Manipulatie in artikel over VRT

Het is aardig om te zien hoe NRC Handelsblad dat zelf een doodsstrijd voert (in elk geval in journalistieke zin) steevast het meest uitglijdt in de berichtgeving over andere media. Dan bereikt de hypocrisie een ongekend hoogtepunt. Zoals toen de krant stukken wijdde aan het fictie-schandaal bij de New York Times terwijl het zelf een veel groter fictie-schandaal onder het tapijt probeerde te vegen, dit tot op de dag van vandaag. Gedoeld wordt uiteraard op ‘journaliste’ Marjon van Royen die tien jaar lang verhalen uit haar duim mocht zuigen alvorens dan eindelijk de laan uit te worden gestuurd. En toen de BBC onder grote druk kwam wegens de journalistieke rol rond de oorlog in Irak waren de aasgieren van Lux et Libertas er als de eersten bij om mee te dansen op het lijken van de Britse journalisten. Dat de krant zelf weigerde berichten te publiceren over de martelpraktijken in de gevangenissen in Irak totdat het schandaal ‘officieel’ werd terwijl het wel over alle informatie beschikte, tsja, dat tekent het grenzeloze opportunisme en de enorme lafheid van NRC Handelslad. Een van de meest talentvolle medewerkers van de krant. Joris Luyendijk, die over de betreffende informatie beschikte is -uiteraard- niet meer aan de krant verbonden. Want echte journalisten, daar is bij NRC nu eenmaal geen plaats (meer) voor.

Thans bereikt mij een melding van een lezer die opnieuw de vinger heeft weten te leggen op een fraai staaltje manipulatie en propaganda die uiteindelijk tot doel heeft het fenomeen publieke omroep te beschermen. Het gaat om een stuk van de hand van Belgie-correspondent Jeroen van der Kris, een gelijkgeschakelde typslaaf die zo ambitieus is dat hij zelfs zou opschrijven dat Filip de Winter een holocaust-ontkenner is als demonisator Jensma hem dat zou vragen.

Geachte NRC Ombudsman, Bij deze wil ik uw aandacht vragen voor een artikel van Jeroen van der Kris over de Vlaamse publieke omroep VRT in NRC van woensdag 1 maart op pagina 22.

Naar mijn idee is het een onbetamelijk eenzijdig stuk. Niets staat erin over hoezeer de huidige VRT zich in dienst stelt van de zittende macht -die haar financiert uiteraard- wat ondermeer blijkt uit:

1. Het proberen weg te werken van het oppositionele Vlaams Belang -de grootste politieke partij in Vlaanderen- uit de raad van bestuur omdat stichtingen van voorloper het Vlaams Blok (in een politiek proces) zijn veroordeeld wegens ‘racisme’.

2. Als een minister in een TV-interview zich in een lastig dossier helemaal vast praat wordt er politieke druk uitgeoefend en mag het interview worden overgedaan.

3. De VRT heeft speciaal voor het Vlaams Belang een nota -onlangs aangescherpt- hoe met het Vlaams Belang om te gaan. Een nota die niet aangevochten kan worden omdat het een interne richtlijn betreft.

Gezien deze kwesties -die de correspondent niet kunnen zijn ontgaan- had hij mijns inziens op zijn minst een kritisch volger van de VRT hierover aan het woord moeten laten. Jurgen Verstappen, zelf journalist en zetelend voor het Vlaams Belang, was bijvoorbeeld een geschikte kandidaat geweest.

F.W. Voigt

Hoe vaak moet nog worden geconstateerd dat de propaganda-machine van Lux et Libertas geen enkele boodschap meer heeft aan de feiten? Ook deze zaak lijkt me geschikt om op te voeren tijdens het ‘NRC-proces’ waarin bedrogen lezers hun abonnementsgeld zullen terugvorderen. Intussen is het maar al te duidelijk waarom NRC de lezer in dit artikel opnieuw bedriegt. Het verschijnsel publieke omroep moet immers met hand en tand worden verdedigd omdat staatssubsidiering van de media nog de enige kans is voor de mainstream-media te overleven. In de echte wereld van de vrije concurrentie zouden ze immers reeds nu al lang zijn weggevaagd. Dus: plunderen maar, die zakken van de belastingbetaler om hem –op zijn eigen kosten nota bene– nog enige jaren te blijven voorliegen ten dienste van het geld en de macht!

WordPress Themes