Verzwijgt NRC structureel Afghaanse doden?

een Afghaanse dode.jpgOp Wikipedia kunnen we lezen dat er per 20 juni 385 doden zijn gevallen aan de kant van de coalitie in Afghanistan. Vorige week vijdag werd duidelijk dat NRC Handelsblad twee slachtoffers die waren gevallen in het nieuwe offensief tegen de Talibaan heeft ‘weggemoffeld’ uit een persbericht van Associated Press. Heeft NRC de andere 383 doden eigenlijk wel gemeld? Een raadpleging van het krantenarchief doet het ergste vermoeden: er geen artikel te vinden waarin (uitgebreid) wordt stilgestaan bij slachtoffers aan de kant van de coalitie. Wel werd een enorm circus gemaakt van een claim van Nederlandse zijde dat er ’tientallen’ slachtoffers zouden zijn gemaakt aan de kant van de ‘Talibaan’. Op 10 juni was dat zelfs de opening van de krant. Moet de conclusie luiden dat NRC niet alleen de twee recente doden heeft verzwegen, maar alle 385 doden? Dat zou uw ombudsman zich werkelijk niet kunnen voorstellen. Volgens buitenland-redacteur Luttikhuis die ik bij afwezigheid van chef Postma weer aan de lijn mocht krijgen heeft NRC die doden wel gemeld, maar in welke artikelen, dat weet hij ook niet meer.

Ik meldde de heer Luttikhuis dat ik natuurlijk een beetje achterdochtig ben omdat NRC vorige week nog twee doden uit een persbericht heeft weggemoffeld. “Dat laat ik verder helemaal aan u over” zei Luttikhuis die er nog aan toevoegde dat het niet de taak is van NRC om dit soort onderzoek te doen naar reeds gepubliceerde artikelen, maar juist om artikelen te schrijven. Uw ombudsman denkt dat deze zaak van het allergrootste journalistieke belang is en zal niet rusten voor de onderste steen boven is. Zijn voorgevoel zegt dat het niet goed zit. Ook uit gerelateerde berichtgeving in NRC doemt het beeld op van een 100% gouvernementele krant die een op een naar buiten brengt wat de spindoctors van defensie willen.

 • By Reynold Klooker, 2 juli, 2006 @ 17:57

  Sinds 2005 volg ik nauwlettend de berichtgeving en opiniebijdragen in NRC over de het sturen van nederlandse militairen naar Uruzgan. Ik heb een (bijna) compleet dossier aangelegd van knipsels, met relevante details: Groot op voorpagina of klein op p3-7. Vanaf het eerste bericht op 11 februari 2005 tot aan de eerste week van januari 2006, was de de overheersende tendens van neutraal informerend tot scherp afwijzend. Het klip en klare redactionele commentaar van 22 december ‘Een stap te ver..’ paste hier helemaal in. Van 9 tot 12 januari vindt de omslag plaats: Eerst een overgangsfase: ‘evenwichtig’ voor en tegen en sindsdien bijna dagelijks pro-gaan bijdragen en slechts af en toe een tegengeluid.
  De hoofdredactie onthoudt zich van elk commentaar tot op 3 februari, de dag nadat CDA, VVD,PvdA, LPF en klein rechts voor de ‘missie’ gestemd hadden. Dan blijkt de commentator geheel overtuigd van GAAN. Het commentaar van 22 december wordt even genoemd. De daarin opgesomde bezwaren worden niet besproken.(Het stukje is een wel heel botte steen voor het slijpen van de geest waar deze krant zo prat opgaat).
  Het verband tussen deze koerswijziging en de omslag binnen de PvdA top die omstreeks 8 januari plaatsvond vind ik zeer voor-de-hand liggend sinds ik, in andere zaken, door de Ombudsman op de relaties van PvdA en NRC attent gemaakt ben. Dat de berichtgeving van de NRC na 3 februari over “incidenten” in de zuidelijke provincies van Afghanistan afgezwakt wordt is op grond van het voorafgaande begrijpelijk maar volkomen verwerpelijk voor een krant die de journalistieke standaard zegt hoog te willen houden.
  Ik ben van plan mijn mening met een feitelijke analyse van de berichtgeving te onderbouwen.

 • By uw ombudman, 3 juli, 2006 @ 9:55

  erg interessant allemaal, reynold! wat mij betreft mag je die nadere stukken (ook) op deze site plaatsen. Eindelijk iemand die de tijd en de focus heeft om dit soort zaken ECHT tot op de bodem uit te zoeken. Uw Ombudsman kan slechts stilstaan bij geisoleerde ‘incidenten’ al komt daar natuurlijk wel een steeds ontluisterender beeld uit naar voren over Lux et Libertas. je kunt de ombudsman mailden via de contactfunctie op de site!

 • By Micha Kat, 3 juli, 2006 @ 14:28

  Interessant: de BBC zet de claims van de Coalitie over ‘gedode’ ‘Talibaan-strijders’ nu tussen aanhalingstekens. NRC neemt deze claims at face value over als zijnde de waarheid.

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5139718.stm

 • By J. van Aartsen, 3 juli, 2006 @ 14:51

  @ Reynold Klooker
  2 Jul, 2006 om 17:57
  Ergens in de door jou beschreven periode heeft de NSB de directieven van Buitenlandse Zaken ontvangen en werden vervolgens keurig opgevolgd.
  Dat ze op een gegeven moment van standpunt veranderden betekent dat ze het grote geo-politieke spel niet door hebben, ze moeten nog gecorrigeerd worden.
  De krant wordt wel erg voorspelbaar als je ze eenmaal in het snotje hebt.

Other Links to this Post

WordPress Themes