DRAMATISCHE OPLAGE-DALING TELEGRAAF

IMPLOSIE MSM GAAT STEEDS SNELLER * AMERIKA WIJST ONS DE WEG BIJ DE VERVANGING VAN DE OUDE DOOR DE NIEUWE MEDIA

We moeten er weer met een dikke zaklamp naar zoeken in de MSM, naar het rampen-nieuws over de imploderende oplagecijfers. NRC weet met doorzichtig kunst- en vliegwerk en verwijzingen naar ‘digitale abonnementen’ en ’tablets’ de schijn nog enigzins op te houden, maar het beeld blijft verwoestend: een imploderende sector die steeds meer weerzin opwekt bij het volk wegens evidente belangenverstrengelingen en corruptie zoals recent weer eens op onthutsende wijze is gebleken bij De Telegraaf. Het is nu zelfs al zover dat complete concerns instorten zonder dat de MSM er melding van durven te maken. Vreugdevol is dat de genoemde Telegraaf de dans naar de dood leidt met een ongekende implosie -opnieuw geheel verzwegen door de MSM, zelfs NRC en Volkskrant durven niet meer te berichten over de ondergang van hun concurrent omdat

ze dan direct in feite ook berichten over hun eigen ondergang. Metro en Spits groeien dan wel weer iets, maar dat maakt het alleen nog maar erger en onderstreept dat er louter nog markt is voor gratis kranten. En het schijnt te maken te hebben met het wegvallen van De Pers. Hoe zou het gaan met de ‘doorstart’ daarvan onder leiding van de charismatische Nederlandse media-tycoon Jan Jaap Heij(foto)?

  • By AIRVD, 26 september, 2012 @ 23:34

    Gratis krantjes, gratis ‘objectieve’ informatie betaald door sponsoren. Hoe kan nou zoiets bestaan? Of gratis krantjes beschikbaar gesteld door rijke weldoeners die daarvoor hun stem in de krant terug willen zien.

    Het is allemaal onderdeel van een groter plan uiteraard omdat men al had voorzien dat betaalde kranten het niet zouden redden tegen gratis internet. Dus kwam men rond 1999 net voor de millenniumwisseling met de gratis propagandakrantjes die ook hard nodig waren in het nieuwe tijdperk, het post 9/11 tijdperk. Duidelijke scheidslijn tussen het pre 9/11 tijdperk met zogenaamde onafhankelijke journalistiek en de post 9/11 tijdperk met gratis krantjes en 100% propaganda.

Other Links to this Post

WordPress Themes