Ariejan Korteweg: media niet gezagsgetrouw

Neelie.jpgUw ombudsman mocht in antwoord op zijn vraag aan Volkskrant-adjunct Ariejan Korteweg om voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat de kranten (De Volkskrant) minder gezagsgetrouw zjn dan vroeger de volgende email ontvangen:

Dag Micha Kat,

recent voorbeeld: Neelie Kroes en haar onroerendgoed transacties met Paarlberg. Kroes wil dat al dat gerommel van haar in de doofpot verdwijnt. De Volkskrant zoekt door.

Nog een voorbeeld:
de Diamantbuurt. De gezagsdragers in Amsterdam waren niet blij met ons perspectief dat op het minderhedenvraagstuk.
Laatste voorbeeld:
de Schipholbrand. Mede door uitzoekwerk van onze journalisten zijn de sussende woorden van minister Verdonk in een ander daglicht komen te staan. Ook de afhandeling hebben we kritisch gevolgd.

In algemene zin is de krant geneigd minder vanuit de instituties te schrijven en meer van onderop. Daardoor vermindert de gezagsgetrouwheid. Andere oorzaak: De Volkskrant is niet aan een partij gebonden. Beste bewijs dat het werkt: de woede van sommige gezagsdragers over wat de pers zoals schrijft.

Overigens geldt dit voor veel serieuze media inclusief Reporter en Zemla en dergelijke TV-programma’s. De WOB is daarbij een goed hulpmiddel.

Vriendelijke groet,

Ariejan Korteweg

Op dit antwoord heeft de ombudsman het volgende commentaar:
Naar zijn mening zijn dit nieuwsitems van ondergeschikt belang. De voorbeelden van de Schipholbrand en de Diamantbuurt zijn daarnaast nog eens extra ongelukkig gekozen omdat hier geen nieuwsfeiten werden onthuld (‘woorden zijn in een ander daglicht komen te staan’, vandaag staan ze ‘weer in een ander daglicht’) maar stemming werd gemaakt in het kader van het totaal opgefokte ‘allochtonendossier’ waarbij er ondermeer sprake was van een georkestreerde campagne (zie ook de ‘Hirsi Ali-uitzending’ van Zembla) tegen Verdonk vanuit een PvdA-orientatie.

Over Neelie Kroes valt min of meer hetzelfde te zeggen: ze werd aangepakt omdat ze van de VVD is. Dit is direct is strijd met wat Korteweg zegt over de partij-ongebondenheid van De Volkskrant. Die gebondenheid is er wel, aan de PvdA. Zie de dubbelbelangen van ondermeer politiek commentator Hans Wansink en de prominente invloed van Marcel van Dam en Ronald Plasterk. Dat wil overigens niet zeggen dat de stukken over haar banden met Paarlberg in de Volkskrant niet prima en spannend waren, maar het belangrijkste is natuurlijk de selectie van nieuwsitems; daarna komt pas de wijze waarop de zaak journalistiek is uitgevoerd. Toen de discussie over Kroes een hoogtepunt bereikte (vlak voor haar benoeming als commissaris) en Paul van Buitenen nog een belangrijke rol speelde koos ook De Volkskrant ervoor Van Buitenen belachelijk te maken en niets in de weg te stellen van de benoeming van Kroes die door de macht van ‘nationaal belang’ werd geacht. Ik kan me ook geen commentaar herinneren uit de De Volkskrant waarin werd gezegd dat Kroes weg moet omdat ze niet voldoet aam de morele eisen die aan een eurocommissaris mogen worden gesteld. Uiteindelijk is ook De Volkskrant dus gezagsgetrouw. Opmerkelijk is tenslotte dat Kortweg de onthullende stukken van John Schoorl over de vastgoed-activiteiten van Schiphol niet noemt. Zou dat komen omdat de gezagsgetrouwe Volkskrant is teruggefloten door Cerfontaine zelf die Pieter Broertjes stevig de les heeft gelezen?

 • By Lawarrior, 11 augustus, 2006 @ 14:56

  Ik heb een klein vraagje:

  De Ombudsman stelt dat de Volkskrant gezagsgetrouw is. Dat gezag wordt echter sinds 2002 door een rechtse coalitie o.l.v. Balkenende belichaamd. Hoe valt de trouw van de Volkskrant aan dit rechtse gezag dan te rijmen met de gebondenheid van dit ochtendblad aan de PvdA, een linkse partij in de oppositie?

  Wellicht hanteert de Ombudsman een andere definitie van gezag dan ik…

 • By Micha Kat, 11 augustus, 2006 @ 15:23

  Leuk punt, Lawarrior! Hierop het volgende:
  gezagsgetrouwheid uit zich primair in het beschermen van de bestaande instituties zoals ons politieke bestel en de hele organisatie die daaromheen hangt, de rechterlijke macht, het Huis van Oranje en het ‘grote bedrijfsleven’. Daarom worden aanvallen op die instituties zoals die van Paul van Buitenen op ‘Europa’ en Edwin de Roy/Peter R. de Vries op Oranje ‘afgeslagen’ door De Volkskrant. De Volkskrant steunt Balkenende niet als politicus, maar steunt het systeem waarbinnen hij opereert. Dat systeem moet met name in bescherming worden genomen omdat de PvdA die door De Volskrant actief wordt gesteund en gepromoot binnen datzelfde systeem aan de macht dient te komen.
  Zo valt ook te verklaren waarom de krant wel steeds VVD-politici aanvalt, maar nooit een PvdA-politicus. Daar komt nog bij dat ‘links’ en ‘rechts’ tegenwoordig steeds meer gedeelde belangen krijgen en ‘samen optrekken’ tegen de ‘nieuwe politiek’ van mensen als Fortyun, Wilders, LPF. Deze ‘nieuwe stromingen’ worden door De Volkskrant als extreem gevaarlijk gezien, juist omdat ze de genoemde bestaande instituties willen veranderen of afschaffen.

Other Links to this Post

WordPress Themes