NADERE UITLEG GEVRAAGD OVER SCHORSING

Geachte mevrouw Vogelenzang,

Gaarne zou ik nader met u overleggen over de precieze betekenis en de juiste consequenties van de derde schorsingsvoorwaarde uit het vonnis van de strafkamer:

-dat verdachte geen enkele uitlating en publicatie zal doen ten aanzien van deze strafzaken

Het kan toch niet zo zijn dat ik een 100% spreekverbod heb opgelegd gekregen over alle aspecten van onze strafzaak terwijl andere media er wel vrijelijk over berichten waarbij ze ook nog eens allemaal weigeren wederhoor bij mij toe te passen? Ik kan me voorstellen dat ik dit verbod aldus moet opvatten -in het verlengde van het contactverbod- dat ik geen artikelen schrijf waarin aangevers worden ‘aangevallen’ in de lijn van de mij ten laste gelegde zaken. Mocht deze schorsingsvoorwaarde aldus worden geinterpreteerd, kan ik er mee instemmen. Als er echter sprake is van een principieel en volledig uitings-verbod over onze strafzaak en alle gerelateerde aspecten waarbij de beslissing of er sprake is van overtreding ook nog eens eenzijdig bij het OM komt te liggen kan ik er niet mee leven. Kiest u voor deze ‘strenge’ interpretatie zou er minstgenomen door een onafhankelijke derde moeten kunnen worden beoordeeld of er sprake is van overtreding.

Bericht u mij spoedig?

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

  • By AIRVD, 13 september, 2012 @ 14:36

    Micha, Je weet dat ik een medestander ben tegen een steeds groter wordende schare tegenstanders. Ik probeerde je via mail te bereiken met de vraag of je mij weer kunt unbannen omdat ik gebanned ben door ‘Mind over Matter’ of ‘moderator’ omdat ik terechte kritiek had.

    Mijn kritiek was o.a. dat KLOL geloofwaardig moet blijven wil het wat bereiken. Dus niet klakkeloos de grootste onzin moet overnemen zoals mind over matter doet maar feiten moet checken, drie dubbel checken. En het constant over satan hebben: wie of wat is satan? 99% van de mensen heeft daar alleen een vage notie van. Natuurlijk ben ik het eens dat er een klein geheim netwerk bestaat dat de rest van de mensen oplicht maar satan dekt de lading niet. Dat maakt het allemaal vager. En daarom ook des te vreemder.

Other Links to this Post

WordPress Themes