NRC geeft belangenverstrengeling nu zelf ook toe

jensma.jpgIn de krant van gisteren stond het vermeld in de rubriek Personalia: Robert Giebels, adjunct-chef van de Economieredactie, wordt per 1 september hoofd Communicatie van de AIVD. Precies een week daarvoor stond het (naar nu blijkt bedrieglijke) portret van de AIVD in diezelfde krant. Doorgestoken kaart. Op afschuwelijke wijze bedriegt NRC voor de zoveelste keer zijn argeloze lezers die ervanuit gaan een objectief artikel onder ogen te krijgen. Maar zoals altijd bij NRC deed reeds lezing van het stuk zelf alle rode vlaggen voluit wapperen: de propaganda is te doorzichtig. Wat NRC vermoedelijk verraadde en de klokkenluider in actie bracht, was de wijze waarop de krant de collega’s van De Telegraaf probeerde te criminaliseren, in opdracht van de AIVD uiteraard. Alleen al uit het feit dat NRC dat artikel bracht kan worden afgeleid dat de benoeming van Griebels never nooit niet in de openbaarheid had mogen komen.

Welke krant publiceert nou zo’n stuk om een week later bekend te moeten maken dat een belangrijke redacteur bij de betreffende organsatie in dienst is getreden? En dan gaat het natuurlijk ook niet om zomaar een organisatie, maar om de AIVD die de laatste maanden voortdurend negatief in het nieuws is en nota bene (illegaal, tot dusver) journalisten afluistert! Journalisten die niets anders doen dat in het algemeen belang misstanden aan de kaak stellen, zoals het lekken vanuit de AIVD en corruptie binnen justitie. Het aardige is dat zelfs ook uit de inhoud van het stuk blijkt dat de benoeming van Griebels geheim had moeten blijven. Er staat namelijk, aan het begin: “Alleen het hoofd, Sybrand van Hulst, en de voorlichter, Miranda Havinga, hebben een naam, de andere 1100 medewerkers niet.” Nu heeft Robert Gleufhoed Griebels dus ook een naam. En nog erger: NRC kan nu in feite niet meer geloofwaardig over de AIVD publiceren! Dat blijkt al direct uit het grote zwijgen van Lux et Libertas over de pro-forma zitting van gisteren inzake ex-AIVD’er en mogelijke ‘lekker’ Paul H. Ze weten van gecorrumpeerdheid niet meer wat ze moeten doen bij NRC! Maar uw ombudsman heeft heus niet de illusie dat er een brede maatschappelijke discussie zal ontstaan over de (on)afhankelijkheid van de journalistiek anno 2006, in het bijzonder die van Lux et Libertas. Alle mainstream media zwijgen over de transfer van Griebels! Alleen op internet heerst nog de ware vrijheid van het woord zoals die ooit was bedoeld voor ook de kranten. Het mooie is wel dat dit volgens mij de eerste keer is dat NRC echt door internet op de knieen is gedwongen. Want ze berichtten over de transfer van Griebels nadat deze al algemeen bekend was geworden via de websites Villamedia en Geenstijl. Blijft nog over die bedreigingen aan het adres van uw ombudsman, dat NRC ‘stappen gaat ondernemen’ als ik ze nog een keer opbel. Er was ooit een tijd dat kranten zelf mensen belden die dan zeiden dat ze ‘stappen gingen ondernemen’ tegen de krant als die bepaalde feiten zou gaan publiceren. Die tijd ligt ver achter ons. Het zijn nu de kranten zelf die als bange, gecorrumpeerde en opgejaagde wezels om zich heen gaan lopen meppen als ze worden gevraagd verantwoording af te leggen voor hun collaboratie.

WordPress Themes