REACTIE OP DEMMINK-ARTIKELEN IN VN

VRIJ NEDERLAND EN HET MEEST EXTREME VOORBEELD VAN ‘JOURNALISTIEK A DECHARGE’ UIT DE GESCHIEDENIS * WAT BEZIELT HET WEEKBLAD DE EIGEN REPUTATIE ZO OP HET SPEL TE ZETTEN? * ANDERE MSM BLIJVEN ZWIJGEN IN ALLE TOONAARDEN

Acht pagina’s besteedt VN deze week aan de zaak-Demmink. Met de cover erbij zelfs negen. Desalniettemin is Harry Lensink erin geslaagd geen enkel stukje nieuwe info boven tafel te krijgen. Maar dat was dan ook niet zijn insteek. Lensink wilde immers niet onthullen en exposen (journalistiek a charge) maar verhullen en beschermen (a decharge). Hoe bizar is het dat de MSM het anno 2012 als hun voornaamste taak zien verhalen en primeurs vanuit internet te debunken en te ontkrachten, althans pogingen daartoe te doen? Alles doen de MSM om de status quo en de macht te beschermen tegen exposure en onthullingen. Hieronder volgen de voornaamste feiten die de publicaties van Lensink onderuit halen. Maar eigelijk is dat niet eens nodig. Elke lezer zal, zo schatten wij in, ook zonder hulp de ondermaatse inhoud van de artikelen kunnen zien. De ware intenties van Lensink blijken reeds uit zijn eerste zinnen: Joris Demmink (64) wordt al tien jaar lang beschuldigd van alles wat vies en voos is. Het voornaamste wapen van Lensink, en van iedereen met dergelijke missies, is kill the messenger.

1. In de acht pagina’s slaagt Lensink er niet in de cruciale vraag te beantwoorden: is Demmink schuldig of niet?

2. Lensink slaagt er niet in te schetsen wat er zou kunnen spelen als Demmink schoon zou zijn. Waar zouden de aanhoudende beschuldigingen over een periode van 15 jaar dan vandaan kunnen komen? De Telegraaf deed in 2007 nog een poging door te spreken van een lastercampagne vanuit de onderwereld, overigens zonder verder te elaboreren.

3. Lensink heeft geen eigen onderzoek gedaan naar de beschuldigingen door bijvoorbeeld contact te zoeken met slachtoffers/aangevers

4. Lensink noemt een keer de Runderkamp-papers, maar gaat grotendeels voorbij aan de inhoud ervan die verwoestend is voor Demmink

5. Lensink negeert al het bewijs uit het boek De Demmink Doofpot

6. Lensink negeert de bekentenis van Demmink in het NOS Journaal van november 2003

7. Lensink negeert de extreme intimidate van journalisten die zich met de zaak-Demmink bezighielden en die tot op de dag van vandaag doorgaat (ondermeer de affaire-Adam Curry bij Arrow Classic Rock)

8. Lensink negeert onze website klokkenluideronline.nl en de eminente rol die deze heeft gespeeld in de affaire

9. Lensink geeft geen enkele maatschappelijke inkadering bij het verschijnsel van de pedo-netwerken van hooggeplaatsten (met name juristen en politici) waarvan het bestaan vaststaat

10. Lensink negeert alle aanwijzingen en bewijzen voor het compleet verziekt zijn van onze rechtstaat en de opvallende pedo-beschermenbde acties van Justitie zoals blijkt uit ondermeer de zaak-Vaatstra

11. Lensink negeert de complete controle die Demmink uitoefent op het systeem waardoor hij steeds aan vervolging heeft weten te ontkomen; op absurde wijze gaat Lensink ervan uit dat het OM en de rechterlijke macht onafhankelijk zouden opereren

12. Lensink gaat voorbij aan het feit dat de vervalsing van de Baybasin-opnames vast staat en daarmee ook het ‘complot’ dat hij schetst

13. Lensink negeert alle kamervragen die over de kwestie zijn gesteld, de antwoorden en het lot van politici die zich met de affaire hebben bezig gehouden

14. Lensink negeert de complete corrupte rechtsgang waarvan Chipshol het slachtoffer is geworden en die is aangestuurd door Demmink

15. Lensink negeert de banden tussen Demmink en het Koninklijk Huis alsmede de rol van Claus in de pedo-netwerken

16. Lensink negeert de positie van Demmink binnen de VVD en de prominente rol van pedofielen in die partij die elkaar dekken en beschermen

17. Lensink slaagt er niet in een reactie te presenteren van de hoogst verantwoordelijke, minister Opstelten en negeert diens banden met Demmink volledig

18. Lensink negeert alle MSM-publicaties tot juni 2007, met name die in De Telegraaf waarin de rol van Demmink in de pedo-netwerken is vastgesteld

19. Lensink moet zijn toevlucht nemen tot het demoniseren van de actievoerders tegen Demmink en van het medium internet

20. Uit de keuze van zijn bronnen blijkt de vooringenomenheid van Lensink: mensen als Van Baalen (VVD), Hirsch Ballin, Docters van Leeuwen en Demmink zelf zijn van geen enkele journalistieke waarde. Lensink laat na een compleet overzicht te presenteren van de aangiftes tegen Demmink

Other Links to this Post

WordPress Themes