INTERVIEW JAN POOT IN DE VOLKSKRANT

OP PAG. 2 STAAT EEN ‘NIEUWSVERHAAL’ DAT OOK OP DE SITE STAAT, DAN IN HET KATERN VONK EEN INTERVIEW OVER 2 PAGINA’S * HET HELE STUK IS A DECHARGE * VOLKSKRANT SPEELT DE KAART UIT VAN DE ‘PERSOONLIJKE VEDETTA’ EN DE ‘GODDELIJKE OPDRACHT’

westerdemmink

Het grote Jan Poot-interview in De Volkskrant komt op een belangrijk moment. Een cruciaal moment in de Demmink-affaire kunnen we wel zeggen zo vlak na de start van het strafrechtelijke onderzoek en vlak voor de getuigenverhoren Roestige Spijker. Reden dus de zaak extra tegen het licht te houden. Het meest opvallende is het extreme a decharge-karakter van de productie. Ten eerste is gekozen voor het gemakkelijkste journalistieke middel: een interview. Laat iemand leeglopen en klaar is kees. Deze stijlvorm past absoluut niet bij de aard van het onderwerp. Maar is wel goed verklaarbaar vanuit de a decharge-benadering van de zaak-Demmink door de hele MSM. Er wordt niet gewerkt aan het blootleggen van de feiten, niet aan het onderzoeken van de beschuldigingen zelf, niet aan het vergaren van meer feiten en omstandigheden, maar juist aan het toedekken en verhullen van alles wat er nu reeds op tafel ligt. Aan de verwoestende inhoud van het boek De Demmink Doofpot is nog door niemand enige aandacht besteed. Wel kreeg Frits Wester die met het boek voor de camera ging zitten een merkwaardig ongeluk waarover niets bekend is geworden. Wel heel veel aandacht wordt besteed aan de ‘mogelijkheid’ dat Demmink onschuldig is, aan de ‘enorme bedragen’ die worden uitgegeven aan de ‘campagnes’ van de ‘anti-Demmink-lobby’ en aan de ‘drijfveren’ van de ‘spin in het anti-Demmink-web’. Nu ik dit schrijf moet ik bijna hardop lachen om de doorzichtige stompzinnigheid van deze ‘journalistieke’ approach. Maar dan realiseer ik me hoe walgelijk de MSM opereren en dat mede door hun collaboratie de netwerken tot op de dag van vandaag kunnen doorgaan met het verwoesten van de levens van talloze kinderen en hun families. Dat Demmink schuldig is staat namelijk vast. Maar Toine en Elsbeth weigeren de bewijzen te bekijken. Net als alle rechters die tot nu toe hebben geoordeeld in Demmink-gerelateerde zaken zoals Baybasin hebben geweigerd te feiten tot zich te nemen. Net als alle leden van de tweede kamer die zich in het dossier weigeren te verdiepen en zelfs zonder een woord te zeggen weglopen als hen een vraag wordt gesteld. Aldus wordt een glashelder en macaber patroon zichtbaar van een monsterlijke samenzwering zoals Nederland nog nooit eerder heeft meegemaakt.

Het goede nieuws is dat er inmiddels in de samenleving zo’n brede basis is ontstaan voor het aanvaarden van de schuld van Demmink -die dus met name is ontstaan door het bizarre gedrag van pers, rechters en politiek- dat de MSM bezig zijn zich in deze affaire zelf op te blazen. Hier een aantal voorbeelden van vragen die dermate irritant en provocerend zijn, dat het een wonder van zelfbeheersing mag worden genoemd dat de oude Poot het interview heeft uitgezeten:

Is het een goddelijke opdracht? (poging Poot belachelijk te maken als een religieuze Zeloot)

En dat houdt u dag en nacht bezig? (poging Poot neer te zetten als geobsedeerd)

Hoeveel geld heeft de campagne tegen Demmink u al gekost? (poging Poot neer te zetten als ene door haat en rancune voortgedreven desperado)

