NRC loog in kader bij Bawer-recensie

demoniseren.jpgBij de recensie die NRC Handelsblad op 16 juni in het CS Boeken plaatste van het boek van Bruce Bawer werd het volgende kader geplaatst:
In zijn boek While Europe Slept stelt de Amerikaanse journalist Bruce Bawer dat Volkert van der G. zich voor de moord op Pim Fortuyn heeft laten inspireren door het hoofdredactioneel commentaar van NRC Handelsblad van 6 mei 2002. Daarin stond onder andere dat we ons hier de xenofoben en racisten van het lijf wensen te houden. Het is een grote schande dat we zestig jaar na dato een politicus in ons midden daaraan moeten herinneren. Bawer schrijft op blz. 170: Convinced by the arguments of people like Folkert Jensma, Van der Graaf simply did what he considered necessary under the circumstances. Who, after all, wouldnt have exterminated Hitler or Mussolini if given the chance?
Folkert Jensma, hoofdredacteur van NRC Handelsblad zegt daarover: “Het is niet aannemelijk te maken dat dit stuk gelezen is door de dader. Bawer schrijft dat ons stuk in de ochtendeditie stond. Maar we hadden toen helemaal geen ochtendeditie. Fortuyn werd om ongeveer 18.00 uur vermoord. We kunnen geen factor zijn geweest. Het is dus gewoon lariekoek”. In de Nederlandse editie die onder de titel Terwijl Europa sliep volgende week bij Meulenhoff verschijnt, zou op Jensmas verzoek de gewraakte passage worden geschrapt. Dat is niet gebeurd. Wel blijkt de mornings issue of NRC Handelsblad vertaald te zijn met de NRC van die dag.

Een week later in het CS Boeken van 23 juni lezen we de volgende rectificatie: “In het door de Boekenredactie gemaakte informatiekader bij de bespreking van While Europe Slept staat ten onrechte dat in de Nederlandse vertaling niet de veranderingen zijn aangebracht die door de hoofdredactie van NRC Handelsblad gevraagd waren. Dat is wel gebeurd.”

Hoe nu? Ene Esther bij Meulenhoff waar de Nederlandse vertaling verschijnt zegt: “NRC heeft een fout kader bij de recensie geplaatst. Er zijn inderdaad wel veranderingen aangebracht. U moet bellen met Sjoerd de Jong van NRC. Die weet daar meer van.” De secretaresse van Sjoerd meldt dat ik niet wordt geacht hem te bellen. Ik kan wel een email sturen. Uw ombudsman analyseert: Jensma heeft Meulenhoff dus met succes bewerkt de ‘demoniserings-passage’ uit het Nederlandse Bawer-boek aan te passen conform zijn wensen. Maar naar zijn lezers toe wil hij zich niet blootgeven als censor. Daarom liegt hij dat hij er juist niet in is geslaagd de door hem verlangde wijzigingen in het boek te laten aanbrengen. Paranoia regeert dezer dagen bij Lux et Libertas.

 • By Peter W., 2 juli, 2006 @ 8:04

  Beste Micha

  Daarom heb ik ook de orginele engelse vertaling “Why europe slept” gekocht. Want de gedachtenpolitie olv Jensma weet op slinkse wijze vertalingen te manipuleren.

  Het zal mij niets verbazen dat Jensma het bed gedeeld heeft met Esther van uitgeverij Meulenhof om de gewraakte teksten ongedaan te maken of zijn soldaat oud Marnix Gymnasiast uit Rotterdam Sjoerd de Jong .

  Sjoerd de Jong in de jaren zeventig in zijn Gym periode een ultra linkse kloothommel. . Hij zag er niet uit. Hij had toen heel vies lang haar en intimideerden zijn anders denkende medeleerlingen op het Marnix gymnasium met zijn ultra linkse marxistisch stalinist gedachten goed

  gr peter W

Other Links to this Post