ZWARTE MAFIA HELPT YEHUDI

VOLSTREKT CORRUPTE HORROR-RECHTER VONNIST TEGEN WEBSITE DIE CORRUPTIE VAN HAAR COLLEGA’S AAN DE KAAK STELT * BANANENREPUBLIEK NEDERLAND, DEEL 97 * GEZAG VAN DE RECHTER IN VRIJE VAL DOOR PARTIJDIGE TERREUR-UITSPRAKEN * YEHUDI EN MARJOLEIN VISSERS WONNEN NOG NOOIT EEN GEWONE RECHTSZAAK, NU DAN EINDELIJK PAKKEN ZE ER EEN * ADVOCATEN MOGEN ALLES VAN DE ZWARTE MAFIA: CLIENTEN BESTELEN, LIEGEN, BEDRIEGEN: ZE WINNEN ALTIJD

NU MET HORROR-BIOGRAFIEEN VAN YEHUDI MOSZKOWICZ EN MARJOLIJN VISSERS

Kijk hieronder voor de track records van de falende advocaten Yehudi Moszkowicz en Marjolein Vissers die nog nooit een gewone zaak wisten te winnen. Toen Micha Kat hun praktijken aan het licht bracht, renden ze naar hun vrinden van de zwarte mafia om Kat het zwijgen op te leggen en zie daar: moeder en zoon wonnen voor de eerste keer een echte rechtzaak! Champagne in Utrecht!

TRACK RECORD MARJOLEIN VISSERS:

Partij Tegenpartij Instantie Uitslag Datum Gepubliceerd
(de klant)

Stichting Benadeelden Triple Plus/Plentium Trust; Santema & Blonz B.V. Coöperatieve Rabobank Oost-Betuwe U.A. Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem VERLOREN 12-11-2004 www.rechtspraak.nl
Stichting Benadeelden Triple Plus/Plentium Trust; Santema & Blonz B.V. Coöperatieve Rabobank Oost-Betuwe U.A. Gerechtshof Arnhem VERLOREN 09-08-2005 www.rechtspraak.nl
A; B X; Y Rechtbank Utrecht VERLOREN 14-11-2007 www.rechtspraak.nl
Stichting Sociale Databank Nederland, R.M. Brockhus, W.A. Sweers, B. Vroomen, W.H. Wolbrink mr. H.F.C. Kuijpers; mr. D.A. Harff Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Hertogenbosch VERLOREN 11-07-2008 www.rechtspraak.nl
M. Visscher mr. H.F.C. Kuijpers Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht VERLOREN 07-01-2009
A X Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten GEWONNEN 29-06-2009 https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:21Y1ebMtBi4J:www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID%3D41705%26ObjectID%3D388191%26Type%3D1%26File%3D0000030631_R651.pdf+r+651+nbayoungprofs.nl&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEESi8fFaRvaGxqP2Ujw8TksBy8AKOtku5Sn
Stichting Sociale Databank Nederland X Gerechtshof Amsterdam VERLOREN 27-10-2009 www.rechtspraak.nl
R.M. Brockhus mr. H.F.C. Kuijpers; mr. D.A. Harff Rechtbank Rotterdam VERLOREN 20-01-2010 www.rechtspraak.nl
A Anrodata N.V.; Y Rechtbank Rotterdam VERLOREN 27-01-2010 www.rechtspraak.nl
M. Visscher mr. H.F.C. Kuijpers Gerechtshof Amsterdam VERLOREN 23-02-2010 www.rechtspraak.nl
E.J. Luzac De Volkskrant B.V. Rechtbank Amsterdam VERLOREN 31-03-2010 www.rechtspraak.nl
Stichting Sociale Databank Nederland, R.M. Brockhus, W.A. Sweers, B. Vroomen, W.H. Wolbrink mr. H.F.C. Kuijpers; mr. D.A. Harff Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch VERLOREN 20-04-2010
Stichting Sociale Databank Nederland, R.M. Brockhus, W.A. Sweers, B. Vroomen, W.H. Wolbrink mr. H.F.C. Kuijpers; mr. D.A. Harff Rechtbank Rotterdam VERLOREN 30-06-2010 www.rechtspraak.nl
Stichting Sociale Databank Nederland, R.M. Brockhus, W.A. Sweers, B. Vroomen, W.H. Wolbrink mr. H.F.C. Kuijpers; mr. D.A. Harff Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Hertogenbosch VERLOREN 19-08-2010
A Sarens Nederland B.V. Gerechtshof ‘s-Gravenhage VERLOREN 19-10-2010 www.rechtspraak.nl
Stichting Sociale Databank Nederland, R.M. Brockhus, W.A. Sweers, B. Vroomen, W.H. Wolbrink mr. H.F.C. Kuijpers; mr. D.A. Harff Gerechtshof ‘s-Gravenhage VERLOREN 22-02-2011 www.rechtspraak.nl
Stichting Sociale Databank Nederland, R.M. Brockhus, W.A. Sweers, B. Vroomen, W.H. Wolbrink mr. H.F.C. Kuijpers; mr. D.A. Harff Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam VERLOREN 10-06-2011
A Sarens Nederland B.V. Rechtbank Dordrecht VERLOREN 23-06-2011 www.rechtspraak.nl
G.-H. Kucharek mr. H.F.C. Kuijpers Rechtbank Rotterdam VERLOREN 23-11-2011 www.rechtspraak.nl
A X College van Beroep voor het Bedrijfsleven GEWONNEN 01-12-2011 www.rechtspraak.nl
R.M. Brockhus mr. H.F.C. Kuijpers; mr. D.A. Harff Gerechtshof ‘s-Gravenhage VERLOREN 06-12-2011 www.rechtspraak.nl

