VILLAMEDIA VERZWIJGT PEDO-BANDEN

Amsterdam-Noir- De politiek correcte jongens en meisjes van Villamedia staan normaal gesproken vooraan om niet-politiek correcte journalisten te geselen. Ethiek? Daar gaan ze hard op. Vreemd dat het blog van Dolf Rogmans in zijn berichtgeving over de rechtzaak tegen Maarten H., de adjunct-hoofdredacteur van Kidsweek die beschuldigd wordt van het bezit van kinderporno, stelselmatig verzwijgt dat Maarten H. óók voor Villamedia werkt. Lees het hele verhaal bij Steve Brown.

WordPress Themes