TOTALE PANIEK EN CHAOS BIJ NVJ

KREMLIN-ACHTIGE BRIEF VAN TWEE BESTUURSLEDEN VAN DE NVJ * THOMAS BRUNING GOOIT DE HOORN OP DE HAAK * LEEGLOOP VAN LEDEN * VERBIJSTERDE REACTIES OP VILLAMEDIA

Beste collega’s,

Gisteravond en vanochtend hebben wij alle sectie-voorzitters persoonlijk ingelicht over de ontwikkelingen in ons hoofdbestuur. Het mag duidelijk zijn dat we het opstappen van een deel van het bestuur als een verlies beschouwen, maar tegelijkertijd als een onvermijdelijke oplossing voor de in het bestuur gerezen verschillen van inzicht. Gelukkig was er binnen het gehele bestuur het besef dat de NVJ vooruit moet kunnen en dat daarvoor een eensgezind bestuur een eerste vereiste is. Ook was er overeenstemming over het feit dat we ons naar buiten toe beperken tot een summier bericht over deze verschillen van inzicht. Het is zaak om vanaf nu met de resterende 5 bestuursleden vooruit te kijken en snel terug te gaan naar de inhoud. We realiseren ons dat ons een paar stevige klussen te wachten staan.
We moeten zo snel als mogelijk op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook al omdat de maximale termijnen van Huub Elzerman, Bert de Jong en Agnes Koerts aan het eind van het jaar verlopen. Nicole de Haan en Mark Fuller blijven gewoon onderdeel uitmaken van het bestuur en vanaf 3 mei zal ook Louis van der Geijn tot het hoofdbestuur als nieuwe penningmeester toetreden, als de VR daarmee inwilligt. Bert de Jong zal als waarnemend voorzitter optreden, in ieder geval tot de VR van 3 mei a.s.

Bert de Jong zal als waarnemend voorzitter tevens als woordvoerder namens het bestuur optreden. We kunnen ons voorstellen dat er binnen de sectiebesturen veel vragen zijn over het gepasseerde. Zeker ook in de aanloop naar de VR op 3 mei, waar ook andere belangrijke punten op de agenda staan, zoals de aansluiting bij de nieuwe FNV en een verandering van de contributiestructuur, die ons in het mediaveld aantrekkelijker zal maken voor een bredere doelgroep.
Als jullie dat willen kunnen jullie uiteraard een extra sectievergadering uitroepen en zullen Marc Visch, Bert of ik tekst en uitleg geven. Uiteraard zullen we tevens ter voorbereiding op de VR van 3 mei een voorzittersberaad organiseren, waar alle sectievoorzitters voor worden uitgenodigd.
Extern willen we het graag laten bij de summiere verklaring, die gisteravond is uitgegaan en die ook op de website is geplaatst.
Rest ons om onze dank uit te spreken in de richting van de nu afgetreden bestuursleden. Het is nu niet het gepaste moment om uitbundig afscheid te nemen, maar het staat als een paal boven water dat hun onbezoldigde inzet van de afgelopen jaren voor de NVJ door ons zeer gewaardeerd is.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en secretariaat,
Bert de Jong,
Marc Visch,

WordPress Themes