SOMMATIE-FAX AAN DE NVJ

WAT GAAT DE NVJ DOEN ROND HET ROYEMENT VAN MICHA? * DE NVJ OPEREERT REEDS VOLLEDIG ALS DE KULTURKAMMER VAN DE NAZI’S

Lees hier [fax NVJ 06.08.13(1)] de fax die de advocaat van Micha recent stuurde aan de NVJ. Hier [Kat beeindiging lidmaatschap per 1 nov 2011] de brief van de NVJ waarmee Micha werd geroyeerd. Wat gaan Thomas Bruning cs. doen? Laten ze het aankomen op een rechtzaak? Wij vermoeden dat de NVJ handelde op instigatie van Justitie. Kunnen we voorlopige getuigenverhoren opstarten om dit boven tafel te krijgen? In hoeverre speelt de bestuurscrisis bij de NVJ een rol in dit verhaal? Waarom heeft de NVJ geen onderzoek gedaan naar de kwestie en geen wederhoor toegepast, zulks temeer in de wetenschap dat De Telegraaf een bolwerk is van list en bedrog zoals was te zien in de Zembla-documentaire? Is er gesproken met Bart Mos? Per 1 september weten we meer.

WordPress Themes