DE AANGIFTE TEGEN JAN VLUG

GAAT JUSTITIE DE CORRUPTE JASPER-ADVOCAAT UITNODIGEN VOOR EEN VERHOOR? * HET IS DE OMGEKEERDE WERELD IN JUSTITIE-LAND: CRIMINELEN DOEN AANGIFTE TEGEN ONSCHULDIGE BURGERS EN JUSTITIE VERVOLGT ONSCHULDIGEN IN OPDRACHT VAN CRIMINELEN * OOK TUCHTKLACHT TEGEN JAN VLUG OP BASIS VAN DEZE AANGIFTE (GEDRAGSREGELS 1, 30 EN 31)

Aan het arrondissementsparket Oost-Nederland
t.a.v. De hoofdofficier N. Zandee
Postbus 9032
6800 EP Arnhem

betreft: aangifte tegen mr. J. Vlug, advocaat te Deventer Schiedam, 21-1-2013

Geachte mevrouw Zandee,

Via dit schrijven doe ik aangifte tegen mr. J. Vlug, advocaat te Deventer.

De aangifte betreft art. 188 Str. Vlug heeft aangifte gedaan bij uw parket van een strafbaar feit, wetende dat dat feit niet is gepleegd. Op grond van deze valse aangifte ben ik bij uw parket gesignaleerd en op 18-1 gearresteerd waarna ik een nacht en dag heb moeten doorbrengen in de politiecel te Deventer. Op 19-1 ben ik aan het eind van de dag heengezonden met een dagvaarding d.d. 19-4.

Als advocaat in strafzaken mag van Vlug buitengewone zorgvuldigheid worden verwacht als hij zelf aangifte doet tegen een journalist. Vlug heeft deze zorgvuldigheid niet betracht. Sterker: Vlug heeft zelf een delict geconstrueerd dat niet bestaat en had daartoe ook nog eens duidelijke motieven. Dit moet tot de conclusie leiden dat Vlug samenspant met uw parket.

Vlug en uw parket hebben mij in samenspanning de artikelen 261 (laster) en 285 (doodsbedreiging) voor de voeten geworpen. Beide zijn valselijk ingezet. Van smaad kan geen sprake zijn nu ik louter mededelingen heb gedaan die feitelijk juist zijn. Daarenboven kan een journalist zich onmogelijk schuldig maken aan smaad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden, hoogstens kan er sprake zijn van het maken van beroepsfouten.

Nog grotesker is de aangifte art. 285. Deze aangifte is gebaseerd op de zinsnede: “Jan Vlug moet goedschiks dan wel kwaadschiks onschadelijk worden gemaakt als beul van Jasper. Deze Vlug is een levensgevaarlijke bedrieger.” Hier wordt niet meer en niet minder gezegd dan dat Vlug Jasper als zijn ‘raadsman’ grote schade berokkent en dat hij in die hoedanigheid moet worden uitgeschakeld. Anders gezegd: dat Vlug zich moet terugtrekken als raadsman van Jasper. Deze mening wordt overigens gedeeld met vele prominenten uit de juridische wereld zoals blijkt uit een artikel uit De Volkskrant van 8 december, twee dagen nadat ik de mij ten laste gelegde feiten gepleegd zou hebben, dat heb bijgevoegd. Hieruit moge eens te meer blijken dat ik me slechts aansluit bij een op dat moment in brede kring heersende mening over de bijstand van Vlug. Met ‘doodbedreiging’ heeft dat uiteraard niets te maken.

Ik wijs er met klem op dat een uiting die voldoet aan de criteria van art. 285 duidelijke, expliciete doodbedreigingen moet bevatten zoals ‘ik ga je vermoorden’ of ‘ik schiet een kogel door je kop’ of ‘ik steek ’s nachts je huis in de fik’.

De conclusie kan dus niet anders luiden dan dat Vlug valse aangiften tegen mij heeft gedaan. Voor een strafadvocaat is dat een ontoelaatbare handelswijze. Het kan niet zo zijn dat advocaten iedereen met kritiek op hun werkwijze gaan stalken en intimideren met behulp van Justitie. Dit is een ernstig gevaar voor onze rechtstaat. Maar bij Vlug speelt er nog iets wat zijn handelswijze nog kwalijker maakt.

