeuwerige titels: De Waarheid achter de Vuurwerkramp en De Deventer Moordzaak: Het Complot Ontrafeld. Opvallend is ook dat de boeken nauwelijks worden verkocht. Maar daar zijn zo ook niet voor geschreven. Het enige doel van deze boeken is om de auteurs met een ‘goede reden’ voor de camera’s van met name Pauw en Witteman en Radio 1 te kunnen sleuren om het volk kond te doen van de wenselijke versie van de ‘gebeurtenissen’. En die versie is altijd pro-autoriteiten. Bas Haan: Louwes is toch schuldig. Simon Vuyk: noodlottig ongeluk, geen landmijnen. Alberto Stegeman: geen pedo’s in de ‘hogere kringen’, Brenno de Winter: interet moet beter worden gecontrol beveiligd. Het zijn de ultieme NSB’ers van deze tijd. In bijna alle gevallen is de inhoud van deze boeken al lang weerlegd, maar ze hebben hun verwoestende invloed al wel kunnen doen gelden: de ‘vuurwerkramp’ in Enschede is veroorzaakt door… ijsfontijnen!

WordPress Themes