TRACK RECORD YEHUDI MOSZKOWICZ:

Partij Tegenpartij Instantie Uitslag Datum Gepubliceerd Vindplaats
(de klant)

A X Rechtbank Breda VERLOREN 5/11/2010 www.rechtspraak.nl LJN: BM4393
A Openbaar Ministerie Gerechtshof Amsterdam VERLOREN 4/8/2011 www.rechtspraak.nl LJN: BQ0683
A Openbaar Ministerie Gerechtshof Arnhem VERLOREN 4/22/2011 www.rechtspraak.nl LJN: BQ2311
A T. Verwest (DJ Tiësto_ Rechtbank Breda VERLOREN 5/4/2011 www.rechtspraak.nl LJN: BQ3393
A X Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch GEWONNEN 6/14/2011 www.rechtspraak.nl LJN: BQ7765
A; B X c.s. Gerechtshof Arnhem VERLOREN 7/4/2011 www.rechtspraak.nl LJN: BR0342
A X c.s. Rechtbank Amsterdam VERLOREN 8/17/2011 www.rechtspraak.nl LJN: BT6885
A Openbaar Ministerie Rechtbank Utrecht VERLOREN 9/19/2011 www.rechtspraak.nl LJN: BT1965

Nou goed dan, moeder en zoon hebben allebei een keer in hun corrupte en criminele carrieres een zaakje gewonnen (die nep-zaak van Vissers voor de Raad van Tucht voor Accountants tellen we maar even niet meer want geen echte rechtszaak) voordat kon worden ‘afgerekend’ met de ‘stalker’ Micha Kat. Eerlijk is eerlijk! Hieronder een beknopte crimino-grafie van Marjolein en Yehudi:

