NRC GESLOOPT DOOR FRISO-GATE

En nu is er de ‘kwestie-Friso’: geheel juiste berichtgeving wordt onder druk van Oranje ‘herzien’ via een nog nooit vertoond offensief van media-terreur en powerplay waaraan NRC reeds direct heeft toegegeven, eerst via een ‘pre-rectificatie’ door ‘ombudsman’ Sjoerd de Jong en vervolgens via de toezegging van de hoofdredactie een ‘onafhankelijke deskundige’ de Friso-berichtgeving te laten ‘analyseren’ om te kunnen beslissen of de krant wel genoeg ‘solidariteit’ heeft laten zien met het koningshuis. ‘Patriottisme’ noemden we dat in de jaren rond de tweede wereldoorlog; de ‘onafhankelijke derde’ heette toen de Kulturkammer.
NRC tekent zijn eigen definitieve doodvonnis door nu onder het juk van het pedo-koningshuis door te kruipen. Voor ons als nieuwe media is het smullen: de MSM worden compleet vernietigd door de tsunami van corruptie, belangenverstrengelingen en staatsterreur. De genoemde kwesties bij NRC begin jaren negentig speelden in de fase dat de krant van onafhankelijk medium onder leiding van Ben ‘Bilderberg’ Knapen werd omgebouwd tot NWO-koerier. Thans in 2012 is de krant allang gelijkgeschakeld: we moeten Friso-gate dan ook interpreteren als een laatste vlammetje journalistiek binnen een krant die reeds geheel wordt overheerst en gedomineerd door Nazi’s, hoeren (Rijlaarsdam) en Schreibtischmorderer die de Bilderberg-propaganda klakkeloos overtypen. Op naar de 10.000 bezoekers per dag, unieke!

WordPress Themes