NRC al lange tijd Slijpsteen voor de AIVD

AIVD.jpgReeds in de jaren zestig van de vorige eeuw ‘gebruikten’ veiligheidsdiensten NRC Handelsblad (diens rechtsvoorgangers) om onder de dekmantel van ‘onafhankelijke journalisten’ gevoelige informatie te verkrijgen. NRC-coryfee J. Heldring, voormalig hoofdredacteur, heeft nota bene zelf toegegeven tussen 1960 en 1970 te voor de Inlichtingendienst Buitenland te hebben gespioneerd in de Sovjet-Unie. Uw ombudsman berichtte reeds uitvoerig over deze kwestie. Dan komt de figuur van juridisch commentator F. Kuitenbrouwer. Er zijn zeer sterke aanwijzingen (hoewel geen bewijzen) dat deze jurist informatie die hij als NRC-journalist kreeg aangereikt doorspeelde naar de BVD. Dit zou uitstekend passen bij de (wel bewezen) extreme belangenverstrengelingen van Kuitenbrouwer met de overheid: het Ministerie van Justitie en van Buitenlandse Zaken. En dan vorige week het verbluffende nieuws dat R. Griebels, plv-chef Economieredactie, overstapt naar de AIVD als hoofd Voorlichting. Hoeveel collusie en samenspanning zou aan deze benoeming zijn voorafgegaan? De volgende vragen zijn in elk geval aan de orde:

*Was het de bedoeling dat deze benoeming niet publiek zou worden gemaakt? Daar heeft het alle schijn van. Als de benoeming dus niet zou zijn onthuld, zou niemand weet hebben gehad van de extreme verwevenheid van AIVD en NRC.

*In welke mate maakte de AIVD de afgelopen jaren reeds gebruik van Griebels en/of NRC? Geconstateerd kan in elk geval worden dat het grote portret van de AIVD van 14 augustus in NRC een bedriegelijk stuk was omdat op het moment dat journaliste Koelewijn bij de AIVD op bezoek was, haar collega Griebels met dezelfde mensen bezig was met zijn salarisonderhandelingen.

*Waarom maken de ‘gevestige media’ geen van allen melding van deze unieke transfer?

*Zijn vanaf nu niet alle berichten en artikelen in NRC waarin de AIVD voorkomt besmet? In hoeverre kunnen andere media er nog vanuit gaan dat ze ‘eerlijk’ (voor zover dat mogelijk is) zullen worden behandeld zonder dat er sprake is van het bevoordelen van NRC?

*Is het geen schande dat de AIVD uberhaupt een journalist recruteert daar het immers de taak van een journalist is de waarheid te dienen, maar de taak van de AIVD juist om de leugen te dienen?

*Is het moreel geen schande dat Griebels (namens NRC?) gaat werken voor een club die juist op dat moment negatief in het nieuws is wegens het (illegaal) afluisteren van journalisten? Is Griebels hiermee de grootste matennaaier uit de Nederlandse journalistiek?

WordPress Themes