CNN COMPLEET ONTMASKERD ALS BEDRIEGERS

Lees hier het hele verhaal. CNN is al jaren bezig aan een downhill run waarbij de kijkers massaal weglopen. Maar ook deze cijfers worden natuurlijk weer onderdrukt en gemanipuleerd, net als de imploderende cijfers van de Nederlandse MSM.

 • By GoldMorgCom, 9 februari, 2013 @ 15:07

  GoldMorgs anti schrijft dat het NRC uitte dat Kat kwaad zou zijn omdat die na zijn stage niet mocht blijven bij de NRC. Dat pleit niet voor de NRC. Men ziet wel eens van die natuurfilmen met enorme massa’s zeevogels, pinguins, zeerobben of walrussen bij elkaar die allemaal voortdurend zo ongeveer hetzelfde geluid produceren. De NRC is als zo een massa walrussen waar geen nieuws vanuit gaat. Vroeger kon men beter de Financial Times kopen. Dan had men veel meer (wereld)nieuws, leerde men Engels en las men veel eerder de inhoud van de redactionele stukken van de NRC.

  Wij waarschuwden jarenlang voor de bankencrisis, ook op aandeelhouders-vergaderingen. Nooit schreef de NRC erover. Wij procedeerden jarenlang tegen de paars waanzinnige HSL, ook in openbare processen bij de Raad van State. Nooit schreef de NRC erover. De NRC brulde als zo een vette walrus mee hoe fantastisch Zalm en Jorritsma het deden. Ook nu zal de NRC geen letter over nederlands grootste schandalen publiceren.

  Geachte lezer,

  Di 19 Feb om 11.30 is er door de rechtbank den haag een comparitiezitting van anderhalf uur of meer gepland.
  Rolnummer 427425 /? HA ZA 12-1124.
  De nederlandse werelds rijkste gifgaschemieleverancier aan gifgas Saddam vordert extreem hoge bedragen van nederlandse gifgaszieke straatarme gifgasslachtoffers.
  De nederlandse staat betaalt dit en faciliteert dit volop.

 • By GoldMorgCom, 9 februari, 2013 @ 16:19

  GoldMorgs anti schrijft over de zogenaamd kritische kranten NRC, Volkskrant, etc. Allemaal zogenaamd kritisch maar nooit echt, zo ongeveer als zo een massa walrussen die op het strand ligt te brullen. Intussen werken onze politici, tv zenders en kranten mee aan het arm plunderen van ons burgers door de VS GoldMorgs. Zij laten ons land voortdurend misbruiken voor het ontduiken van duizenden miljarden belastingen en dus het arm plunderen van onze medeburgers in andere landen. Ook misbruiken de GoldMorgs ons land telkens voor verschrikkelijke misdaden tegen de mensheid. Geen probleem voor ons land ? Duizenden jaren geschiedenis leren dat het kwaad telkens terug keert, met duizend procent rente. Zo ook zal het kwaad van de gifgasleveringen waarmee Saddam opgestookt is terugkeren, met duizend procent rente. De GoldMorgs gaan samen met Iran langdurig de perzische golf afsluiten. De Zware oliecrisis, boven op de banken- en eurocrisis, zal vernietigend zijn voor de europese, vooral de duitse en dus ook onze economie.

 • By GoldMorgCom, 9 februari, 2013 @ 17:08

  GoldMorgs anti schrijft dat de kranten en tv zenders niet het echte nieuws publiceren maar in feite werken voor de GoldMorgs. Zo ook de NRC of de CNN geen letter en geen seconde over het volgende:

  gifgaschemie-miljardair vordert extreme bedragen van nederlandse gifgasslachtoffers

  Er was een proces van de laffe nederlandse staat tegen een Ruwandese vrouw. Er werd zeer hoge gevangnisstraf op genocide tegen haar geeist. Volgens getuigen heeft zij mensen opgestookt om twintig mensen te vermoorden. Her waren hordes verslaggevers en collonnes reportagewagens, het hele circus, net die brullende massa walrussen op het strand.
  Geachte lezer,

  Di 19 Feb om 11.30 is er door de rechtbank den haag een comparitiezitting van anderhalf uur of meer gepland.
  Rolnummer 427425 /? HA ZA 12-1124.
  De nederlandse werelds rijkste gifgaschemieleverancier aan gifgas Saddam vordert extreem hoge bedragen van nederlandse gifgaszieke straatarme gifgasslachtoffers.
  De nederlandse staat betaalt dit en faciliteert dit volop.
  De minister van justitie laat persistent de vervolging van de grote gifgashandelaren blokkeren.
  Het landelijk parket wijst persistent de aangiften tegen de werelds grootste gifgashandelaren af.
  Er is al een reeks van maanden een oproep op de website, zie Lotto.KG/?esm, om de vordering te stoppen.
  Maar de miljardair en volgens het VN rapport Een van werelds grootste gifgaschemieleveranciers aan mosterd gas Saddam laat de vordering toch voortduren.
  Hij huilt over zijn reputatie maar schaadt zelf zo zijn reputatie nog verder.
  Als werelds rijkste leverancier aan gifgas Saddam en inmiddels miljardair vordert hij extreme bedragen van straatarme gifgaszieke nederlandse gifgasslachtoffers.