Waarom wilt u zo graag dat Demmink wordt aangepakt? (poging tot ‘reductie’: het minimaliseren van de affaire)

Er is toch toch iets persoonlijks? (poging opnieuw het verhaal te spinnen van de ‘kruisvaarder’)

U weet dat Demmink inmiddels met pensioen is? (het aandragen van verzachtende omstandigheden pro-Demmink)

Er zijn er die u een complotdenker noemen (poging tot demonisering)

Houdt u ook rekening met het scenario dat Demmink onschuldig kan zijn? (opnieuw sterk pro-Demmink gestuurd)

Journalisten hebben ook veel onderzoek gedaan, maar nooit een smoking gun gevonden (totale leugen; extreem pro-Demmink)

De pedofilie-beschuldigingen zijn niet zomaar aantijgingen (bizarre pro-Demmink vraagstelling)

Al die moeite en het geld, is dit het waard? Voor een ondernemer lijkt het geen rendabele investering (nu gaat De Volkskrant Poot voorschrijven hoe hij zijn geld moet besteden)

Wanneer is het geld op? (De hoop van De Volkskrant is de vader van de gedachte)

 • By GoldMorgCom, 16 februari, 2014 @ 15:11

  De GoldMorgs, geen j-woord en geen z-woord !!!

  Een dringende taalles, aan allen, betreffende alle talen.

  Vervang het j-woord en het z-woord.

  Vervang “de J” en “de Z” door “de GoldMorgs en de GoldMorgssletten”.

  Dan worden bijna alle teksten bijna perfekt korrekt.
  Zulk een vervanging is tegenwoordig in een oogwenk gebeurd met de moderne tekstverwerkingsinstrumenten.
  Dit kan ook met het gewraakte artikel gebeuren, titel en inhoud.
  Kijkt eens hoe mooi het staat, en perfekt waar:

  “The GoldMorgs hand behind the famous internet companies”

  The GoldMorgs are the bunch of ancient wallstreet-finance-elite-families.
  De GoldMorgs zijn het stelletje wallstreetse financiele elitefamilies.
  The GoldMorgs are the instigators of the world wars and the banking- and eurokrisis.
  The GoldMorgs the instigators of all big wars and krises.
  De GoldMorgs zijn de aanstichters van de wereldoorlogen en de banken- en eurokrisis.
  De GoldMorgs zijn de aanstichters van alle grote oorlogen en krisessen.

  Wij verontschuldigen ons voor het feit dat men in plaats van de GoldMorgs de naam van hele bevolkingsgroepen heeft gebruikt. Dat komt doordat men geen juiste aanduiding wist, doordat er geen juiste aanduiding bekend was. Dat komt doordat de juiste naam, GoldMorgs, tot nu toe onbekend was, juist doordat die GoldMorgs al meer dan zeventig jaren stelselmatig zeer “facistisch” stelselmatig de waarheid over hen de kop indrukken en voortdurend laten wegspoelen met tsunamis van desinformatie. De auteur van de GoldMorgs probeert al jaren dit euvel te verhelpen maar het woord GoldMorgs wordt al jaren zeer persistent alom absoluut gecensureerd.

  Deze GoldMorgs, met behulp van een grote share van GoldMorgssletten, overheersen inderdaad via grote bedrijven het financiele stelsel, het internet, de kranten en de tv-zenders, vooral in de VS en Nederland maar ook sterk in de hele EU. Zo bepalen zij wat de mensen weten en wie de mensen kennen en stemmen. De meeste poltici bedienen hen dan ook trouw als een schare trouwe GoldMorgssletten die elkaar de ogen uitkrabben om de gunst van de GoldMorgs door de GoldMorgs gepakt te worden. Bijvoorbeeld de gunst van een riant baantje bij een GoldMorgsbank of een buitenlandse slettenkast daarvan.

