VARA beheerst Hirsi Ali-debat

HirsiAli.jpgRita Verdonk kreeg natuurlijk weer emmers stront over zich heen vannacht in de kamer. Zij had immers ‘hysterisch’ gereageerd op de beruchte Zembla-uitzending van 11 mei waarin werd ‘aangetoond’ dat Hirsi Ali had gelogen over haar naam toen ze de Nederlandse asiel-molen inging. Volgens Verdonk had Hirsi Ali geen recht meer op het Nederlanderschap. Ze trok direct aan alle alarmbellen met als gevolg dat Hirsi Ali haar kamerzetel opgaf en naar Amerika ging. Inmiddels is ‘vast komen te staan’ dat de Zembla-uitzending ‘fout’ was en dat Hirsi Ali de autoriteiten toch de ‘juiste’ gegevens heeft verstrekt. Rita heeft zich dus op sleeptouw laten nemen door falende journalisten en daarvoor moet zij bloeden. Maar waar blijft de kritiek op Zembla zelf? Het moge toch duidelijk zijn dat hier het meest smerige journalistieke spel is gespeeld dat maar denkbaar is, vooral ook omdat de hele ‘primeur’ van Zembla al jarenlang bekend bleek te zijn, zeker ook binnen politiek Den Haag. Wat is er in werkelijkheid gebeurd?

driehuis.jpgHirsi Ali begon een enorm probleem te worden voor Den Haag. Dat is de uitgangspositie. Al dat gezeik mat haar beveiliging en haar woningen kwam iedereen de strot uit en daarnaast was ze nog een ongeleid projectiel ook dat iedereen constant in verlegenheid bracht en (misschien nog wel het ergste van alles) in het buitenland triomf na triomf vierde. Om nog maar te zwijgen van het scenario waarin Mohammed C. haar naar de andere wereld zou helpen met alle vreselijke probemen voor het Vaderland van dien! Elinimeren dus die hap. Er werd een (journalistieke) constructie ontworpen waarin de VARA als staatsmedium nummer een de voortrekkersrol zou spelen. Doen ze eindelijk eens wat terug voor het land in ruil voor al die honderden miljoenen belastinggeld!En zo werd een uitzending gevuld met een mix van oud nieuws en verdraaiingen om Hirsi Ali opnieuw te castreren. Natuurlijk wisten ze bij de VARA precies wat het effect zou zijn van hun uitzending. Alles wat met HA te maken heeft wordt immers opgeblazen tot immense proporties. Aldus werd Verdonk door Zembla in ‘gijzeling’ genomen: ze kon niet anders dan ogenblikkelijk gevolg geven aan de ‘onthullende feiten’ van Zembla. Ze schreef een brief aan de kamer die direct op straat lag en exit was Ayaan. Om de impact van haar drastische stappen direct weer wat te dempen, werd door de VVD het verhaal in de wereld gebracht dat ze toch al (per september) van plan was geweest uit de kamer te stappen. Goed, het meest acute probleem was dus opgelost: HA loopt ons niet meer voor de voeten. Maar nu moest nog de vraag worden beantwoord: is ze inderdaad geen Nederlandse? Kloppen de ‘feiten’ van Zembla wel? Vooral door de zegetocht van Ayaan in de internationale pers en de snel oplopende imagoschade voor ons land achtte het kabinet het onhaalbaar om vast te houden aan de ‘feiten’ van Zembla en aldus werden nieuwe feiten gecreeerd: HA heeft toch niet gelogen over haar naam en mag Nederlandse blijven! Deze tournure zal de politieke geschiedenis ingaan als het ‘Somalisch naamrecht’. Nu ligt het probleem geheel bij Verdonk: zij heeft op basis van onjuiste informatie HA de ‘kamer en ons land uitgejaagd’. Om dat weer te repareren, moest er een schimmige verklaring worden opgesteld waarin HA ‘alle schuld op zich zou nemen’. Dat werd een extra voorwaarde voor HA om haar nieuwe Nederlandse paspoort (waarop ze dus op grond van de nieuwe ‘feiten’ so wie so al recht had) in ontvangst te kunnen nemen.

marcelvandam.jpgDe hele ellende is dus begonnen bij Zembla. In dat licht is het alarmerend dat de VARA eigenlijk nauwelijks kritiek over zich heen krijgt. Waar was het voor nodig om die uitzending te maken? Waarom moest hier belastinggeld aan worden besteed? Strikt genomen hoeft de politiek zich natuurlijk niets aan te trekken van wat Zembla op de buis brengt, maar iedereen weet dat het anders werkt. Dat is de werkelijke smerigheid van het spelletje. Zembla heeft gewoon macht en dat gebruikt het, juist omdat het van de VARA is. Barend & Van Dorp hebben geen enkele macht. Door deze affaire treedt de kloof tussen gewone media en staatsmedia duidelijker dan ooit tevoren aan het licht. De terreur van de VARA gaat zelfs zo ver dat HA-intimus Leon de Winter die in een (sensationele) column in Elsevier nog gehakt maakte van de Zembla-spindoctors voor de (VARA)-microfoon van Paul Witteman een heel ander liedje moet zingen en alleen maar zegt dat de ‘feiten’ die Zembla bracht reeds bekend waren, meer niet. Aldus gaan we toe naar en tijd waarin de gevestigde politieke orde de staatsmedia (binnenkort ook de dagbladen) steeds vaker zal gebruiken om ongewenste personen (Pim Fortuijn, Geert Wilders, Peter R. de Vries, Paul van Buitenen) te elimineren en ongewenste ontwikkelingen (anti-Europa sentimenten, ineenstorting van de rechtstaat, eroderend vertrouwen in de politiek) in de kiem te smoren. Het gevolg is dat er twee compleet verschillende werelden en werkelijkheden gaan ontstaan: de ‘officiele’ zoals weergegeven in de staatsmedia en de ‘werkelijke’ zoals te lezen zal zijn op internet. De volgende stap: de overheid gaat internet aan banden leggen. Want websites zoals deze waarin de leugens en de manipulaties van de staatsmedia worden doorgeprikt: dat kunnen we natuurlijk niet langer tolereren! Het volk zou de waarheid toch niet zomaar mogen lezen?

WordPress Themes