Nu geen interview met Harm Brouwer van het OM?

brouwer.jpgWat ging die ‘super-PL’ (pathologische leugenaar) weer op zijn bek in een wanhopige en pathetische poging de weg te effenen voor de rentree van zijn ‘fraudeofficier’ Joost Tonino. Hij dacht Peter R. de Vries even te kunnen wegzetten als manipulator van de feiten, maar staat zelf daarentegen voor de zoveelste keer in zijn hemd als een ‘magistraat’ bij wie de gave des onderscheids tussen leugen en waarheid volstrekt is vervaagd. En dat voor een van de belangrijkste mensen uit onze rechtstaat! Lux et Libertas bericht braafjes over de knieval van de OM-topman die enige weken geleden nog ronkend van zelfgenoegzaamheid zijn ‘media-strategie’ in NRC Handelsblad uiteen mocht zetten.

Deze ‘media-strategie’ blijkt in de praktijk te bestaan uit het verspreiden van leugens en het moedwillig in diskrediet proberen te brengen van oprechte journalisten als Peter R. de Vries, Joost de Haas en Bart Mos die nu juist onze democratische samenleving bij uitstek een dienst bewijzen door de macht (in casu de juridische macht) te controleren. Naarmate er echter bij de ’top’ steeds minder bereidwilligheid lijkt te zijn bepaalde belastende feiten voor de rechterlijke macht (corruptie, sexueel gestoord gedrag) serieus te nemen, ontstaat er juist een situatie waarin deze kankers binnen ons justitieel apparaat steeds verder kunnen uitzaaien. Nooit immers wordt er een rotte appel weggesneden. De rotste appels zitten in dergelijke situaties altijd aan de top. De naam van de allerrotste appel is Harm Brouwer die door NRC Handelsblad nog altijd in bescherming wordt genomen. Geen interview met de super-PL ditmaal door de slaven van het juridisch establishment van NRC. Door gecorrumpeerde en liegende magistraten als H. Brouwer structureel in bescherming te nemen en platform te bieden zijn leugens wereldkundig te maken, maakt NRC Handelsblad zich schuldig aan het ondermijnen van onze rechtstaat en het vernietigen van onze democratische samenleving.

Other Links to this Post

WordPress Themes