Trouw geeft censuur defensie wel toe, NRC niet

trouw.jpg“Onze verslaggever George Marlet heeft in één artikel twee details over de beveiliging van het konvooi van Kandahar naar Tarin Kowt weggelaten op verzoek van een defensiewoordvoerder.” Dat schrijft Trouw-hoofdredacteur Frits van Exter in zijn commentaar namens zijn krant. Hoe onbetekenend dit ook moge klinken, het is een mededeling van eminent journalistiek belang: Trouw geeft toe dat Defensie heeft ingegrepen in de stukken van zijn journalist. Dat is al een hele stap verder dan het hardnekkige (en waarschijnlijk ook leugenachtige) betoog van Lux et Libertas dat alleen nog maar expliciet heeft gesteld dat ‘in zijn stukken geen veranderingen zijn aangebracht’. Ongeloofwaardig. En opnieuw wordt de lezer bedrogen. In zijn recente grote ‘embedded’ reportage vanuit Uruzgan schrijft Steven Derix dit:

“Het experiment is niet onomstreden. Het ministerie heeft bepaald dat alle artikelen en uitzendingen van tevoren zullen worden gescreend op operationele informatie die niet naar buiten mag komen. Hiermee wil Defensie voorkomen dat berichtgeving uit Afghanistan levens van soldaten op het spel zet. Journalisten spreken van verkapte censuur. De vraag is hoever die zal gaan. De afspraken met Defensie zijn niet geformaliseerd. Voorafgaand aan onze reis heeft de Directie Voorlichting per e-mail een Gedragscode Media toegestuurd met slechts wat algemene wenken. Sancties op overtredingen zijn er niet. In de VS is dat anders. Daar moeten embeds van tevoren een contract tekenen.” Even verderop schrijft Derix: “En ook de beperkingen voor embedded journalisten vallen in de praktijk erg mee. Hetzelfde geldt voor de censuur. In geen van de publicaties die mijn radio-collega en ik zullen maken, zal het ministerie van Defensie ingrijpen – ook in dit verhaal niet.” Derix had reeds eerder ook al gemeld dat er in zijn stuk geen wijzigingen zijn aangebracht.

Dit mag toch wel erg opvallend worden genoemd: waar Trouw spreekt van onversneden censuur, stelt NRC juist dat het met die censuur erg meevalt! Nu zijn er twee mogelijkheden: ofwel heeft defensie in de stukken in NRC juist extra zwaar ingegrepen en NRC wil dat niet melden aan de lezer omdat die daarmee zou kunnen gaan twijfelen aan de journalistieke onafhankelijkheid van NRC, ofwel schrijft NRC reeds vanuit zichzelf zo gezagsgetrouw dat defensie helemaal niet hoeft in te grijpen. Vanuit die grondhouding meldt NRC vervolgens steeds ‘in onze stukken is niets veranderd’ juist om zo een schijn te kunnen ophouden van journalistieke onafhankelijkheid. Uw ombudsman opteert voor de laatste lezing.

WordPress Themes