PEDOGRAAF EN ‘MASTURBERENDE JOOD’

SLECHTE JOURNALISTIEK? ONRECHTMATIGE PERSPUBLICATIES? CORRUPTE JOURNALISTIEK? NEE, DE TELEGRAAF GAAT NOG VEEL VERDER: SADISTISCHE JOURNALISTIEK * TELEGRAAF BETAALDE SCHADEVERGOEDING AAN SYNAGOGE-BESTUURDER JOOP ELZAS

Het oorspronkelijke artikel is nergens meer te vinden, want de advocaat van Joop Elzas is al meer dan een jaar bezig met een furieuze kruistocht alle sporen uit te wissen. Maar ik kan me het stuk nog goed herinneren: het kwam erop neer dat volgens De Pedograaf de omgeving van het sjieke merkenbureau Elzas & Noordzij in Amsterdam-Zuid zich enorm ergerde aan mede-eigenaar Joop Elzas omdat deze dag in dag uit voor het raam zou zitten te masturberen. Dit zou voor iedereen zichtbaar zijn geweest. Hij had zelfs niet het fatsoen de gordijnen te sluiten stond er in het stuk naar ik me kan herinneren. Er stond ook een foto bij van een vieze, podloodventer-achtig figuur. Ook zou de stress zijn toegeslagen in het bestuur van de synagoge waar Elzas deel van uitmaakte. De kop van het stuk was: seksschandaal schokt synagoge. Naar nu aan het licht is gekomen was het artikel ‘apert onrechtmatig’ tegen Elzas, heeft De Pedograaf het van de website verwijderd -net als Quotenet, AT5, Parool en AD- en een schadevergoeding betaald aan Elzas. In het licht van deze verbijsterende feiten

is het opmerkelijk te noemen dat De Telegraaf Micha Kat dagvaardt wegens het vermeende ‘gebruik’ van de url www.pedograaf.nl dat hij zou hebben ‘doorgelinkt’ naar www.telegraaf.nl. Telegraaf-advocaat Bas le Poole spreekt in zijn dagvaarding van de ‘goede naam’ van De Telegraaf. Maar die is er duidelijk niet zoals blijkt uit het bovenstaande en uit tal van andere mindboggling leugens, manipulaties en vendetta’s die van De Telegraaf zonder enige twijfel een van de meest criminele kranten ter wereld maken. Maar liefst drie keer de laatste vijf jaar (aantoonbaar, wellicht meer) werd de krant door de rechter veroordeeld wegens onrechtmatige publicaties waarbij we dan ook nog in ogenschouw moeten nemen dat de rechterlijke macht de krant vrijwel volledig beschermt. Het verhaal van de masturberende Jood dat doet denken aan de oorlogsjaren toen de krant verregaand heulde met de nazi’s kwam niet eens voor de rechter dus telt nog niet eens mee, net als alle andere leugens die zijn ‘geschikt’ door Bas en zijn team.

Lees hier de brief van de advocaat van Joop Elzas (van Van Doorne) aan Micha Kat

  • By AIRVD, 17 juni, 2013 @ 14:14

    Machtige masturberende jood?

Other Links to this Post

WordPress Themes