  Wij verzoeken dan ook iedereen niet langer het j-woord of het z-woord te gebruiken omdat men het vaak verkeerd zal of wil opvatten als hele bevolkingsgroepen, waarvan de meeste fijne medewereldburgers zijn zoals wijzelf. Wij verzoeken iedereen over de naam GoldMorgs en de aanduiding GoldMorgs en GoldMorgssletten te gebruiken. Bedrijfsnamen of personennamen hoeven dan ook niet meer gebruikt te worden zodat men dan ook geen risiko meer loopt wegens smaad of zo met juraterreur kapot geprocedeerd te worden.

  De verderfelijke macht in de wereld, een stelletje wallstreetse financiele elitefamilies, die talmudi zijn, wil ook het christendom uitroeien. Waarom?

  De tempelreiniging

  Daarom willen de GoldMorgs ook het Shiisme uitroeien. Waarom?

  De verkondiging door Jesus, de tempelreiniging en de armenhulp, heeft vooral het Shiisme omgezet; woekerverbod en afdrachtplicht (30%).

  Er gaan geruchten dat de vroegere minister Borst gruwelijk is vermoord. Dit zou een complot kunnen zijn om het christelijke, kapot te lasteren voordat het crhistelijke gaat verkondigen dat de tempelreiniging etc. navolging moet vinden, door de uitbanning van het stelletje wallstreetse financiele elitefamilies, de GoldMorgs.

  Straks heet het dat “christen”terrorsiten “Euthanasie”minister Borst gruwelijk vermoord hebben omdat in Belgie de eutanasiewet voor kinderen is ingevoerd.

  Jesus liet het al zien. De sluwheid van de geldmonsters en de farrizeemonsters is onvoorstelbaar en de machten heulen met hen.

  Er zijn al “amerikaanse” websites die beginnen over de tempelreiniging. De amerikaanse binnenlandse troepen hebben het al in hun instructieboeken over ‘christenfundamentalisten” en “christenterroristen” als vijanden van de staat. De talmudische GoldMorgs, de ware terreurfundamentalisten en grootplunderwinstfundamentalisten hebben alle burgers in de NAVO landen al met hun propagandagif plat gespoten.

  Zoals al uitvoerig uitgelegd zijn de GoldMorgs geen Joden, net zo weinig als de nederlandse politici en leveranciers die Saddam opstookten met groot gifgas christenen zijn. De GoldMorgs zijn evenmin Zionisten.

  De GoldMorgs zijn mogelijk wel Talmudi. Zie de uitleg op onze website daarover. Overigens is de Talmud beslist NIET de Thora.

  Er zijn heel veel internetpublicaties over het voorgaande, ook Een van de vorige reakties hier. Jammer genoeg wordt alom het z-woord en het j-woord gebruikt en worden hele bevolkingsgroepen over Een kam gescheerd. De bewering “De nederlanders hebben zes miljoen iraniers vergast met hulp van Saddam.” is eerder waar. Dus gebruikt niet langer het j-woord of het z-woord maar de juiste naam, de GoldMorgs, het stelletje wallstreetse financiele elitefamilies die de aarde veranderen in een hel terwijl de aarde een paradijs zou kunnen zijn, zelfs voor veertien miljard mensen. De GoldMorgs zijn de aanstichters van de wereldoorlogen en de banken- en eurokrisis. De GoldMorgs zijn de aanstichters van de oorlogen en krisissen. Dumpt de GoldMorgs en hun trouwe GoldMorgsslettentroep meteen onmiddelijk direkt in een voedselbankenbestaan inklusief deportatie voor arbeid maakt vrij. Stemt nooit meer op het grote stelletje GoldMorgssletten, alle zogenaamde partijen met een V of v of D of d of G in hun naam. Doet de grote afrekening. Zegt de abonnementen op al die GoldMorgssletterige kranten en omroepen meteen op. Begin er nu mee, het kost niets. Het redt zelfs Uw pensioengeld en Uw andere spaargeld en beleggingen, in totaal de komende dertig jaren tienduizenden, tonnen of zelfs miljoenen Euro per persoon. Verspreidt alom de verkondiging over de GoldMorgs.

Other Links to this Post

WordPress Themes