NRC: damage control in Utrechtse universiteitsrel

jude.jpgDe rel over de afscheidsrede van de Utrechts professor P. van de Horst (Judaistiek oftewel ‘Jodenkunde’) zwelt verder en verder aan. De eerste golf berichten meldde dat de universiteit had ingegrepen in de rede omdat de alma mater niet wilde dat Van de Horst te zeer zou ingaan op de Arabisch-Islamitische traditie van het beschuldigen van Joden van kannibalisme. De reden van deze ingreep ligt voor de hand: de universiteit was bang de Islamitische wereld tegen zich op te zetten. “Je reinste islamofobie” zo zegt Van de Horst vandaag in NRC. Des te opmerkelijker dat Lux et Libertas vandaag een lezing van het conflict verspreidt die nota bene door van de Horst zelf wordt verworpen. Ongewijfeld maakt NRC zich hier schuldig aan het leugenachtig berichtgeven om de universiteit uit de wind te houden. De ‘stront’ wordt namelijk nu geheel en al bij Van de Horst gelegd die een ‘griezelpassage’ in zijn rede zou hebben geschreven! Wat is dat nou weer?

Volgens NRC wilde Van de Horst Dries van Agt en Gretta Duisenberg ‘demoniseren’ (daar weet de krant immers alles van) door uit te spreken: “En wat een ongehoorde brutaliteit dat juist uit die hoek de aantijging komt dat Israeli’s de nieuwe Nazi’s zijn, een gedachte die overigens ook hier in Nederland wordt gepropageerd door griezels als Gretta en Dries wier achternaam ik uit weerzin weiger uit te spreken.” Van de Horst ontkent dat hij deze passage had willen uitspreken.
Parbleu, wonderlijk hoe de wind in dit verhaal opeens 180 graden is gedraaid: eerst mocht niet worden gezegd dat de Islam fel antisemitische kanten heeft, maar nu zou opeens niet gezegd mogen worden dat de christenen Dries en Gretta een soort antisemieten zijn! Dus eerst zou de universiteit de islam in bescherming hebben willen nemen, maar nu blijkt de universiteit vooral te worden gedreven door het waken over de reputatie van Gretta en Dries waarbij de arme professor in de Jodenkunde ook nog eens wordt weggezet als een soort demonisator! Als hierover niet uren is gespindocterd….. NRC gaat weer eens voorop in het bedriegen van de lezer door het in de wereld helpen van absurde ‘reparatiestrategieen’ van bevriende instellingen. Het zou immers al te pijnlijk zijn als de universiteit van Utrecht zou blijken de waarheid geweld aan te willen doen om de islam te beschermen….. dus moest er een ander verhaal worden bedacht. Weerzinwekkend. Wordt wakker, burgers van dit land, en zie waar uw grootste vijand zit: in Rotterdam op de Marten Meesweg!

  • By Lawarrior, 19 juni, 2006 @ 17:48

    Als achteloze lezer heb ik nooit kunnen vermoeden dat achter dit NRC-berichtje er een heuse damage control operatie schuilgaat. Misschien overdrijft de Ombudsman soms een klein beetje, maar zijn overpeinzingen zijn ook niet bedoeld voor azijnproducenten in lezend Nederland.

  • By Arnoud Gerits, 20 juni, 2006 @ 10:03

    Het zou de zelfbenoemde ombudsman van het NRC Ha sieren als hij er zich toe kon brengen niet overal complotten en samenzweringen te zien. Waar de fiere strijder soms een goed punt scoort en op iets merkwaardigs weet te wijzen, wordt het effect van deze grote danwel kleine fouten geheel ondermijnd door werkelijk overal uitsluitend kwaadaardigheid en manipulatie te zien. Als het Kat’s doel is te laten zien dat het met de journalistiek in Nederland niet geweldig is gesteld doet hij zijn zaak meer goed met gedegen en houtsnijdende reportages waarin hij zijn punt onomstotelijk maakt in plaats van een ‘denken’ (als het zo al moet worden genoemd) waarin aan alles uitsluitend de meest kwaadaardige bedoeling wordt toegekend. Waar het oorspronkelijke idee de NRC kritisch te volgen zo goed leek begint het nu zo langzamerhand paranoide trekjes te vertonen.In de beperking toont zich de meester: beter een kwestie geheel uitgediept dan voortudrend suggereren dat er ‘alweer’ een kwestie is zonder dat iets ooit nauwgezet en gedetailleerd wordt uitgewerkt.

Other Links to this Post

WordPress Themes