MARJOLIJN VISSERS

Mr.drs. M. (Marjolijn) Vissers is geboren op 02-03-1955 te Utrecht en heeft de Nederlandse nationaliteit.
Haar moeder is Hendrika Josephina de Keijzer, geboren op 07-01-1931 te Utrecht.
Haar vader is Harm Jurjens Vissers, geboren op 25-06-1927 te Breda.
Op 03-03-1978 trad Marjolijn Vissers te Roermond in het huwelijk met Baruch (later gewijzigd in Robert) Moszkowicz, geboren op 16-05-1953 te Maastricht.
Uit het huwelijk zijn geboren:
1) Max Moszkowicz, geboren op 24-12-1978 te Roermond;
2) Yehudi Moszkowicz, geboren op 16-05-1981 te Roermond.
Het huwelijk werd op 21-08-1987 ontbonden door echtscheiding door de Rechtbank te Roermond.
Marjolijn Vissers woont sinds 29-10-2007 aan de Catharijnesingel 101-B te 3511 GV Utrecht.
Van 01-08-2005 tot 29-10-2007 woonde Marjolijn Vissers aan de Annastraat 4-D te 3512 GR Utrecht.
Van 05-09-2003 tot 01-08-2005 woonde Marjolijn Vissers aan de Roelof Hartstraat 23-3 te 1071 VJ Amsterdam.
Van 30-12-2001 tot 05-09-2003 woonde Marjolijn Vissers aan de Breitnerstraat 44-B te 3015 XH Rotterdam.
Van 01-06-1997 tot 30-12-2001 woonde Marjolijn Vissers aan de Walnootgaarde 48 te 3436 JD Nieuwegein.
Van 08-08-1995 tot 01-06-1997 woonde Marjolijn Vissers aan de Pallasburg 4 te 3437 GS Nieuwegein.
Van 29-04-1987 tot 08-08-1995 woonde Marjolijn Vissers aan de Kasteel Osenstraat 41 te 6043 HW Roermond.
Marjolijn Vissers heeft op 22-05-2007 voor € 415.000 een appartementsrecht in erfpacht gekocht aan de Catharijnesingel 101-B te 3511 GV Utrecht, kadastraal bekend Gemeente Catharijne sectie D nummer 8742 A-4, uitmakende het 13/100e deel van het complex BuytenSchild Singhel, met parkeerplaats in de parkeergarage in het gebouw BuytenSchild Singhel in het plangebied Hooch Boulandt aan de Arthur van Schendelstraat te Utrecht. De VVE is de Vereniging van Eigenaars Buytenschild Singhel te Utrecht. Bestuurder van de VVE is METEA B.V. www.wpmmetea.nl , Postbus 51, 3430 AB Nieuwegein. Marjolijn Vissers is voor de helft eigenaar. Wie de andere helft in eigendom heeft, is niet bekend.
Van 01-01-2006 tot 01-07-2010 dreef Marjolijn Vissers een eenmanszaak genaamd MDMV Advocatuur en Mediation (handelsregisternummer 30218099 KvK Midden-Nederland) www.mdmvadvocaten.nl
Op 01-07-2010 is Marjolijn Vissers met haar zoon Yehudi Moszkowicz een advocatenmaatschap aangegaan genaamd Vissers & Moszkowicz Advocaten, kantoorhoudende aan de Kromme Nieuwegracht 12 te 3512 HG Utrecht, handelsregisternummer 50337467 (KvK Midden-Nederland). Beide maten zijn afzonderlijk bevoegd contracten te sluiten tot € 1.000.
Marjolijn Vissers is tot 2010 ingeschreven geweest als NMI mediator www.nmi-mediation.nl .
Na opzegging van haar NMI lidmaatschap bleef Marjolijn Vissers op haar website de indruk wekken NMI mediator te zijn, in strijd met de voorwaarden en reglementen van NMI. In maart 2010 gaf Marjolijn Vissers zich op de homepage van haar website nog uit voor NMI mediator terwijl zij dit uiterlijk sinds 31-12-2009 niet meer was. De reclametekst op haar website luidde: “Mr drs M. Vissers is NMI_Mediator en faciliteert als zodanig wanneer partijen bereid zijn om buiten het juridische circuit om een oplossing te zoeken voor een conflict.”
