VERKLARING INZAKE GERLOF LEISTRA

NIET MICHA KAT, MAAR GERLOF LEISTRA ZOU VOOR DE RECHTER MOETEN KOMEN WEGENS MISDADIGE JOURNALISTIEK, SMAAD EN BEDROG * POWERPLAY ZAL ARROGANT ELSEVIER NIET KUNNEN REDDEN VAN DE GESEL VAN DE WAARHEID

LEES HIER HET LAATSTE STUK VAN GERLOF OP ZIJN WEBLOG EN PRIK DE LUCHTBALLON LEK

Gisteren hadden we Gerlof Leistra opnieuw aan de lijn. Hij wilde nu niet meer praten en schreeuwde ‘ik ben klaar met je’. Op mijn vraag naar zijn alibi voor de moord op Marianne Vaatstra riep hij: “Ik hoop dat je zo snel mogelijk voor de rechter komt te staan als je naar Nederland durft te komen.” Intussen weigert Arendo Joustra antwoorden te geven op zijn relatie met Joris Demmink. Hij zal worden opgeroepen als getuige in de komende zaak net als -opnieuw- Joris Demmink. Maar belangrijker is het volgende. Of Leistra daadwerkelijk aanwezig is geweest bij rituele moordpartijen [BACKGROUNDS] weet ik niet. Ik doe slechts mijn plicht als journalist en bericht naar waarheid over bronnen, feiten en omstandigheden die zulks aannemelijk maken. Het is niet de plicht van een journalist de waarheid te schrijven. Dat kan natuurlijk ook niet. Sterker: de MSM schrijven bijna nooit de waarheid en liegen en bedriegen willens en wetens. Gerlof Leistra voorop. Want hij schrijft klakkeloos over wat Justitie hem dicteert terwijl hij weet cq. zou moeten weten dat Justitie al decennia een verwoestend track record heeft van list, leugen en bedrog. Zelfs als hij wordt benaderd door burgers en tipgevers die hem de onweerlegbare feiten ter hand stellen inzake de moord op Marianne houdt hij zich doof. Alleen wat Justitie zegt is de waarheid. Ook deze tipgevers

zullen gaan verklaren op de zitting over hun contacten met Leistra. De zaken Westenberg, Kalbfleisch, Demmink, Spendlove, Chipshol: allemaal te moeilijk voor Gerlof die liever uitgebreid stilstaat bij zijn contacten binnen ‘het milieu’ en bericht over gehoaxte nep-zaken zoals ‘Passage’ en ‘Holleeder’. We hebben met Leistra te maken met een levensgevaarlijke zombie-journalist die in elk geval moordenaars en verkrachters beschermt en ook expliciet te hulp schiet in zijn kolommen door op te schrijven wat zijn zeggen. Hetzelfde geldt voor zijn hoofdredacteur Joustra die het op een cruciaal moment in de affaire-Demmink meende te moeten opnemen voor de pedofiele SG.

Dus nogmaals: nergens hebben we als ‘vaststaand feit’ gesteld dat Leistra aanwezig was bij rituele moordpartijen. Maar we hebben het aannemelijk gemaakt. Hierbij hebben we een bron gebruikt met een veel hogere ‘waarheidsclaim’ dan de bronnen die Leistra zelf gebruikt -Justitie- waarvan reeds vaststaat dat ze liegen en bedriegen. Bij mijn bron moet dat nog blijken. Hiermee bedrijf ik op elk niveau betere journalistiek dan Leistra zelf. Leistra zou je moeten vergelijken met de arts die zijn patienten medicatie geeft waarvan hij weet dat deze giftig dan wel dodelijk is. Leistra dient zijn lezers bronnen op waarvan hij weet dat ze liegen. Waarom doet hij dat? Wellicht kunnen we dat hem spoedig zelf vragen. Ten slotte nog dit. De zaak-Vaatstra is de grootste cover-up uit de Nederlandse crime-geschiedenis. Leistra doet daar vol aan mee en gaat dwars voor de waarheid liggen. Het zou best kunnen dat onze berichtgeving uiteindelijk onjuist blijkt te zijn. Maar dan hebben we in elk geval voldaan aan onze plicht als journalist en een eerlijke en oprechte poging gedaan de waarheid aan het licht te brengen in deze afschuwelijke moord op een onschuldig meisje uit Friesland. De vermeende ‘reputatie’ van Leistra kan en mag nooit prevaleren boven journalistieke inspanningen deze moord op te lossen.

WordPress Themes