Vlug heeft er meermalen in de landelijke media kond van gedaan dat hij mijn werk als journalist ‘krankzinnig’ vindt (hij noemde mij een ‘gekkie’ bij Pownews) en dat hij ’trammelant heeft met Kat’ (NRC Handelsblad; bijgevoegd). Dit construeert een duidelijk motief voor het doen van de valse aangifte. Hieruit blijkt dat Vlug de aangifte niet alleen niet heeft gebaseerd op feiten en omstandigheden zoals hierboven reeds bleek, maar zelfs niet heeft willen baseren op feiten en omstandigheden daar hij slechts zocht naar een middel om te kunnen afrekenen met een tegenstander met wie hij een inhoudelijk meningsverschil heeft. Vlug toont zich niet bereid het debat aan te gaan, maar zoekt naar andere middelen -de valse aangifte- om zijn opponens het zwijgen op te leggen.

Uw parket heeft ‘furieus’ gereageerd op de valse aangifte van Vlug door mij te laten signaleren en in Den Haag te laten arresteren waarbij alles erop gericht was mij maximale schade te berokkenen. Het seponeren van deze aangifte die zich wel baseert op de wet zou opnieuw licht werpen op de samenspanning tussen Vlug en Justitie wat nu precies de kern vormt van het hele conflict tussen de advocaat en mij.

Met vriendelijke groeten,

Micha Kat
journalist

 • By AIRVD, 21 januari, 2013 @ 15:37

  Het wordt steeds duidelijker dat Nederland en met name justitie geleid wordt door een netwerk van psychopaten. Kom je aan dit netwerk dan kan men wel opeens echte straffen uitdelen zoals men bij Erwin Lensink van plan is, 1 jaar psychiatrische dwangverpleging. Maar een doodsbedreiging van een loonslaaf daar doet men niets mee, werkstrafje af en toe hier en daar want de loonslaaf moet uitgeperst worden. 80 uur per week al file rijdend in z’n kont genaaid worden niet in de gevangenis. Tenzij je dus iemand van het psychopaten netwerk benadeeld, zoals ook bleek met dat filmpje van een kotsende corpsbal meisje dat zich majesteit noemde en tegen Geenstijl rechtszaak aanspande en won.
  Als je zelfs lid bent van het pedofiele psychopaten netwerk dan regelt men wel even dat een kinderporno dossier even zoek raakt.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21235703/__Dossier_kinderporno_weg__.html

  Al die zogenaamde vormfoutjes en dossiers die opeens zoek raken zijn geen foutjes maar is pure corruptie.

 • By GoldMorgCom, 21 januari, 2013 @ 19:19

  Was van plan tegen Vlug een aangifte te doen gebaseerd op een pleging volgens art. 268 Str.tegen Micha Kat. Dat kan dus beter even wachten. Niet alleen de gedupeerden maar ook derden kunnen aangifte doen van plegingen volgens art 268 Str. Vlug behoort de artikelen 188 en 268 te begrijpen en had passende zorgvuldigheid moeten betrachten. Dat geldt ook voor justitie en politie.

  Personen kunnen door emoties overmand niet meer in staat zijn om te lopen en te staan. Dit is geen verzet. Als de persoon beduidend zwaarder is dan 70 kg en zit of zelfs ligt dan mogen twee agenten de persoon niet optillen en dragen. Volgens de arbowet mag een werknemer maximaal 35 kg tillen. Meer dan 35 kg brengt niet alleen een onwettig risiko voor de tillers maar ook voor de getilde en gedragen of gesleepte persoon. Die mag ook om gezondheidsredenen niet aan omhoog gestoken of slappe armen getild of gesleept worden van dat is marteling en de arm kan uit de kom. Roep dan heel hard ououou. Dus roep dan duidelijk dat je negentig kilo weegt als dat zo is. Een ouderwets loden kogelvrij vest van dertig kilo dat vast is geketend met kettingen en hangsloten draagt bij aan het gewicht. Het is niet verboden om voor de eigen veiligheid een kogelvrij vest te dragen. Wel is zo een loden vest onpraktisch bij detectiepoortjes. Zo een ouderwets loden vest beschermt ook tegen messen en tegen de vreselijke kneuzingen door inslaande kogels, waarvoor onder het vest nog een stalen bescherming gedragen kan worden met daaronder piepschuim.

Other Links to this Post

WordPress Themes