Onder meer hierover is in 2010 een tuchtklacht ingediend bij de toenmalige Utrechtse Deken mr. H.H. Tan (T 030-2547947), vermoedelijk wonende aan de Lange Smeestraat 23 te 3511 PT Utrecht, waar zijn praktijkvennootschap Mr. H.H. Tan Advocatuur B.V. en zijn praktijkholding Mr. H.H. Tan Holding B.V. is gevestigd. Het klachtnummer is RvT 0910-8756MG/SD. Volgens vijanden van Marjolijn Vissers is Tan corrupt en heeft hij alles in het werk gesteld om doorgeleiding van de klacht naar de Raad van Discipline tegen te houden. Volgens bronnen speelde Marjolijn Vissers onder één hoedje met Tan en de Haagse Deken mr. E.A. van Win. De Amsterdamse Raad van Discipline heeft de tuchtklacht tegen Marjolijn Vissers met zaaknummer 10-372U op 15-06-2011 deels ongegrond, deels niet ontvankelijk en deels gegrond verklaard, zonder oplegging van een maatregel http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2011/YA1738?zaaknummer=372u&Pagina=1&ItemIndex=1
Marjolijn Vissers is daardoor voorlopig weggekomen met haar wangedrag en bedrog. Volgens vijanden van Marjolijn Vissers beschikt zij over corrupte relaties bij de Amsterdamse Raad van Discipline die haar de hand boven het hoofd houden en haar wanpraktijken en ontelbare schendingen van gedragsregels voor advocaten in de doofpot stoppen. De tuchtzaak wordt in hoger beroep behandeld door het Hof van Discipline onder zaaknummer 6153. Volgens de agenda van het Hof van Discipline vindt de zitting plaats op 14-05-2012 in het Paleis van Justitie te ’s-Hertogenbosch aan de Leeghwaterlaan 8.
Overigens is de Utrechtse Deken in verband met sabotage van de rechtsgang in een andere zaak zelf veroordeeld door de Amsterdamse Raad van Discipline
http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken-in-domein/advocaten/resultaat/uitspraak/2011/YA1966/?zoekterm=Utrecht&InstantieNaam=raad_van_discipline_amsterdam%2Chof_van_discipline_shertogenbosch&Pagina=3&ItemIndex=30
, echter zonder oplegging van een maatregel. Redengevend voor zijn veroordeling was het zodanig tekortschieten in de uitoefening van zijn taak als Deken dat daarmee het vertrouwen dat in de advocatuur wordt gesteld wordt ondermijnd en daarmee het vertrouwen van de klager in een adequate en voortvarende behandeling van zijn klacht in het geding is (05-09-2011 onderdeel 4.3 zaaknummer 11-015H). De Utrechtse Deken verscheen niet ter zitting en reageerde niet op correspondentie. Het betreft hetzij mr. H.H. Tan, die van 01-11-2009 tot 01-11-2011 de Utrechtse Deken was http://benvalor.com/nl/onze_mensen/16 , die voorafgaand aan zijn ambtsperiode waarnemend Deken was, hetzij zijn voorganger mw.mr. Y.M.J.I. Baauw-de Bruijn (01-11-2006 tot 01-11-2009), sinds 01-01-2011 werkzaam als senior rechter bij de Rechtbank te Utrecht (nevenfunctieregister De Rechtspraak www.rechtspraak.nl ). Een andere klacht tegen Tan als Deken heeft geleid tot de uitspraak van de Amsterdamse Raad van Discipline van 27-07-2011 (zaaknummer 10-434H http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken-in-domein/advocaten/resultaat/uitspraak/2011/YA1853/?zoekterm=Utrecht&InstantieNaam=raad_van_discipline_amsterdam%2Chof_van_discipline_shertogenbosch&Pagina=4&ItemIndex=40 ), waarin het verzet tegen de afwijzende voorzittersbeslissing ongegrond werd verklaard.
Marjolijn Vissers heeft sinds 17-08-2007 een vakantiewoning (recreatiebungalow) in erfpacht op Parc “De Kievit”, aan de Kievit 12-B te 5111 HD Baarle-Nassau (intern: Dennendreef 22), kadastraal bekend Gemeente Baarle-Nassau, sectie F nummer 669, groot 11 are en 60 centiare (= 1.160 m2).
Marjolijn Vissers heeft het erfpachtsrecht op de grond met de vakantiebungalow voor € 60.860 k.k. gekocht van Cornelis Voogt, (destijds) wonende aan de Molendijk 51 te 3284 LG Zuid-Beijerland, gemeente Korendijk, geboren op 19-03-1942.
Marjolijn Vissers heeft voor € 60.860 een hypothecaire geldlening à 5,5% rente per jaar afgesloten bij de vorige eigenaar Elzent Leisure B.V., kantoorhoudende te 5651 AA Eindhoven, handelsregisternummer 17184447 (KvK Oost-Brabant).
