OBAMA’S OORLOG TEGEN KLOKKENLUIDERS

Alles wat gebeurt in de VS komt uiteindelijk ook naar Europa en Nederland. FEMA-kampen, gedwongen vaccinaties, Homeland Security, bodyscans, martelingen en ook een totale crackdown op de vrijheid van meningsuiting en de journalistiek. In dit uitstekende overzichtsartikel wordt de situatie in de VS onder Obama uiteengezet met speciale aandacht voor de positie van de klokkenluider. Precies zoals in Nederland wordt ook in de VS lippendienst bewezen aan klokkenluiders en hun ‘uitstekende werk’ en ‘belangrijke functie’ terwijl in werkelijkheid precies het tegenovergestelde gebeurt: arrestatie, vervolging, criminalisering.

WordPress Themes