NRC en Volkskrant vliegen elkaar naar de strot

titanic.jpgWat is het eerste kenmerk van een schip dat zinkende is? De bemanning vliegt elkaar naar de strot. Herinnert u zich die scene nog uit de film Titanic waarin die blaaskaak die in de VS zijn fortuin zou gaan maken al zwaaiend met een revolver een plaats in een reddingssloep probeert te bemachtigen? Gisteren werd bekend dat Jan Blokker van De Volkskrant overstapt naar Lux et Libertas. Een waanzinnige, hysterische transfer die alleen maar kan worden verklaard vanuit de doodsstrijd tussen de twee ’topkranten’ van PCM. Een doodsstrijd die nog aan felheid wint door de koude oorlog tussen de beide hoofdredacteuren Broertjes en Jensma. Een dieptepunt (voor uw ombudsman natuurlijk een hoogtepunt) in deze koude oorlog werd bereikt op 27 mei toen op de voorpagina van De Volkskrant te lezen viel dat de Amerikaanse journalist Bruce Bawer Folkert Jensma beschuldigde van het aanzetten tot moord op Pim Fortuyn.

blokker.jpgOver de oorlog binnen PCM is een film te maken die nog veel spannender is dan Titanic. De kern van de vete tussen Broertjes en Jensma was het moment, eind september 2002, dat Jensma uit het Genootschap van Hoofdredacteuren stapte uit woede over uitspraken van voorzitter Broertjes die erop neerkwamen dat de kranten zich zouden houden aan de embargo-afspraken over de miljoenennota ‘omdat ze daar nu eenmaal voor getekend hadden’. Broertjes had zijn uitspraken niet van te voren met Jensma doorgenomen. Vanaf dat moment is het van kwaad tot erger geworden, zelfs zo erg dat Broerjes Jensma op de voorpaginga van zijn krant laat beschuldigen van het aanzetten tot moord. Een overzicht van incidenten en oorlogshandelingen.

Jensma stapt eind september 2002 uit het Genootschap uit woede over het optreden van Broertjes.

Broertjes zag de komst van NRC Next als een oorlogsverklaring. Hij uitte zijn frustraties daarover in Vrij Nederland in december 2004. Folkert Jensma serveerde Broertjes af met de woorden ‘dat men er bij De Volkskrant erg goed in in alles altijd op zichzelf te betrekken’.

Op 17 december 2004 rekent NRC op subtiele wijze af met de ‘scoop’ van Broertjes en Jan Tromp in een artikel van Harry van Wijnen. Hierin staat dat ‘de Volkskrant hem de ruimte gaf zijn journalistieke belagers van repliek te dienen en de stoom van jarenlang opgekropte irritatie en frustratie af te blazen’. Ook wordt de publikatie een ‘pleitnota’ genoemd en een ‘oratio pro domo’

Op 28 mei zette De Volkskrant op de voorpagina dat Jensma wordt beschuldigd van het aanzetten tot moord op Pim Fortuyn. Jensma wordt gedwongen in te grijpen in de Nederlandse versie van het boek van Bruce Bawer. Ook hiervan maakt De Volkskrant weer melding.

In het Parool hoonde Broertjes in een interview met Maurits Schmidt (20 juni) dat de ‘gewone’ NRC ‘duizenden abonnees’ heeft verloren aan NRC Next. Nog nooit eerder was iets naar buiten gebracht over deze gevreesdse ‘kannibaliserende werking’ van Next op de gewone NRC.

Dit voorjaar vertrok Volkskrant-sterverslaggever Jan Meeus volkomen onverwacht van De Volkskrant naar NRC. Hij zou aantekenboeken en dossiers hebben meegenomen.

Eind juni neemt NRC de bejaarde Jan Blokker, meer nog dan Broertjes het ‘symbool’ van De Volkskrant, over. Hij gaat columns schrijven voor… NRC Next! Daarnaast wordt hij ook actief in het Boekenkatern. Het boekenkatern van De Volkskrant stelde niet langer prijs op zijn diensten.

WordPress Themes