Volgens haar curriculum vitae op http://www.vissers-moszkowicz.nl/#/kantoor/mr-dr-marjolijn-vissers heeft Marjolijn Vissers Spaanse Taal- en Letterkunde (drs.) en Rechten (mr.) gestudeerd en is zij sinds 1995 opgeleid in “de school Moszkowicz”. Volgens haar vijanden houdt dit in dat Marjolijn Vissers het vak van list en bedrog heeft geleerd van haar toenmalige echtgenoot en advocaat Baruch (naderhand Robert) Moszkowicz, haar schoonvader mr. M. (Max) Moszkowicz sr. en haar zwager mr. A.M. (Bram) Moszkowicz. Tevens zou Marjolijn Vissers gewerkt hebben als Secretaris van de Raad van Bestuur van Koninklijke Econosto N.V. en als bedrijfsadvocaat (zogenaamde Cohen-advocaat) voor Econosto vennootschappen, Interxion Headquarters B.V. en Unit 4 Agresso N.V.
In 2004 startte Marjolijn Vissers een eigen kantoor genaamd MDMV Advocatuur en Mediation.
Met betrekking tot het opvragen van rechterlijke uitspraken geldt dat zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke uitspraken openbaar zijn. Afschrift van een civiel vonnis, arrest of beschikking kan door iedereen worden opgevraagd met een beroep op art. 21 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering http://www.st-ab.nl/wetten/0471_Wetboek_van_Burgerlijke_Rechtsvordering_Rv.htm :
Lid 2. Onverminderd de artikelen 231, eerste lid, en 290, derde lid, verstrekt de griffier aan een ieder die dat verlangt afschrift van vonnissen, arresten en beschikkingen, tenzij verstrekking naar het oordeel van de griffier ter bescherming van zwaarwegende belangen van anderen, waaronder die van partijen, geheel of gedeeltelijk dient te worden geweigerd. In het laatste geval kan de griffier volstaan met verstrekking van een geanonimiseerd afschrift of uittreksel van het vonnis, het arrest of de beschikking.
Lid 5. Een verzoek om afschrift als bedoeld in het tweede lid dient te worden gericht tot de griffier van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan. Deze zal bij inwilliging van het verzoek een griffierecht in rekening brengen die wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 21, tweede lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken.
Lid 6. Gedurende twee weken na de dagtekening van een gehele of gedeeltelijke weigering om aan een verzoek om afschrift te voldoen, kan verzoeker daartegen schriftelijk in verzet komen bij de voorzieningenrechter.
Lid 7. Tegen de beslissing van de voorzieningenrechter staat geen voorziening open.
Afschrift van een strafvonnis of proces-verbaal van de zitting kan door iedereen worden opgevraagd met een beroep op art. 365 Wetboek van strafvordering http://www.st-ab.nl/wetten/0475_Wetboek_van_Strafvordering_Sv.htm :
Lid 4. De voorzitter verstrekt desgevraagd een afschrift van het vonnis en het proces-verbaal der terechtzitting aan ieder ander dan de verdachte of zijn raadsman, tenzij verstrekking naar het oordeel van de voorzitter ter bescherming van de belangen van degene ten aanzien van wie het vonnis is gewezen of van de derden die in het vonnis of in het proces-verbaal worden genoemd, geheel of gedeeltelijk dient te worden geweigerd. In het laatste geval kan de voorzitter een geanonimiseerd afschrift of een uittreksel van het vonnis en het proces-verbaal verstrekken.
Lid 5. Onder het vonnis zijn begrepen de stukken die aan de uitspraak zijn gehecht. Van andere tot het strafdossier behorende stukken wordt geen afschrift of uittreksel verstrekt.
Van de 21 gepubliceerde zaken heeft Marjolijn Vissers er 19 verloren (= 90½%) en 2 gewonnen (= 9½%).
