CASTRATIE-SLACHTOFFER RK VERMOORD

DE WEERZINWEKKENDE LEUGENS EN MANIPULATIES VAN DE COMMISSIE-DEETMAN MET PIETER KALBFLEISCH EN NRC HANDELSBLAD

In november komt de onheilstijding dat Henk Heithuis met een auto, gereden door een Amerikaanse vriend, op 28 oktober ‘ 58 tegen een rotsblok bij Leiden te pletter is gereden. Er was juist zicht gekomen op een veelbelovende procedure tegen de mensen die verantwoordelijk waren voor zijn castratie. Het Parool was bereid gebleken er een artikelenserie aan te wijden. Dit alles wordt nu in de kiem gesmoord. IJsbrand kan naar zijn lening fluiten! Kees doet een opvallende ontdekking als hij de volgende dag de kamer van Heithuis op de Prinsengracht bezoekt. Hij vindt de kamer geheel ontruimt. Alle stukken die verband houden met zijn proces zijn verdwenen. Hij zal er nooit achter komen wie deze heeft weggehaald, maar de verdwijning komt wel een aantal beklaagden zeer gelegen! Dit schrijft Cornelis Rogge, de man die de castratie van Heithuis in de openbaarheid heeft gebracht, op deze site. Rond de castratie van Heithuis na seksueel misbruik door RK-broeders in Gelderland is veel commotie ontstaan omdat de commissie-Deetman

na ‘zorgvuldig onderzoek’ oordeelde: de melding over de castratie en de gegevens die de commissie had, tonen geen verband aan tussen het seksuele misbruik van een aantal minderjarigen, de aangifte en de castratie. Hier meer over de rol van de Deetman-commissie. De feiten zijn echter dat Heithuis niet alleen is gecastreerd door de broeders na te zijn misbruikt in een gesticht in Harreveld (Hij werd vastgebonden op een bed. In één haal werd zijn scrotum eruit gesneden. Daarna werd hij naar een ziekenzaaltje gebracht om bij te komen. Vervolgens werd bij andere jongens hetzelfde gedaan. Die kon hij nog horen schreeuwen) maar dus ook werd vermoord toen hij op het punt stond zijn verhaal wereldkundig te maken. NRC Handelsblad weigert de omstandigheden rond de dood van Heithuis te publiceren en maakt zo onderdeel uit van de beerput.

Hieronder volgt de tekst van een van onze tipgevers over de kwestie met ook nog interessante info over de pedo-rol van voormalig premier Marijnen die zich ook volgens NRC Handelsblad had ingezet om gratie te krijgen voor broeders die in internaat Harreveld ontucht pleegden -een feit dat overigens door de Deetman-commissie ook wordt verzwegen:

Ik geloof niet dat het een ongeluk is geweest. Opvallend is ook het artikel in het Utrechts nieuwsblad uit die periode. Het bericht over het ongeluk staat in de derde kolom helemaal onderaan. Daarnaast staat een advertentie van Ubica, matrassenfabrikant (en nu naam kraakbeweging Utrecht) Let op het logo! Ik geloof niet meer in dit soort toevalligheden. http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/kranten/un/1958/1027

Ik weet niet of je het hebt gevolgd de afgelopen week, maar Victor Marijnen is geen zuivere koffie geweest:

“In 1963 werd Marijnen premier van een confessioneel-liberaal kabinet.”

“Marijnen was al langer de kroonprins van De Quay. Deze had hem leren kennen als een behoorlijk bestuurder en een evenwichtig man, die goede contacten met zijn collega’s onderhield. Dat waren eigenschappen die van pas kwamen in de KVP, sinds het vertrek van C.P.M. Romme uit de politiek in 1961 tamelijk stuurloos geworden. Bovendien liet de Koningin tijdens de formatie haar voorkeur voor Marijnen onomwonden blijken.”

“Voor en na zijn ministeriële loopbaan vervulde Marijnen nog diverse functies op het gebied van de kinderbescherming.”

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/marijnen

Wederom de banden met het koninklijk huis. Ik wil op een rustig moment hier meer over schrijven, maar nu heb ik even haast vanwege je uitzending. Marijnen heeft lintjes ontvangen en meer personen die met deze beerput te maken hebben

Other Links to this Post

WordPress Themes