  Dit is de staat van Nederland met zijn unieke grondwet artikel 90 en Den Haag, zogenaamd het wereldcentrum van internationaal recht.
  Tot nu toe geen van de kranten en geen van de zenders die er maar een letter of seconde aan willen besteden.

  Overigens, de minister en de staatssecretaris van justitie zijn van dezelfde partij als de vroegere eurocommissaris die altijd een zeeer grote mond heeft over joods christelijke normen en waarden. Hij was de staatssecretaris die destijds persistent de nederlandse poort wagenwijd openhield voor honderden tankwagens vol met gifgaschemie voor het gifgasprogramma van mosterd gas Saddam Hussein. Zijn dat de joods christelijke normen en waarden? Is dat volgens Lucas 6 en Exodus 20 ev ? Het lijkt eerder volgens enkele verschrikkelijke passages in de Thalmud, dus niet de Thora.

  In 1983 was er een student die grondstoffenwinning in Delft studeerde. De nederlandse leveranties aan gifgas Saddam kwamen in het nieuws. Medestudenten zeiden dat het prima was als ze rondom de Perzische Golf elkaar allemaal zouden vergassen. Dan zouden we de olie gratis kunnen weghalen. Schoonmakers vonden zoiets echter steevast verschrikkelijk. Deze verdeling van mening tussen hoog- en laagopgeleiden is er helaas nog steeds. Na enige tijd uitwerken bracht de student elk parlementslid een brief, de meeste aan huis. De kiezers willen geen nederlandse gifgaschemieleveranties. De nederlandse levernaciers zijn nog erger dan gifgas Saddam en de parlementsleden die het toelaten zijn de ergste. Het toelaten van de gifgaschemieleveranties is een verschrikkelijke misdaad, tegen de normen en waarden ook, met verschrikkelijke gevolgen. De gifgasoorlog zou Khomeiny en Saddam aan de macht houden. De nederlandse leveranties zouden Saddam waanzinnig opstoken, zoals Hitler, en een dodelijk gevaar voor Israel maken. Het zou de inzet van de hele NAVO vergen, zoals Hitler, om Saddam op te ruimen en duizenden miljarden kosten. Het gifgas zou met een reeks ontwikkelingen haat zaaien bij moslims en grote aanslagen uitlokken en een grote tegenstelling tussen christenen en moslims in plaats van een vreedzame samenwerking met een riante toekomst. De gevolgen zouden zijn dat de olieleveranties uit de regio verloren gaan en we niet moeten huilen dat Iran de atoombom wil.

  De parlementsleden hebben met vereende eensgezindheid absoluut nooit enige blijk gegeven de brief ontvangen te hebben. Nog nooit is er Een van die parlementsliden flink geweest. Nog nooit heeft er Een parlementslid toegegeven de brief ontvangen te hebben, waarin precies alles stond wat uit is gekomen en de komende zware oliecrisis die boven op de banken- en eurokrisis de ondergang van de duitse en europese economie zal zijn.

  Wel begon er kort nadien een campagne tegen de student, zeer waarschijnlijk door Een van de weinige nederlandse leveranciers die volgens het VN rapport 45% van werelds gifgaschemieleveringen aan gifgas Saddam deden. Er was een schimmige figuur die zich voor bvd agent uitgaf, met een interessant uitziend pasje. Zo onprofessioneel zou de aivd dus nooit doen, toch?. De agent melde zich bij de mensen waarmee de student te maken had en vervreemde hen zo of zette hen zelfs op tegen de student. De vriendin, de universiteit, politici, de werkgevers en zelfs de familie. De geslaagde opzet was om de student voor de rest van zijn leven straatarm en geisoleerd te houden zodat hij weinig zou kunnen doen. Vrij baan voor de gifgaschemieleveranties aan mosterd gas Saddam. Vrij baan voor de banken- en eurocrisis. Vrij baan voor de Rotterdamse proliferatie van het in Rotterdam zeer besmettelijk gemaakte vooral voor Aziaten dodelijke vogelgriepvirus, een verschrikkelijk gevaarlijk EWMMM, ethnocide wapen van massamoord en mutilatie. Het droomwapen van Hitler is recent gemaakt, in Rotterdam.
  – door GoldMorgCom op 6 februari 2013

 • By GoldMorgCom, 11 februari, 2013 @ 11:49

  onkreukbaar, nee, onaantastbaar : Sibel Edmonds : Turkeije zit midden in de Gladio – CIA – islamisten om de macht over te nemen van Casa Blanca tot Urumqi in China. Turkeije – Gladio – Demmink = onaantastbaar ; 1+1+1=3

Other Links to this Post

WordPress Themes