Alle 2 gepubliceerde tuchtzaken werden door Marjolijn Vissers gewonnen. Dit betrof een klacht tegen een registeraccountant die zowel in eerste aanleg als in hoger beroep ongegrond werd verklaard. Het betreft waarschijnlijk een voormalig forensisch accountant van Ernst & Young, mr.dr. C.D. (Cees) Schaap CFE http://www.accountant.nl/index.aspx?ChapterID=12111&ContentID=53885 http://www.sbv-forensics.com/verkort-cv-cees-schaap.html
Alle 19 gepubliceerde civiele zaken werden door Marjolijn Vissers verloren. Een verliesscore van 100% en dat voor een advocaat met de volgende leugenachtige reclame op de homepage van haar toenmalige website www.mdmvadvocaten.nl :
“MDMV is toegelaten tot DE BESTE ADVOCAAT.NL. De Beste Advocaat.nl vindt voor u, in uw regio, op ieder gebied, de beste advocaat.”. Potentiële klanten konden op 32 rechtsgebieden zoeken naar de beste advocaat. Uit onderzoek blijkt dat Marjolijn Vissers op geen van die 32 rechtsgebieden werd voorgesteld als beste advocaat. Marjolijn Vissers kwam zelfs niet vóór op www.debesteadvocaat.nl . Deze slogan op haar toenmalige website kan dan ook niet anders worden uitgelegd dan als bedrog en misleiding. Bovendien onrechtmatig jegens de eigenaren/exploitanten van www.debesteadvocaat.nl met wie Marjolijn Vissers geen contract had maar wel gratis wilde parasiteren op de naamsbekendheid en de dienstverlening van dat bedrijf. Volgens haar vijanden met toepassing van “de school Moszkowicz”, waarop zij zo prat gaat in haar curriculum vitae, in elk geval met evidente overtreding van Gedragsregel 1, door een zodanige gedraging (bedrog en misleidende reclame), dat het vertrouwen in de advocatuur en in haar eigen beroepsuitoefening is geschaad en tevens met overtreding van artikel 46 Advocatenwet wegens oneerlijke concurrentie met andere advocaten door op haar homepage te suggereren dat de kwaliteit van haar dienstverlening zo voortreffelijk was, dat zij was toegelaten tot www.debesteadvocaat.nl . Ook deze kwestie is in 2010 door de toenmalige Utrechtse Deken mr. H.H. Tan http://benvalor.com/nl/onze_mensen/16 onder het tapijt geveegd en uit de publiciteit geweerd. Tan is mede-oprichter van Benvalor advocaten en belastingadviseurs te Utrecht en wordt door zijn vijanden Nonvalor genoemd. In 2009 was Tan betrokken bij een afpersingsschandaal, waarbij Tan volgens betrouwbare bronnen de bij Bartels Advocaten werkzame advocaten voor de keus had gesteld: zelf het faillissement van hun werkgever aanvragen of collectief geschorst worden, o.a. http://www.advocatie.nl/page?1,3686/Snelnieuws/personeel_bartels_vraagt_om_eigen_faillisement
Doel van deze Dekenchantage was het royeren en ruïneren van de onwelgevallige advocaat mr. D.A.N. (Dion) Bartels te Utrecht en dit is ook gelukt.
Er zijn aanwijzingen dat Marjolijn Vissers zich vaker voor de tuchtrechter heeft moeten verantwoorden dan openbaar bekend is. Wellicht kan een journalistiek onderzoek bij de Amsterdamse Raad van Discipline en het Hof van Discipline (Prinsenbeek) hier opheldering brengen.
Overige connecties:
Marjolijn Vissers is bevriend met de bekende oplichter/psychopaat Matthijs (“Matt”) Hoorn www.devriendenvanmatt.com www.devriendenvanmatt.org , geboren op 02-09-1968 te ’s-Gravenhage, wonende aan de Van Aalstlaan 514 te 2722 SB Zoetermeer, die veroordeeld is voor valsheid in geschrift en belastingfraude door de Rechtbank Dordrecht (26-06-2008 LJN: BD5578) en het Gerechtshof ’s-Gravenhage (04-03-2009 rolnummer 20-003839-08 parketnummer 11-993007-06) http://zeikerdje.info/2010/03/08/alle-opgenomen-gesprekken-van-mattie-hoorn . Marjolijn Vissers trad tevens op als advocaat van Matt Hoorn. Overigens niet in genoemde strafzaken.
Al met al is de conclusie dat het aan potentiële cliëntèle op basis van achtergronden en statistieken stellig ontraden dient te worden in zee te gaan met Marjolijn Vissers.

