Dagbladen proberen verkiezingen te redden

DE NRC OMBUDSMAN OVER DE KRANT VAN ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 FEB.

De Volkskrant doet het gewoon recht voor z’n raap. Op de voorpagina wordt een ‘onderzoek’ gepresenteerd waaruit zou blijken dat ‘de Rotterdammer niet erg dol is op Pastors’, de voorman van Leefbaar Rotterdam. ‘Zijn rivaal Peter van Heemst van de PvdA geniet meer vertrouwen en roept veel minder weerstand op dan Pastors’. Het ‘onderzoek’ is van TNS/NIPO en de Universiteit van Amsterdam. Collega PCM-krant Trouw komt met een subtielere variatie.

Natuurlijk ook op de basis van eigen ‘strikt onafhankelijk’ onderzoek, in dit geval door een groep subsidievreters (de ‘Coalition of the Willing’) bestaande uit: het Verwey-Jonker Instituut, Stichting Kinderpostzegels, Jantje Beton, Unicef en Defence For Children. Wat heeft Trouw voor ons ‘ontdekt’? ‘Kind is het slechtst af in Rotterdam’. Jawel, van alle gemeenten in ons land lijden de kinderen het meest in Rotterdam. Omdat Leefbaar daar afgelopen vier jaar aan de touwtjes trok natuurlijk.

NRC Handelsblad doet ook mee, natuurlijk, maar zoals het Lux et Libertas betaamt doet deze krant het op de smerigste en ook in journalistieke zin op de meest domme wijze. Weer onderzoek (goh, zou Apax hiervan weten, van al deze politiek-gestuurde en peperdure ‘onderzoeken?), in dit geval van NRC zelf. En wat heeft Lux et Libertas dan wel voor ons boven tafel weten te krijgen? Houdt u vast: dat burgemeesters ‘best wel vaak worden bedreigd’.

Dit slaat alles. ‘Meer dan de helft van de burgemeesters in Nederland wordt bedreigd’ zo begint het openingsverhaal van de krant. Geen enkel eigen journalistiek onderzoek werd gedaan, niets wordt geduid of in perspectief geplaatst: het hele stuk werd geschreven op basis van vragenlijstjes die de burgemeesters zelf invulden. Het bizarre is dat er geen enkele concrete journalistieke aanleiding lag voor dit onderzoek zoals een neergestoken burgervader noch dat er sprake lijkt te zijn van nieuws. Wat wordt geconstateerd, zo wordt ons immers meegedeeld, is ‘van alle tijden’ en ‘hoort bij het vak’. So where is the beef? dienen we ons dan af te vragen. Nou, die vraag is snel beantwoord: de komende gemeenteraadsverkiezingen!

Het abjecte spel dat NRC hier speelt is namelijk het leggen van een relatie tussen de notie van ‘bedreigde burgemeerster’ en (daar gaan we weer) ‘incourante politieke stromingen’. Want wat lezen we in het commentaar? “Een symptoom van de crisis in de gemeentelijke democratie is de zogeheten ‘versnippering’ van de gemeenteraden. Landelijke partijen ondervinden op lokaal niveau stevige concurrentie van ‘leefbaren’, van ‘lokalo’s’ en van afgesplitste eenpersoonsfracties. Dit zijn de erflaters van de Amsterdamse Lijst Hadjememaar die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1921 furore maakte met zijn enige programmapunt: gratis ‘jajem’ van de gemeente.” NRC wil met dit ‘onderzoek’ bereiken dat de kiezer uit angst voor chaos in de gemeentepolitiek (gesymboliseerd door de fake-notie van de ‘bedreigde burgemeester’) terugkeert naar de gevestigde politieke orde. Een weerzinwekkend voorbeeld van holle maar subtiele politieke campagnejournalistiek. Vergeet niet, waarde lezer, de NRC Ombudsman te emailen met vragen, tips en opmerkingen!

  • By Criticushje, 21 mei, 2006 @ 17:21

    6 mei 2002, probeerde volkert jensma ook al eens de verkiezingen te redden.
    Die dag kocht ik mijn laatste n.r.c. !!!!

Other Links to this Post

WordPress Themes