YEHUDI MOSZKOWICZ

Yehudi Moszkowicz is geboren op 16-05-1981 te Roermond en heeft de Nederlandse nationaliteit.
Zijn moeder is Marjolijn Vissers, geboren op 02-03-1955 te Utrecht.
Zijn vader is Baruch (later gewijzigd in Robert) Moszkowicz, geboren op 16-05-1953 te Maastricht.
Yehudi Moszkowicz woont aan de Choorstraat 33 te 3511 KL Utrecht.
Volgens een op 04-05-2009 in het Financieele Dagblad gepubliceerd interview http://www.vissers-moszkowicz.nl/wp-content/uploads/2010/06/Interview-FD-4-mei-09.pdf is Yehudi Moszkowicz woordblind (dyslectisch), heeft hij naast Rechten (mr.) een jaar Archeologie gestudeerd en was hij amateur-schatgraver. Volgens zijn vijanden is Yehudi Moszkowicz nog steeds schatgraver, maar dan in de portemonnaie van zijn klanten (slachtoffers), die hij als advocaat op ge(moszko)wiekste maar legale wijze van hun geld berooft en berooid en ontredderd achterlaat. Dyslexie http://nl.wikipedia.org/wiki/Dyslexie wordt voor een advocaat als een zeer ernstige handicap gezien. Volgens zijn vijanden verklaart dit waarom Yehudi Moszkowicz zo weinig begrijpt van het Nederlandse rechtssysteem in het algemeen en van procederen in het bijzonder. In hetzelfde FD artikel verklaart Yehudi Moszkowicz aan de keukentafel veel geleerd te hebben van zijn moeder Marjolijn Vissers over juridische zaken, zoals een dagvaarding opstellen. Tenslotte verklaarde Yehudi Moszkowicz daarin dat hij zich niet laat ontmoedigen door zijn woordblindheid en zich niet uit het veld laat slaan door zijn beladen familienaam. Yehudi Moszkowicz http://www.moszkowiczjuristen.nl/ http://www.moszkowiczmusic.nl/ http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=32016 http://www.camilleri.nl/2012/01/yehudi-moszkowicz-annemiek-van-den-eijnden-bijzonder-in-het-recht/ is als advocaat opgetreden voor een zekere De Jong in een intellectuele eigendomsprocedure tegen o.a. Tijs Verwest aka DJ Tiësto bij de sector civiel recht van de Rechtbank Breda, zaaknummer 197679, rolnummer HA ZA 08-2127. De pleitnota van Yehudi Moszkowicz is gepubliceerd op http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEF%20Pleidooi_Y_Moszkowicz_De_Jong_Duplicaat.pdf
Het vonnis is gewezen op 04-05-2011 (LJN: BQ3393). Yehudi Moszkowicz leed een vernietigende nederlaag. Zijn cliënt De Jong verloor niet alleen de zaak (zijn auteursrechtclaim werd afgewezen), maar moest per saldo € 24.350 proceskosten aan DJ Tiësto betalen, uitvoerbaar bij voorraad. Exclusief het honorarium van Yehudi Moszkowicz.
Op 31-01-2012 (LJN: BQ9251) heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin bepaalde denkbeelden van Yehudi Moszkowicz naar de prullenbak zijn verwezen. Het betreft een in punt 8 van de conclusie van Advocaat-Generaal mr. Hofstee aangehaalde publicatie van Yehudi Moszkowicz over virtuele objecten in relatie tot artikel 310 Wetboek van strafrecht. De publicatie heet: “Een kritische noot bij de RuneScape en Habbohotel uitspraken: een illusie is geen goed.”, verschenen in SDU Strafblad, jaargang 2009, nummer 5. Yehudi Moszkowicz is van mening dat virtuele objecten, zoals avatars, niet kunnen worden aangemerkt als “goed” in de zin van dit artikel en dus niet kunnen worden gestolen, zodat de dief niet strafbaar is. De Hoge Raad heeft op 31-01-2012 een streep gehaald door deze waandenkbeelden van Yehudi Moszkowicz. De ronkende reclame over het misplaatste vermeende gelijk van Yehudi Moszkowicz op de website van Vissers & Moszkowicz http://www.vissers-moszkowicz.nl/#/media-publicaties/in-de-runescape-zaakvirtueel-diefstal-wordt-conclusie-van-de-advocaat-generaal-gepubliceerd is echter niet verwijderd.
In de korte periode dat Yehudi Moszkowicz volgens het register van de Nederlandse Orde van Advocaten advocaat is (sinds 18-12-2009) http://www.advocatenorde.nl/796/consumenten/vind%20uw%20advocaat/advocaat?id=QTIETE )
heeft hij een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd: van de 8 gepubliceerde zaken heeft hij er 7 verloren (= 87½%) en 1 gewonnen (= 12½%).
Alle 3 gepubliceerde civiele zaken werden door Yehudi Moszkowicz verloren.
Alle 4 gepubliceerde strafzaken werden door Yehudi Moszkowicz verloren. Daarbij kregen zijn strafcliënten jarenlange gevangenisstraffen en honderdduizenden euro’s aan voordeelsontnemingen opgelegd.
Die ene gewonnen zaak betrof een zeer marginaal succes: het ging over de vraag of de Officier van Justitie strafvervolging moest instellen wegens belediging van homofielen http://www.weloveguys.eu/archief2011/01/weloveguys_2011-01.html . Het beklag van Yehudi Moszkowicz daarover werd gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit zegt echter niets over de afloop van de strafvervolging en met name niet over de vraag of de twee personen die wegens belediging door het Openbaar Ministerie vervolgd moeten worden, uiteindelijk ook door de Rechtbank veroordeeld zullen worden.

Al met al is de conclusie dat het aan potentiële cliëntèle op basis van achtergronden en statistieken stellig ontraden dient te worden in zee te gaan met Yehudi Moszkowicz.

 • By Agenda21, 7 maart, 2012 @ 15:28

  De ‘overtredingen’ zijn op niet-Nederlandsch grondgebied begaan.
  Uitspraak rechter is NULL & VOID.
  Stel dat Kat een Nederlander overhoop schiet in Azie, word deze dan in Nederland berecht?
  Ik dacht het dus niet.
  200 jaar rechtspraak in Kaasland en opnieuw een megaflop.

  Of heeft Nederland nu ook ineens een NDAA regelgeving?

 • By Micha Kat, 7 maart, 2012 @ 15:39

  @Agenda 21: goed punt. De rechter zegt hierover het volgende:

  De Nederlandse rechter is bevoegd van dit geschil kennis te nemen. De beweerdelijk onrechtmatige uitlatingen worden immers verspreid via het internet, op in de Nederlandse taal gestelde en op het Nederlandse publiek gerichte websites, waardoor het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of zich kan voordoen (art. 6 aanhef e en onder e van het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering). Aangezien de beweerdelijk onrechtmatige uitlatingen ook in het arrondissement Amsterdam zijn te raadplegen, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

  Overigens gaat de voorzieningenrechter nergens in op de vraag of mijn uitlatingen inhoudelijk juist zijn of niet. Dat speelt blijkbaar geen enkele rol.

 • By Agenda21, 7 maart, 2012 @ 16:04

  @ Micha

  Het geeft nog eens te meer aan op wat voor niveau de rechtspraak plaatsvindt.
  Krijg meer en meer de indruk dat wanneer het om waarheidsbevinding gaat iedereen z’n mond stijf gesloten moet houden. Men geeft dus voorkeur aan de doofpot mentaliteit.
  Ik meen dat het hele justitieapparaat onder De Kroon opereert, of in dienst van…. dat is mij onduidelijk.
  Met de feiten en corruptie binnen dat Koningshuis, die ik zelf ook ruimschoots heb onderzocht, moeten wij als burgers hun gezag afwijzen. Dat is onze plicht.
  Bij mijn weten is er geen rechtspraak meer in Nederland.
  Ik heb ook ‘De Werd’ tapes meerdere malen beluisterd en het lijkt inderdaad alsof Nederland in een heuse dictatuur is veranderd met slecht die 5 personen aan de top.

  Wellicht ken je de verklaring op die tapes, maar hier nogmaals die conversatie:
  http://www.youtube.com/watch?v=qp3YN5FWOcM

  Ik denk dat het O.M. in opdracht van De Kroon de regels dusdanig buigt dat jij als (waarheids)reporter onder de trein moet worden geduwd. De vraag is waarom: dat weten we natuurlijk.
  Kijk naar die Andrew Breitbart; ineens uit het leven geholpen omdat hij over beeldmateriaal beschikte die het hele systeem overhoop kon gooien.
  Ze zijn bang voor je, en terecht.
  Maar we gaan door. Nu lacht men nog om je maar dat slaat straks helemaal om.
  Good job Micha
  Het gaat om die infowar die jij aan het winnen bent.

 • By Frija, 7 maart, 2012 @ 18:20

  Micha, er staat IN NAAM DER KONINGIN boven. Dat wil zeggen dat het hele vonnis in de prullenbak kan want Nederland heeft geen koningin, wel iemand die beweert KONINGIN te zijn. Deze mevrouw wordt door steeds meer mensen niet erkend en pas als ze bewezen heeft van Oranje Nassau af te stammen heeft ze enig recht. Nu niet. Niks, nada. Punt.
  Je gaat toch hoop ik geen gehoor aan het vonnis geven?

 • By onrecht2011, 7 maart, 2012 @ 20:07

  200 Jaar Rechtspaak? Hebben wij deze onzin organisatie aan Napoleon te danken? Hij zou zich omdraaien in zijn graf als hij zag hoe er met zijn erfenis wordt omgegaan…
  HALLO RECHTERS VAN NEDERLAND DE WAARHEID MAG ALTIJD GEZEGD WORDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Joop van Schafthuijzen, relatie van Reve, werd voor zijn ‘doodsbedreiging’ van een journalist (ik schiet je door je kop) veroordeeld tot een boete van 290 euri. E wordt met 2 maten gemeten!

 • By onrecht2011, 7 maart, 2012 @ 20:10

  Ik heb een uitspraak van een rechtbank-president die aantoonbaar valsheid in geschrifte, frauduleus handelen en overleg met de gedaagde buiten de zitting opleverd.

  Kan dan iemand helpen?

 • By fruitarier, 8 maart, 2012 @ 1:03

  Peter van Olsthoorn: was dat niet die zwaar gesubsidieerde kwaliteitsjournalist ( ahum ahum)?

  Even tellen voor de grap.

  Fout 1 : ‘recent berichten’ moet BERICHTTEN zijn, want recent verwijst tenslotte naar het verleden.

  fout 2: ‘Mich Kat’, lijkt me toch echt Micha Kat te moeten zijn

  fout 3: “Ook het belverbod lijkt net eenvoudig te handhaven.” Moet natuurlijk NIET eenvoudig te handhaven zijn.

  Fout 4: “Het was allemaal een vergaande vorm van smaad.” Een hele vreemde fout aangezien ‘het’ toch heel duidelijk verwijst naar de UITINGEN van kat die smadelijk zouden zijn; meervoud dus.

  Fout 5: ‘Tuchtklacht’ moet met een kleine letter, niet met een hoofdletter
  Publicaties offline halen, verder publicatieverbod en verbod op bellen en stalken van advocatenduo voor Kat.

  Mijn God, gaat die 79. 000 duizend euro aan belastinggeld die Leugens. nl ontvangt, ook echt naar dit soort prutsjournalisten als Peter van Olsthoorn? Die nog geen artikel van 10 regels zonder fouten kunnen uitbraken?

  Ja?

  Dan is Nederland is inderdaad reddeloos verloren….

Other Links to this Post

WordPress Themes